Mehmet Yürekli

Mehmet Yürekli

Bizans döneminde İstanbul?a bile alınmayan Ermeniler??Nitekim kolu başı ve bedeni aynı ama Musa arşadır,

Firavun ise alçağın alçağında hor ve hakir.? Mevlana (6/3032)


Ekâbir güruhunun siyasi zulüm ve baskının prototipi Firavun olduğu gibi, malî istibdat ve ihtikârın temsilcisi de Karun?dur?

Hemen her devirde ve her toplumda Karun tipine rastlamak mümkündür?

Firavun: nefse tam mağlubiyetin ve insanlara zulmetmenin en belirgin bir tipi Firavun?dur. Kur?an? da bildirildiği gibi, Firavun halkını istihfaf etmiş, onları kendisine kul-köle yapmıştır.

Köleleştirme politikası hızla devam ediyor?


Bu politikayı üstad Seyyid Kutup, şöyle açıklar:

?Kendilerini ilah yerine koyan zalim kişilerin halkı hafife almasında şaşılacak bir şey yoktur. Çünkü onlar her şeyden önce halkı her türlü bilgi vasıtalarından alıkoyarlar, cahil bırakırlar. Gerçekleri onlardan gizlerler, unuttururlar. İstedikleri gibi onların idrakleriyle oynarlar. Böylece halk, bu sun?i tesirlere alışkanlık kazanır. Bunun neticesinde onları hafife almak kolay olur. Rahatlıkla onları sağa sola yönlendirirler? Fakat inançlı insanlara böyle yapamazlar. Onları kolayca aldatamazlar, hafife alamazlar. Onlarla, rüzgârın önündeki tüy misali oynayamazlar??  (Kutub, V, 3194)


Evrensel ve toplumsal barış, insanlığın iyiliğini düşünen kimseler için devamlı bir ideal olarak kalmıştır. Şüphesiz böyle bir barış insanlığın lehine bir durum olacaktır. Fakat realitede bugüne kadar hedefe tam olarak varılamadı, varılamıyor...

Ülkemizde ve dünyada insanlar Kapitalizm?in, Siyonizm?in oyuncağı oldu, oluyor... Müslüman milletlere illet oldular? Boğdular.. Kovdular.. Sistemlerini kurdular?  

Paris?te Ermeni tasarı karşıtı yürüyüş yapan on binlerce Türk?ü, dünya görmezden geliyor, ajanslara haber olmuyor?

Ama ne hikmetse, Türkiye de Dink le ilgili bir karar verildi hemen yerli ve ulusal işbirlikçiler sayesinde Türk ve Dünya basınında sürmanşet yer buluyor, devlet, millet suçlanıyor..hepimiz Dink iz naraları, yürüyüşlerle ermeni sempatizanlığı, masumiyet karinesi aşılanıyor.. ve dahi hırsızın, hain ve canilerin sucu hiç yok?


İşte; ABD, AB kısaca Doğu ve Batı emperyalizmin oyuncuları sahnede, yine bir oyun kuruyor?

Emperyalist güçler teknoloji büyüsüyle İslam âlemini büyüleyip, korkutuyor...

Emperyalistler İslam âlemini sömürerek ezmeye devam ediyor?


Evet. Bu olaylara ışık tutmak için Türk-Ermeni ilişkilerinin tarihsel sürecine göz atalım:

Dink le ilgili bir karar verildi hemen Türk adaletinin adaletsizliğini belirtiyor?

Yaşadıkları ülkenin devletine katil diye bağırıyorlar?

Devlet, Dink muhtemelen gizli servislerce bir tertip sonucu öldürüldüğünü belirtiyor?

..ve bu ölümden nemalanmayı amaçlayan odaklar, hemen Türk Milletini ve Türk Devletini suçlama girişimini başlatılıyor...

Azınlık medyası ile yandaşları yakaladığı bu fırsatı Türkiye aleyhine alabildiğine istismarı sürdürmeye devam ediyor?


?Bu mahkeme Erivan?da olsa idi ve bir Türk yazar, bir kaç Ermeni tarafından öldürülse idi acaba Erivan?da kaç yüz bin kişi sokağa dökülür ve hepimiz Türküz, diye haykırırdı.?

