Diyanet Birlik-Sen Teşkilatlanma ve Eğitim Toplantısı Sonuç Bildirgesi..

Diyanet Birlik-Sen Teşkilatlanma ve Eğitim Toplantısı Sonuç Bildirgesi..

Diyanet Birlik-Sen Genel Başkanı Kenan AK Başkanlığında, Genel Başkan Yardımcıları, Denetleme ve Disiplin Kurulu Üyeleri İl ve İlçe Temsilcileri ve Kadın Kolları Başkanlarının katılımıyla Diyanet Birlik-Sen Teşkilatlanma ve Eğitim Toplantısı yapıldı.

Diyanet Birlik Sen'in ‘Teşkilatlanma ve Eğitim’ toplantısı başladı..

Diyanet Birlik-Sen Teşkilatlanma ve Eğitim Toplantısı Sonuç Bildirgesi..

21-23 Haziran 2021 tarihinde Nevşehir-Kozaklı Divaisib Otelde Genel Başkanımız Kenan AK ’ın Başkanlığında, Genel Başkan Yardımcıları, Denetleme ve Disiplin Kurulu Üyeleri İl ve İlçe Temsilcileri ve Kadın Kolları Başkanlarının katılımıyla Diyanet Birlik-Sen Teşkilatlanma ve Eğitim Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

kenan-ak.jpg

Genel Merkez tarafından organize edilen Teşkilatlanma ve Eğitim Toplantısına katılan katılımcılara Genel Başkan Kenan AK’ gündem ve sendikal çalışmalar hakkında bilgi verdi. Genel Başkan Yardımcıları Orhan KARTAL, Mustafa ÖZDEMİR, Yusuf ÇAKIR, Mehmet AKDOĞAN, Yusuf KILIÇ ve İshak YAMAN kendi faaliyet alanlarıyla ilgili sunumlar yaparak katılımcıları bilgilendirdiler.

kenan-ak.jpg

Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Gül AKPINAR Sendika İnternet sayfası Üyelik programının nasıl kullanılacağına dair sunum yaparak katılımcıları bilgilendirdi

bir-sen.jpg

Hukuki konularla ilgili Denetleme ve Hukuk komisyon üyesi Ömer çınar hukuki işlemler hakkında, Hukuk Komisyon üyesi ve İstanbul Avrupa yakası İl Başkanı Ömer KARADAĞ da sendikacılıkta sosyal medya ve iletişim alanında bilgiler verdi.

diyanet-birlik-sen-1.jpg

İl Başkanları ve Kadın Kolları Başkanları da bilgi ve tecrübelerini paylaşarak toplantımıza katkı sağladı.

Ayrıca 2021 yılı üye sayımlarında sendikamızın Yetkili sendika olmasını sağlayan temsilcilerimize plaket verildi.

sendika.jpg

Başkanlık merkezde çalışan Sendikamızın Kurucu üyesi Yusuf UYAN ve Hüseyin SOLMAZ’ a emekli olmaları sebebiyle Plaket verildi.

Genel itibariyle Diyanet Birlik Sen Teşkilatlanma ve Eğitim Toplantısında Sendikanın Teşkilatlanma Çalışmaları, 2021 yılı Üye sayıları ile ilgili değerlendirme, moral ve motivasyon sağlayıcı bilgiler, daha etkin ve başarılı olabilmek için sendikal çalışmalarda ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeler, Üyelik Sisteminin katılımcılara tanıtılması Sendikanın mali işleyişi, mevzuat bilgisi, etkili iletişim, beden dili, propaganda teknikleri, belge ve bilgi konularında katılımcılar bilgilendirildi.

diyanet-birlik-sen-2.jpg

Sendika Genel Merkezi tarafından Teşkilatlanma ve Eğitim Toplantısı sonucunda hazırlanan Diyanet Birlik -Sen Sonuç Bildirgesini Diyanet çalışanlarının ve kamuoyunun bilgilerine sunuyoruz:

"1. Diyanet İşleri Başkanlığında 4/B Sözleşmeli Statüde Çalışan Personelin Biran Önce Mevzuatında Düzenleme Yapılarak Özlük Haklarında Kolaylık Sağlanarak Sözleşmeli Personelin Kadroya Geçirilmesi Mutlaka Gerçekleştirilmelidir.

2. Kadroya geçiş sağlanana kadar sözleşmeli personelin talebi doğrultusunda İl ilçe merkezlerinde bulunan Camilere atamaları sağlanmalıdır.

3. Sözleşmeli personeli bir nebze olsun rahatlatacak uygulamaları ihtiva eden Sözleşmeli Personel Yönetmeliği biran önce çıkarılmalıdır.

4. Mahkeme kararıyla ataması yapılan Sözleşmeli personelin yaptığı hizmet yılı dikkate alınarak doğrudan adaylığı kaldırılarak mahkeme kararaı uygulanmalıdır.

