Ayasofya için ilk kıvılcım böyle atıldı

Ayasofya için ilk kıvılcım böyle atıldı

Dr. Erkan Çav tarafından derlenen bilgi belge ve fotoğraflara göre, Ayasofya’nın Cami’ye dönüştürülmesinin toplumsal plandaki ilk adımı, 1965 yılında Milliyetçi-Muhafazakâr gençlerin yönetimine geçen ve Başkan Erdoğan’ın yetiştiği MTTB iledir.

Dr. Erkan Çav tarafından derlenen bilgi belge ve fotoğraflara göre, Ayasofya’nın Cami’ye dönüştürülmesinin toplumsal plandaki ilk adımı, 1965 yılında Milliyetçi-Muhafazakâr gençlerin yönetimine geçen ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın yetiştiği Millî Türk Talebe Birliği (MTTB) iledir.

2 / 41

MTTB Başkanı Rasim Cinisli (18 Mart 1965-29 Kasım 1966) Döneminde 29 Mayıs 1965 tarihinde İstiklâl Savaşı dönemindeki İstanbul’undaki mitingler gibi büyük bir coşkuyla yapılan Fetih Mitingi ilk kıvılcım olur. 

3 / 41

Ayasofya’nın yeniden Cami olması Ahmet Kabaklı tarafından ilk kez kalabalıklarla birlikte bu mitingte haykırılır.

4 / 41

Fetih Mitingi esnasında İlkindi Namazını Ayasofya Müzesi’nde kılmak isteyen gençler taarruza geçer. Ancak Asker ve Polislerle etrafı çevrilen Ayasofya’ya gençlerin girişleri mümkün olmaz.

5 / 41

MTTB’nin çağrılarından ve toplumda büyük yankı bulan mitinginden sonra İktidardaki Adalet Partisi de sessiz kalamaz, TBMM’de Ayasofya’nın Cami’ye çevrilmesi çağrıları ve çalışmaları yapılır.

6 / 41

Rasim Cinisli’den sonra MTTB Başkanı olan İsmail Kahraman (15 Mart 1967-Mayıs 1969) Döneminde Dava devam ettirilir. 

7 / 41

29 Mayıs 1967’deki Fetih Mitinginde İsmail Kahraman şunları söyler: “Fethin sembolü Ayasofya ölümsüz, Ulu Atamız Fatih’in ilk Cumayı kıldığı cami olarak vakfettiği Ayasofya’nın ayyuka set çeken minareleri ezansız iken bu büyük fethi kutlayamayız.

8 / 41

MTTB ve mitingde konuşacak olan hatipler olarak bu muhteşem topluluğumuz önünde bu durumu protesto için konuşmamaya karar verdik. Hepinizi Ayasofya önünde bir saatlik protesto oturuşuna davet ediyorum.”

9 / 41

27 Temmuz 1967 tarihinde, Papa VI. Paul’ün Ayasofya Ziyaretine ve dua etmesine karşılık Ayasofya’da zorla giren öğrenciler tarafından namaz kılınır.

10 / 41

“Ayasofya’da namaz, MTTB tarihine, Müslüman Türk’ün tarihine altın harflerle yazılacak, şerefli bir sayfadır… Ayasofya’da namaz, dilden düşmeyecek takdirle anılacaktır.”

11 / 41

İsmail Kahraman’dan sonraki MTTB Başkanı Bruhanettin Kayhan (12 Ağustos 1969 - 25 Mart 1971) döneminde 29 Mayıs 1970 tarihindeki Fetih Mitinginde şunları söyler: “Mana aleminin yolcuları ve öncüleri İstanbul’u tekrar fethetmeğe mecburdur."

12 / 41

"Ey, din olarak İslâm’ı, kitap olarak Kur’an’ı, rehber olarak Hz. Muhammed’i seçenler! Öyle bir nesil yetiştirin ki, İstanbul’u yeniden fethetsin, Türkiye’yi yeni baştan imar etsin."

13 / 41

"Öyle bir nesil yetiştirin ki, Ayasofya’yı kapatan zinciri kırsın. Öyle bir nesil yetiştirin ki, Fatih’in torunları olsun, Asım’ın nesli olsun!”

14 / 41

Bu nesil bu yıllarda MTTB Orta Öğretim Komitesi’ne gelen MTTB’li Recep Tayyip Erdoğan neslidir. Ayasofya’yı tekrar Cami olarak Müslümanların hizmetin sunmak, MTTB’nin yetiştirdiği gençlerden olan Recep Tayyip Erdoğan’a nasip olacaktır.