?Santa Barbara şehrinde Başkonsolosumuz ile muavin konsolos 72 yaşında bir Ermeni tarafından kafalarına 7 şer kurşun sıkılarak öldürülüyor?

Başkonsolosumuz, Santa Barbara? da mahkemeyi takip etmek üzere gitmek istediğinde ABD hükümeti çoğunluğun Ermeni olduğu bir yerde koruma veremeyeceklerini belirterek başkonsolosa mahkemeye gitmemesini istiyor?

ABD adaleti, Hâkimi suçlu Ermeniye 10 yıl vermiş, adamın yaşı ve hasta olduğunu belirtmesi ile bu cezayı indirerek suçlunun tutuklu olduğu müddete indirmiş ve adamı serbest bırakıyor...?  H.Prof.Dr.Nurullah AYDIN

Anadolu?da Hititler, Frigyalılar, Lidyalılar, Urartular kayboldular ama Ermeniler varlıklarını sürdürten Türkler oluyor?

Ve böylece Ermenilerin; Türküleri aynı, yemekleri aynı, folklor aynı, yaşamları bizlere çok benziyor?

Hatta..Bizans döneminde İstanbul?a bile alınmayan, insan kabul edilmeyen Ermeniler, Fatih döneminde İstanbul?a alındılar. Ve Fatih onlara Ermeni patrikliği kurdu. Yüzyıllar boyunca devletin önemli birimlerinde görevlendirildiler?


Bu düşmanlık nasıl oluştu?

Osmanlı döneminde sadıka-ı millet diye bilinen Ermeniler...

Fransız, İngiliz, Rus fitnesi nankör, hainleri örgütleyip düşmanlık tohumları ekiyor?

Böylece Ermeni'ler; I. Dünya Savaşında Rus, Fransız ve İngiliz emperyalistlerinin iğfaline kapılarak huzur içerisinde yaşamakta oldukları ülkelerine nasıl ihanet ettiklerini ve bu ihanetleri esnasında Müslüman halka reva gördükleri işkenceleri ve çok yakın bir tarihte HOCALI' da yaptıkları katliamı nedense kimse yazmamakta ve konuşmamaktadır.

Ermeniler Kars, Ardahan, Artvin'de, Van'da, Ruslar' la işbirliği içinde, Maraş'ta, Antep'te, Urfa'da, Adana'da Fransızlarla işbirliği içinde işlenen cinayetler yazılıp çizilip anlatılamıyor...

Hrant Dink olayında, mahkemenin verdiği karara karşı gösterilen tepkiler; Batılı-Haçlı-işbirlikçi, dönme, liboş, döneklerin tarihsel rüyaları olan Türk düşmanlığı yatıyor...

İşbirlikçi Türk Ermeni Patrikliği, soğukkanlı bir şekilde,  Fransa?da soykırımı suç sayan tasarı ile ilgili yaptığı açıklamada 1600 yıldan beri birlikte yaşayan iki halktan bahsediyor.

Yüzyıllar boyunca kardeşçe yaşayan halkları birbirine düşman edenlere karşı her etnik grubun uyanık olması gerekiyor?

Her hal ü kârda, çatışmanın emperyalistlerden başka kimseye faydası olmuyor?

Çünkü Batı emperyalizmi; dost ve kardeş olmamız gereken Kürt, Türk, Rum, Ermeni, Laz, Çerkez, Boşnak, Süryani, Arap, Gürcü nice halklarını tekrar düşman etmek için fitne tohumu ekmekte, yeni oyunları sahneye koyuyor...

Evet. Dünya?da, Ortadoğu?da, Balkanlarda, Kafkasya?da, büyük bir Siyonist dizayn, firavuni bir kapitalist dalgasının oluştuğu dönemde Türkiye;  Birlik ve beraberliğini sağlamış, stratejik hedefleri olan, bölgesinde ve dünya?da sözüne güvenilir, bugün ve yarının teminatı olmalı ve de oluyor?

Fransa'nın son tavrına bir de Türk-Batı ilişkileri açısından baktığımızda;

?Bugünün Türkiye yöneticileri Avrupa'ya dönüp, "Sen tek başına global bir güç olamazsın, Türkiye'ye muhtaçsın" diyebiliyor.