5. Sınav Ücretleri Rekor Seviyeye ulaşan ve Din Görevlilerine eziyete dönüşen Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) Kaldırılmalıdır.

6. Dernek Başkanı Ve Muhtarların Din Görevlilerine amiriymiş gibi tavır takınmasına ve Müdahalesine kesinlikle engel olunmalıdır.

7. Aynı Camide görev yapan 2 Lisans mezunu Din Görevlisini (İlahiyat mezunu 3000, Diğer Lisans mezunu 2200) diploma farkından dolayı ek göstergeyle Ayrıştıran Diploma Ayrımcılığına Son Verilmelidir.

8. Din Görevlileri camilerde her hafta Para toplama memuru gibi para toplamaya zorlayan anlayıştan vazgeçilerek Din Görevlilerini ciddi sıkıntıya düşüren ve Para Toplama Memuru gibi görünmekten kurtarılmalıdır.

9. Diyanet Çalışanlarının Lojman ve Lojman Kirası Problemleri Mutlaka Çözülmelidir. Vatandaş tarafından yapılarak Mülkiyeti Diyanet Vakfına verilen Cami Lojmanlarından Kira alınmamalıdır.

10. Din Görevlileri görev yaptığı süre içinde en az bir defa olmak üzere Kıdem Esasına Göre sınavsız olarak Hacca Ve Umreye Gitmesi sağlanmalıdır.

11. Kendi İmkânları İle Hacca Gitmek İsteyen Diyanet Personeline indirim ve Kontenjan Tanınarak Hacca gitmesine İmkân Sağlanmalıdır.

12. Cami, Mescit ve Kur’an Kurslarının Isıtma Ve Soğutma Giderleri Merkezi Bütçeden Karşılanmalıdır.

13. Başkanlığa Doğrudan Yapılan Şikâyet Dilekçeleri Başkanlıkça İşleme Alınmalı, Dilekçeler tekrar Mahalline Gönderilerek oradan işlem yapılması istenmemelidir.

14. Nakil Sınavları İl Müftülülüklerinden Alınarak Mahallinde Yapılmalıdır.

15. Cumhurbaşkanlığına bağlı olan Diyanet İşleri Başkanlığı personeline Cumhurbaşkanlığı Tazminatı verilmelidir.

16. Başkanlık Merkezde çalışan personel için Görevde Yükselme Şeflik ve Şube Müdürlüğü sınavı açılmalıdır.

17. Başkanlık ve Müftülüklerde bulunan bütün Memur Kadroları VHKİ Kadrosuna Dönüştürülmelidir.

18. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde çalışan ve şartları tutan Aşçıların mevzuatında düzenleme yapılarak Yardımcı Hizmetler Sınıfından Teknik Hizmetler Sınıfı Kadrosuna Aşçı Teknisyen olarak alınması sağlanmalıdır.

19. Yardımcı Hizmetler Sınıfında Çalışan Hizmetliler İçin Görevde Yükselme Sınavı Açılmalı Ve Ek Gösterge Verilmelidir. Ayrıca Bayram Tatillerinde Yardımcı Hizmetler Sınıfında Çalışan Ve Yatılı Kuran Kurslarında Görev Yapan Personele Mesai Ödenmelidir.

20. Türkiye Diyanet Vakfınca emekli ve çalışan Diyanet personelin Üniversitede okuyan çocuklarına Hiç Bir Şarta Bağlı Kalmaksızın Burs Verilmelidir.

21. Mezuniyet durumu itibariyle Şartları tutan Kuran Kursu Öğreticileri Formasyon Eğitimiyle Kuran Kursu Öğretmeni Unvanına biran önce Kavuşturulmalıdır.

22. Kur’an Kursu Öğreticilerinin Ek Ders Saati Ve Ücreti Artırılmalıdır.

23. Her türlü şartını tamamlayarak mülakat sonucuna göre görevlendirilen Geçici Kuran Kursu Öğreticilerinin Özlük Ve Mali Hakları Vakit Kaybetmeden düzeltilmelidir.

24. Geçici Kuran Kursu Öğreticilerine görev yaptıkları her yıl için bir tecrübe puanı verilerek yapılacak mülakatlarda tecrübeli personel kategorisinden öncelik verilerek Kadroya geçişleri sağlanmalıdır. Ayrıca Geçici görevlilerin kadroya alınmayla ilgili TBMM’de bekleyen kanun teklifi yasalaşmalıdır.

25. MEB’ de görev yapan ve Kurum dışı olan Meslek dersi öğretmenlerinin Başkanlığımız gözetiminde başlayan Yaz Kuran Kurslarında görevlendirilebileceği yönündeki talimat iptal edilmeli ve bu görevi başarıyla yapan ve Müftülüklerde sınava girerek görev isteyen adaylara geçici görev verilmelidir.