15 / 41

Burhanettin Kayhan’dan sonraki MTTB Başkanı Ömer Öztürk (26 Mart 1971 - 27 Mayıs 1973) döneminde 29 Mayıs 1972 tarihinde yapılan Fetih Gecesi’nde Yıldırım Gürses’in söylediği Fetih Marşı ile kapanacak programda Ömer Öztürk şunları haykırır: 

16 / 41

“Adaleti; hak ve hukuk, huzur ve asayişle, can, mal, ırz, namus emniyetiyle, minareleri ve kubbeleriyle Konstantiniyye’yi İstanbul yaptı Fatih. Artık İstanbul karış karış; taş taş; toprak toprak bir İslam beldesiydi." 

17 / 41

"Aradan beş asır geçti, bu saadet ülkesinde bir fırtına çıktı, kavurdu her tarafı, Ayasofya’da ezan sustu. Maddesiyle elimizde olan İstanbul, manasıyla metruk bir belde olmuştu."

18 / 41

"Bir başka diyar olmuştu İstanbul. Fethin ruhuna taban tabana zıt hareketlerle İstanbul’a gerçekten sahip olmak mümkün mü? Gerçek fethi Ayasofya’yı matemden kurtarıp İstanbul’un manasını iade edince anacağız."

19 / 41

"İşte Fetih idealini devam ettirecek Fatihin nesli. Fatih’in genç torunları yetişti. İşte onlar Fetih ülküsünün gerçek sahipleri olarak, gerçek fetihleri yad edeceklerdir. Selam sana Fatih’in gerçek torunları…" 

20 / 41

Selam sana gerçek fetih ülkücüleri, milli gençliğin gerçek temsilcileri…”

21 / 41

Ömer Öztürk’ten sonraki MTTB Başkanı Raşit Ürper (27 Mayıs 1973 - 7 Temmuz 1974) döneminde 29 Mayıs 1974 tarihinde yapılan Büyük Fetih Gecesi’ düzenlenir. 

22 / 41

Gecede konuşmalar yapılır, Arif Nihat Asya’nın “Fetih Marşı”, “Yeniçeriye Gazel” ve “Ayasofya” şiirleri okunur, mehter takımı gösteri yapar, gecenin sonunda da Yıldırım Gürses Fetih Marşı’nı okur.

23 / 41

Raşit Ürper’den sonra MTTB Başkanı olan Abid Özmen (7 Temmuz 1974 – 3 Ağustos 1975) 29 Mayıs 1975 tarihinde düzenlenen Fetih Gecesi’nde şunları söyler: 

24 / 41

"İşte ihtarımız! Fatih’in dava sembolü Ayasofya, Fatih’in torunlarının, bütün hedeflere yol verici baş hedefidir ve bu gençlik, hatta gecenin şu saatinde bile onun kapısı önünde kümelenip minarelerine çıkma, vatanı sala sesleri ile ürpertmeye, etrafına nöbetçilerini dikerek hala kubbelerinde Allahuekber sesleri uğuldayan mabedi turist galerisi olmaktan kurtarmağa muktedirdir. (…) İşte avaz avaz ihtar ediyoruz: Ya açarlar, ya açacağız!”

25 / 41

En hararetli ve heyecanlı Ayasofya Mitinglerinden biri Abid Özmen’den sonra MTTB Başkanı olan Rüştü Ecevit (3 Ağustos 1975 – 16 Ekim 1976) döneminde olur.

26 / 41

Önce Ayasofya’nın tekrar ibadete açılarak cami olması için MTTB üyesi 150 kişilik grup 7 Mayıs 1976 tarihinde Ayasofya’da namaz kılar. Namazı müteakip grup temsilcisi oradakilere "Biz Ayasofya’nın tekrar cami haline dönüştürülmesini istiyoruz."

27 / 41

"Fatih burayı camii haline getirdi ve vakfiyesinde bunun değiştirilemeyeceğini kaydetti. Fatih’in torunları olarak Ayasofya’ya sahip çıkıyoruz ve yetkilileri uyarıyoruz’ açıklamasını müteakip gençler sessizce dağılırlar.”