Hrant Dink davasının sonuçlanmasının ardından ?Ne Ermeni'yim, ne Hrant'ım? şeklindeki açıklamasıyla gündeme gelen AK Parti Balıkesir Milletvekili Öztaylan, ?Dink'e yapılanları onaylamıyorum ama bir şeyleri dikte etmek için 'hepimiz Ermeniyiz hepimiz Hrantız' demeleri kanıma dokunuyor. Mukaddeslerimi ucuz bir şeymiş gibi kullanmaya çalışıyorlar. Ben öz be öz Türk'üm dahası Türk milliyetçisiyim? dedi.

?Cihan Harbinde Batı'dan, Doğu'dan toptan saldırıya uğrayan Osmanlı dokuz cephe de birden, göğsünü vatan ve iman değerlerine siper etmiş kan dökerken; İngiliz, Fransız, Rus, Osmanlı vatanından parça vaadiyle, asırlarca beraberce yaşadığımız Ermenileri, kendileri için cellat yaptılar.?

?Batı, bu fitne düşmanlığını değişik kıyafetlerle devam ettirdi. Fitne her sene ABD Senatosu'nda. Şimdi bir de Selanikli Sarkozy sahip çıktı. Projenin aslı, takibi ve kontrolü Siyonizm'de.?  (Hasan Aksay)


Fransa Mason locası Paris'te toplandı, zulme destek için Türk mason biraderlerine talimat verdi: "Halkın %80'i istemese de başörtüsüne geçit vermeyin!.."

Azerbaycan'da örtü yasağı yoktu. İkna odası zulmünden kaçan gidiyordu. Mason locası kuruldu. Birkaç ay içinde başörtüsü yasaklandı.

Rotary kitabının önsözünde bile, "Biz, bulunduğumuz ülkelerin görünmeyen yöneticileriyiz" diyor.


?Büyük rezillik

Şimdi Fransız deşiyor yarayı.

Dünya alem biliyor ki, Sarkozy kötü bir çıkarcıdır. Rezil bir istismar vardır burada.?

?Ben, Müslüman halkı hedef alan Taşnak cinayetlerine dair üç-beş cümle yazacak bir liberal aydın görürsem, hakikat arayıcılığı adına ümitleneceğim.?(A. Taşgetiren)


?Sanıyorlar kafa kesmekle, beyin ezmekle,

Fikr-i hürriyet ölür. Hey gidi şaşkın hazele!

Daha kuvvetleniyor kanla sulanmış toprak:

Ekilen gövdelerin hepsi yarın fışkırınca! M. Akif


Barış sadece küresel bağlamda değil, yerel bağlamda da ihtiyaç duyulan ve hasreti çekilen bir olgudur. Zira hangi toplum olursa olsun, bir toplumun dirlik ve düzeni, huzur ve güvenliği, ancak o toplumda yaşayan fertlerin anlaşıp uzlaşmalarına, hiç olmasa birbirleriyle sulh olup ihtilafa düşmemelerine bağlıdır. Aksine, birbirine düşmüş, çeşitli ihtilaflarla baş başa kalmış bir milletin arzulanan refaha ulaşması, birlik ve beraberliğini sürdürmesi imkânsızdır.


İslamiyet, öldürmek için değil, diriltmek için gelmiştir.

?Ey iman edenler! Peygamber size hayat verecek olan şeylere sizi çağırdığında, Allah ve Rasulü?ne icabet edin!? ayetinde bu inceliği görmek mümkündür. (Enfal, 24)


Kişi  aile, toplum ve millet hayatını onur sahibi kılan onun yaşadığı ortamdan aldığı kültür, ilim, irfan, edep, haya, hayır, cömertlik, cesaret, feragat ve hidayet manzumesinin ihtiva ettiği bütün insani ve İslami değerlerdir. Bu değerlerle başkalarından farklı olduğumuzu fark ederiz.

Netice itibariyle, dinimiz barış ve sevgi dinidir. İslam?da esas olan savaş değil, barış; kavga değil, kardeşlik; yarışma değil, yardımlaşma; uzaklaşma değil, uzlaşmadır?


Mehmet Yürekli,02.02.12, AdanaÖnceki ve Sonraki Yazılar
YAZIYA YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.