Çiçek, PKK'ya destek verenleri tarif etti....

Çiçek, PKK'ya destek verenleri tarif etti....

'Teröristlerin ardındaki ülkeler belli' Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında Hakkari'de yaşanan terör saldırısına...

'Teröristlerin ardındaki ülkeler belli' 

Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında Hakkari'de yaşanan terör saldırısına yönelik açıklamalarda bulunken teröristleri barındıran ülkelerle ilgili ilginç açıklamalar yaptı.

Hükümet Sözcüsü, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, terörle mücadele konusunda, ''Milletimiz şundan emin olmalıdır ki böylesine bir bela karşısında Türk Silahlı Kuvvetleri gibi ve Türk güvenlik güçleri gibi güçler olmasaydı terörde bu kadar başarı elde edilemezdi'' dedi.

Çiçek, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Terörle mücadele konusuna değinen Bakan Çiçek, ''Milletimiz şundan emin olmalıdır ki böylesine bir bela karşısında Türk Silahlı Kuvvetleri gibi ve Türk güvenlik güçleri gibi güçler olmasaydı terörde bu kadar başarı elde edilemezdi'' dedi.

''Elbette şehitlerimiz var, gazilerimiz var, yaralılarımız var ama başarılı bir mücadeleyi de Türkiye Cumhuriyeti devleti, onun güvenlik güçleri ve hükümeti kararlılıkla sürdürüyor'' diyen Bakan Çiçek, şöyle devam etti:

''Sürdürmeye de devam ediyor. Terörle mücadele dinamik bir mücadeledir ve yöntemleri de devamlı değişmektedir. Ve karmaşık bir mücadeledir. Onun için alınan tedbirleri belki her gün, belki her vesileyle bir defa daha gözden geçirilmesi gerekmektedir. Yani bir süre önce aldığınız tedbirler belki bir süre sonra yeni baştan ele alınması gerekmekte, ilave tedbirler söz konusu olabilmektedir'' diye konuştu.

Perşembe günü Milli Güvenlik Kurulu'nun toplanacağını belirten, bugün de Çankaya Köşkü'nde konunun ele alındığını anımsatan Bakan Çiçek, konunun, bugüne kadar alınan tedbirlerin değişik yönleriyle değerlendirildiğini, ilave olarak ne tedbir alınacaksa dış boyutlarıyla beraber üzerinde en ayrıntılı şekilde durulduğunu söyledi.

Bu tedbirlerin bir kez daha gözden geçirildiğini anlatan Çiçek, şöyle devam etti:

''Terör tek başına bir şey değildir. Terör bir politikanın aracıdır. Bir ülkede istikrarsızlık meydana getirmek istiyorsanız, bu ülkenin birliğini, dirliğini huzurunu bozmak istiyorsanız, gelişmesini engellemek istiyorsanız, o ülkeye yönelik bir kısım politikalarınız var bunu o ülkeye zorlamak istiyorsanız ve benzeri nedenlerle, bugün başvurulabilen en önemli silah terördür ve terör örgütleri yoluyla bunu gerçekleştirmektir. Türkiye böylesine bir olguyla uzun zamandan beri karşıdır, bu oyunları bozmaya, ülkenin birliğini, dirliğini, huzurunu, barışını sağlamaya yönelik olarak da ciddi bir mücadele yürütmektedir. Ve bunda da kabul etmek gerekir ki son derece de başarılıdır. Allah'a şükür milletimizin birliğini ve beraberliğini bozmaya bütün bu teşebbüsler yetmemiştir...

Hükümet, alınması gereken tedbirleri bugüne kadar almıştır. bunu bir defa daha ifade ediyorum. İç politika malzemesi olarak, hükümete yönelik bir kısım eleştiriler olabilir, bunları anlayışla karşılarız. Ancak bunların hiçbirisi sağlıklı bir bilgiye dayanmış değildir. Esasen, bu tenkitleri yapanlar, alınması gereken tedbirleri söylemiş olsalar da... Vatandaşımız bu noktada daha net bir kanaatin sahibi olsa.