26. Vaizlerin özlük ve mali hakları düzeltilmeli. Nakil taleplerindeki 3 yıl görev yapma dayatmasından vaz geçilmelidir.

27. Murakıpların statü ve konumları yeniden belirlenmeli özlük ve mali hakları iyileştirilmelidir. Murakıplar için çıkarılan yönergede Murakıpların talebine duyarsız kalınmamalı ve Murakıplar için il müfettişliği ihdas sözü biran önce yerine getirilmelidir.

28. Başkanlık ve Müftülüklerde çalışan Din Hizmetleri uzmanlarının görev ve statü tanımları yeniden yapılmalı bu kadrolar ara kadro gibi bir anlayıştan kurtarılmalıdır.

29. Başkanlık Merkezde ve Müftülüklerde Birim Taşınır Memurlarına Ayniyat Ve Teberrukat Saymanı Kadrosu Verilmelidir.

30. . Eş Durumu Nakillerde Kadrolu veya Sözleşmeli Diye Ayrım Yapılmadan bütün personele Kolaylık Sağlanmalıdır.

31. Uzun zamandan beri inisiyatifle kapalı tutulan Karşılıklı Becayişler Serbest Bırakılmalıdır.

32. Camide, cenazede, filyasyon ekibinde ve vefa destek gruplarında yer aldığı halde aşı önceliği verilmeyen Din görevlilerine Kurum olarak en azından takdir belgesi verilmeli ve mesai ücreti ödenmelidir.

33. Siyasi irade tarafından Ek Gösterge için verilen sözler tutulmalı ve Bir An Önce 3600 Ek gösterge çıkarılmalıdır.

34. Her İlde Diyanet Evi Açılmalı- Açılamayan Yerlerde ise Resmi Kurumların Misafirhaneleriyle mutlaka anlaşma Sağlanmalıdır.

35. Atama ve Nakil Yönetmeliği ile Sınav Yönetmeliği Görevlilerin İhtiyacına Cevap Verecek Şekilde Yeniden güncellenmelidir.

36. Başkanlık Yayınlarımızın ve Özellikle Diyanet Dergilerine abonelik konusu personele güzelce izah edilerek ve sevdirilerek sağlanmalıdır. Müftülerimizin Zorlayarak baskıyla alacaksın anlayışından vaz geçmeleri sağlanmalıdır.

37. Başkanlık üst düzey yöneticilerin yazdığı kitapların pazarlanması Din görevlilerimizin işi olmadığı gibi görevi de değildir. İdareciler Din Görevlilerini Kitap satış memuru gibi kullanmaktan vaz geçmelidir.

38. Personele verilen cübbe sarık giyim yardımı ödeneği güncellenmelidir. Diğer Devlet kurumlarında uygulanan Giyim yardımını bedeli verilmelidir.

39. Nakil Sınavlarında İlgili İlçe Müftüsü Komisyonda mutlaka Bulunmalıdır ve Mülakatlar Mahallinde Yapılmalıdır.

40. Nakillere Adalet Getirilmeli Ve Adam Kayırmacı Sistemden Kesinlikle Geri Dönülmelidir.

41. Hizmet Gereği Tayin Maddesi 36 madde adamına göre olmaktan çıkarılmalı Objektif Kriterler Getirilerek mevzuat herkese adil Uygulanmalıdır.

42. Disiplin Ve Soruşturmalarda 3071 Sayılı Kanuna Göre Hareket Edilmeli, Muhakkiklerin ve müfettişlerin Görevliye suçluymuş muamelesi yapma yerine, Sevgi Çerçevesi İçerisinde Hareket Etmelidir.

43. Diyanet Görevlileri imzasız ve Asılsız Şikâyetlerle rahatsız edilmemeli idare Tarafından görevli Kesinlikle Korunmalıdır.

44. Hangi ünvan Ve Görevde Olursa Olsun Soruşturma geçiren personele eşit davranılmalıdır.

45. Kanuni Hakkını Arayan Görevliye Farklı Davranılmamalı Suçlu Muamelesi Yapılmamalıdır.

46. Başkanlık Merkez teşkilat yöneticilerinin organizesinde Sendika Yönetimlerinin katılacağı ve Sendika Kurum ilişkilerinin masaya taşınacağı Sendikal bir Çalıştay yapılmalıdır.

47. Başkanlıkça 5100 4/b özleşmeli pozisyona yapılan atama işlemi sonucunda boş kalan kontenjanlara yedekten kazanan adayların atamasının yapılması sağlanmalıdır.

48. Teşkilatımızda münhal bulunan kadro sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Cumhurbaşkanlığından gerekli izinler alınarak yaklaşık açık bulunan 15 bin kadroya açıktan kadrolu atama yapılmak üzere izin alınarak KPSS ve DHBT sınavlarında başarılı olmuş adayların 2021 yılı içinde atamaları gerçekleştirilmelidir." diye belirtildi.

 

 

Kaynak:Haber Kaynağı

Etiketler :
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Önceki ve Sonraki Haberler