28 / 41

29 Mayıs 1976’da yapılan Fetih Mitinginde MTTB Başkanı Kasım Yapıcı şunları söyler:
“Biz de Fatih’in dediği gibi, Büyük kumandan Fatih’in dediği gibi, Büyük kumandan Fatih Sultan Mehmed Han’ın manevi huzurunda Allah’a söz veriyoruz:" 

29 / 41

"Şahid ol YARAB! Fethin sembolü olarak İslam’a hediye ettiğin Ayasofya’yı küfrün işgalinden kurtarıp onu asli vazifesine döndüreceğimize söz veriyoruz! Söz veriyoruz! Söz veriyoruz! Allah’ın selamı üzerinize olsun.”

30 / 41

En son kürsüye gelen Necip Fazıl Kısakürek ise şunları söyler: “Asır, İslam 15. Fatih dünya çapında yeni çağ açan bir aksiyonun sahibi…" 

31 / 41

"Ayasofya’nın tepesindeki put’u hilal ile değiştirirken işte bu manayı put dünyasına satan put, Ayasofya meydanında ipe çekmek diye bir vazife ihtar ediyor sana. Bir demir kapı kırılmış, taşta bir kubbenin maddi yolu açılmış ne çıkar? 

32 / 41

"Bugün, maddesiyle de hizmete girmek şartıyla mana Ayasofyası artık açılmıştır. Özlenen, beklenen gençlik nur heykeli şeklinde billurlaşmış ve balyozunu küfür heykelinin başına indireceği günün arifesinde varlığını gösterme çığırına esmen açıldığı gündür. Ayasofya’nın açılması da bu demektir. Gerisi taş toprak. Artık sözün sınır noktasındayız. Sözü bırakalım ve iş fikri üzerinde duralım."

33 / 41

"Hepinizi ciğerlerinizden en derin soluk kuvvetiyle tekbir getirmeğe davet ediyorum. Allahüekber.”

34 / 41

Ayasofya Davası, Rüştü Ecevit’ten sonra MTTB Başkanı olan Cemalettin Tayla (16 Ekim 1976-4 Aralık 1977) döneminde de devam eder. 29 Mayıs 1977 tarihindeki Fetih Mitinginde Ankara Teşkilat Başkanı Ali Dursun şöyle konuşur: 

35 / 41

“Ayasofya mutlak açılmalıdır. Çünkü Ayasofya’nın kapılarıyla beraber ruhumuzu kilitlediler. Ayasofya bütün manasıyla açılacaktır. Ey aziz milletim! Ey insanlık! Unutma ki kurtuluş İslamdadır. Tek Yol İslamdır." "Şu Muhterem gençliğe kulak ver. İmanlı gençliğin omuzladığı mukaddes davayı iyi belle…”

36 / 41

Cemalettin Tayla sonrasının MTTB başkanı Kasım Yapıcı (4 Aralık 1977 - 28 Temmuz 1979) döneminde İstanbul’da sınırlı bir program olur. 29 Mayıs 1979’da Ayasofya MTTB’li gençler tarafından ziyaret edilir. “Büyük Fetih Mitingi ve Yürüyüşü” gerçekleşir.

37 / 41

İstanbul yerine Bursa’da ve Konya’da çok büyük Fetih mitingleri yapılır. MTTB’nin sonraki ve fiili olarak son Başkanı Haşmet Oğuzalp (28 Temmuz 1979 - 16 Eylül 1980) 31 Mayıs 1980 tarihinde yapılan Büyük Fetih Gecesi’nde şunları söyler:

38 / 41

“Fetih Nesli Genç Arkadaşlarım! İnşallah bir gün gelecek olan bu günlerin gençliği, İslamı yaşama ve yaşatma yolunda gayret sarfeden, kuru cihangirlik davası gütmeyen MTTB gençliği olacaktır. Ayasofya açılacaktır."

39 / 41

"O’nu kapatan eller bir gün kırılacaktır. Ayasofya’yı kapatıp Papalara peşkeş çekenler birgün elbette belalarını bulacaklardır. İlgililer, idareciler, sizlere sesleniyoruz! Yunan’ın hatırı için milyonlarca Müslümanın lanetini almayınız.”

40 / 41

Ayasofya Davasının sadece MTTB tarihi açısından 15 yıllık eylem tarihi budur. Bu Dava, 1965 yılından bugüne MTTB'nin idealinde ve MTTB'li gençlerin uhdesindedir. İşte bu mitinglerde hüzün ve inanç ile büyüyen gençler, bugün Ayasofya'yı açtılar.

41 / 41

Kaynak: Dr. Erkan Çav - Haber 7

Kaynak:Haber Kaynağı

Etiketler :

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Önceki ve Sonraki Haberler