Vatandaşlarımız emin olmalıdır ki sizin aracılığınızla ifade ediyorum, devletin imkan ve kabiliyeti içerisinde, siyasi merci olarak, siyasi iktidar olarak ve karar verici olarak, alınması gereken ne tedbir varsa bunların hepsini aldık. Bundan sonra da tereddütsüz olarak bunları almakta kararlıyız, bundan herkesi emin olması lazım. Neden bu türlü sonuçlar oluyor diyorsanız? Bu da mücadelenin karmaşıklığından, büyüklüğünden, sınır ötesi sıkıntılardan ve başkaca sebeplerden kaynaklanıyor. Tabiatıyla böylesine bir konunun belki tedbir boyutunu çok açık konuşma imkanımız olmayabilir. Bu noktada da sizlerin ve kamuoyunu meseleyi anlayışla değerlendireceğine inanıyoruz. Ama herkes emin olmalıdır ki alınabilecek, neticeye yönelik ne tedbir varsa bugüne kadar aldık, bundan sonra da almakta en ufak bir tereddütümüz yoktur. Konuyu bu kararlılık içinde, bugün bir defa daha değerlendirmiş olduk.''

Hükümet Sözcüsü, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, ''Kırk yıldır Türkiye, belli dönemlerde, çok farklı isimlerdeki örgütlerle, değişik cinsteki terör örgütleri ile ve terör faaliyetleri ile yüz yüzedir ve bununla mücadele veriyor. Onun için ifade etmek istedim ki terör konusu gazete manşetlerinde yer alsa da, almasa da Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve neticede de hükümetlerinin her zaman gündeminde olmuştur ve olmaktadır'' dedi.

Çiçek Bakanlar Kurulu'nun bugünkü toplantısında, bir önceki toplantının gündem konusu olduğu halde gerçekleştiremedikleri Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın değerlendirilmesi ve bilgi sunumunun gerçekleştirildiğini söyledi.

Cemil Çiçek, TSK'nın değişen ana sistem ihtiyaçlarının herhangi bir yabancı ülke kısıtlamasına tabi olmaksızın bağımsız bir şekilde yurt içinden karşılanmasından ve TSK'nın caydırıcı gücünün devamını sağlamada Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın önemli bir görevi ifa ettiğini söyledi.

Savunma sanayinin yurt içi kabiliyetinin artırılması, özgün tasarımlarla milli ihtiyaçların karşılanması, uluslararası pazarda rekabet edilebilir bir yapıya kavuşturulması ve savunma sistem tedarikine ayrılan ulusal kaynakların tekrar ekonomiye döndürülmesi noktasında savunma sanayinin önemli projeler gerçekleştirdiğine işaret eden Çiçek, Bakanlar Kurulu'nda bununla ilgili ayrıntılı bilgi verildiğini kaydetti.

Çiçek, AB konusunun da ele alındığı Bakanlar Kurulu'nda esas itibarı ile üzerinde durdukları konunun iç güvenlik konusu olduğunu söyledi.

Bütün şehitlere Allah'tan rahmet dileyen çiçek, gazileri ve yaralıları şükranlarını sundu, millete de başsağlığı dileğinde bulundu.

Hükümet sözcüsü Çiçek, son yaşanan üzücü olay nedeniyle dün Başbakan Erdoğan'ın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, bazı bakanlar ve kuvvet komutanları ile Şemdinli ve hudut karakollarında görev yapan askerlerle ilgili bir inceleme ve değerlendirme yaptıklarını hatırlatarak, ''Gelişen olayları dün bir ölçüde orada değerlendirme konusu yaptık. Bugün sabah da sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında yine gündemi iç güvenlik olan bir toplantı yapıldı. Akabinde de bugün Bakanlar Kurulu'nda bu konuyu önemli bir gündem maddesi olarak ele aldık. Perşembe günü de olağan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı var'' dedi.

Bu üzücü olayla ilgili yapılan bir kısım değerlendirmeler yapıldığını anımsatan Çiçek, şöyle konuştu:

''Şunu kabul etmemezi lazım ki terör, ülkemizin, bölgemizin çok acı bir gerçeğidir. Aynı zamanda da dünyanın gündemindedir. Dünyanın da öncelikli gündemi olduğu içindir ki bir çok uluslararası sözleşmeler bu vesile ile ortaya konulmuş, sözleşmeler imzalanmıştır.

Türkiye'de konuyu doğru anlamak, iç politika malzemesi yapmamak terörün varmak istediği hedefe yanlış tartışmalarla yardımcı olmamak adına bir şeyin de altını çizmek istiyorum; Çünkü bu tartışmalara baktığımızda bazen konuyu yanlış bağlamda, yanlış zeminde tartışıyoruz, özellikle iç politikamızın bugüne kadar bir türlü vazgeçemediği üslup ve kalıplar içerisinde bu tartışmayı yapıyoruz.

Türkiye bu, yapılamayan hiç bir şeyin mazereti anlamında söylemiyorum kimin elinde bu konuda çözüme yönelik 'Ben olsaydım şunları yapardım' tarzındaki iyi niyetle söylenmiş veya söylenebilecek ne varsa biz bunların hepsini büyük bir dikkatle inceliyoruz, değerlendiriyoruz, bunlardan hayata geçirilmesi mümkün olanlar varsa bunu yapıyoruz.''

Terör meselesinin Türkiye'nin en az 40 yıllık bir meselesi olduğunun altını çizen Çiçek, ''Kırk yıldır Türkiye, belli dönemlerde, çok farklı isimlerdeki örgütlerle, değişik cinsteki terör örgütleri ile ve terör faaliyetleri ile yüz yüzedir ve bununla mücadele veriyor. Onun için ifade etmek istedim ki terör konusu gazete manşetlerinde yer alsa da almasa da Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve neticede de hükümetlerinin her zaman gündeminde olmuştur ve olmaktadır'' görüşünü dile getirdi.

Çiçek, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Onun için sadece belirli günlerde bu toplantılar yapılıyor değil. Daha evvel de ifade ettim, belirli aralıklarla yapılan güvenlik kurulu toplantılarının birinci gündem maddesi her zaman iç güvenlik ve iç güvenlik konusu olarak da terör her defasında ele alınmıştır.

Onun için altını çizmek istediğim husus, terör konusu tek başına bir hükümet konusu değil Türkiye Cumhuriyeti devletinin sorunudur. Bu 40 yılı aşan süre içerisinde çok değişik hükümetler gelmiştir. Bir partinin tek başına görev yaptığı dönemlerde de olmuştur, koalisyon halinde olanlar olmuştur. Sağ partiler, sol partiler, merkez partiler birlikte veya ayrı ayrı bunun tekrar altını çizerek ifade ediyorum ki bir şeye mazeret olarak söylemiyorum. Konuyu doğru algılamak ve doğru bir zeminde tartışmak adına söylüyorum ve konuyu hiç de küçümsemediğimizi vurgulamak adına istiyorum.

Bu sorun elbette hükümetlerin önemli ölçüde sorumluluk taşıdığı ama hükümetlerden bağımsız olarak var olan bir sorundur, bundan dolayıdır ki bu konu ele alınırken bir iç politika malzemesi olarak, iç politika mülahazaları ile değil milli bir mesele olarak ele alınmasında sayısız fayda olacaktır.''

-ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ-

Çiçek, terörle mücadele konusunda uluslararası işbirliğinin ya hiç ya da yeterince olmadığını ifade etti.

Hükümet Sözcüsü Çiçek, şöyle konuştu:

''Terör konusu bir uluslararası sorun olmasına rağmen maalesef Türkiye tecrübesinden çok açık olarak biliyoruz ki, yakın bir işbirliği ve dayanışmanın ya hiç olmadığı ya da yeterince olmadığı bir konudur.

Elbette bir kısım sözleşmeler yapılmıştır, yapılmaktadır. İkili veya çok taraflı görüşmeler de bu konuda hep gündeme gelmektedir ve şundan kamuoyumuz emin olmalıdır ki yaptığımız yurtdışı temaslarda en önemli meselelerden bir tanesi, hem sayın Başbakanımızın hem ilgili bakan arkadaşlarımızın, yurtdışı temaslarda en çok vurgu yaptığı konulardan bir tanesi bu terörle işbirliği konusudur.

İşin bu noktasına geldiğimizde yine bir tespit olarak ifade ediyorum ki, uluslararası işbirliği ya yoktur ya da yeterince yoktur. Bunu söyleyişimin sebebi aslında TSK'nın ve güvenlik güçlerimizin böylesine uluslararası bir belayı ülkemizden def etmek noktasında sarf ettiği çabanın, gösterdiği gayretin ne kadar takdir edilmesi gerektiğidir. Ama şunu da biliyoruz ki artık terör suçları sınır aşan suçlardır bir ülkede planlanıyor bir başka ülkede icra ediliyor, üstelik terör örgütleri arasındaki işbirliğini de hesaba kattığınızda bizim Silahlı Kuvvetlerimizin ve güvenlik güçlerimizin bu konudaki başarısını takdir etmek anlamında bu belanın boyutunu ve karmaşıklığını ortaya koymak adına bunu ifade ediyorum.''

Çiçek'in konuşmasından satır başları

Terör hareketlerinin Türkiye'nin her döneminde olduğunu, tek parti ve çok partili dönemlerde de yaşandığını,  konunun hükümetlerden bağımsız olarak milli bir mesele olarak ele alınmasında sayısız fayda olacaktır.

Terör konusu bir uluslararası sorun olmasına rağmen, Türkiye tecrübesinden çok iyi biliyoruz, yakın bir işbirliğinin ya hiç olmadığı ya da yeterince olmadığı muhakkaktır. Bir takım anlaşmalar olmasına rağmen durum budur. Yurt dışı temaslarda en çok vurgu yaptığı konulardan bir tanesi teröre karşı işbirliği konusudur. Çiçek "Bir ülkeye birşey kabul ettirmek isteniyorsa teröre başvurulabilir." dedi.

Bakan Çiçek, terörle mücadele dinamik bir mücadele olduğunu, yöntemlerinin sürekli değiştiğini, alınan tedbirlerin sürekli ele alınması ve değiştirilmesi gerektiğini belirterek terörün tek başına bir hareket olmadığını bunun için terörün dış boyutunun iyi birşekilde görülmesi gerektiğini tedbirlerin de buna göne alınması gerektiğini dile getirerek " Hükümet alınması gereken önlemleri alınmıştır. Vatandaşlarımız emin olmalıdırki devletin imkan ve kabileyeti çerçevesi içinde siyasi irade olarak alınması gereken ne tedbir varsa alınmıştır. Buna rağmen sorunların yaşanmasının nedeni de terörist hareketin karmaşıklığı ve çok boyutlu olmasından kaynaklanmasıdır.

Türkiye'nin birçok ülke ile suçluların iadesi konusunda anlaşmalar yaptığını, suçluların tespit edilmesine rağmen örgüt, finansını eğitim desteğini propagandasını hangi yollarla temin ediyorlar, buradan kaçan teröristlerin hangi ülkelerde barındırıldığı bilinen birşeydir. Bugüne kadar yurt dışına kaçanların hiçbiri iade edilmedi. Bunu bir hükümet yetkilisine söyletmek yerine bunu medya da araştırırsa bulabilir.

Bakan Çiçek, hükümet olarak özeleştiri her dönem toplantılar yaptıkları, eksiklikler veya yapılanlarla ilgili değerlendirmeler konusunu ele aldıklarını personel konusunda da değerlendirmeler yapıldığını bugüne kadar aldıklarımıza kaşın yetmeyen tedbirleri bundan sonra da alacağız.

Çiçek gündemlerinde OHAL gibi birşeyin olmadığını söyledi. Çiçek uluslararası işbirliğinin istihbaratttan ibaret olmadığını açıkladı.

Bakan Çiçek, sadece ABD'den değil PKK'yı terörist örgüt olarak kabul eden ülkelerin de daha aktif bir işbirliği içinde olmalarını beklediklerini buna karşın terörle mücadelede kendi gücümüz kendi çabamızla vermek zorunda olduğumuzu biliyoruz. Dışardan gelecek desteğe umut bağlamış değiliz.

 

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Önceki ve Sonraki Haberler