1. HABERLER

  2. AFRİN - MÜNBİÇ VE BARIŞ PINARI HAREKATI DOSYASI

  3. Eski bir Sabetayist, Sabetayistleri Deşifre ediyor: Ilgaz Zorlu'nun itirafları
Eski bir Sabetayist, Sabetayistleri Deşifre ediyor: Ilgaz Zorlu'nun itirafları

Eski bir Sabetayist, Sabetayistleri Deşifre ediyor: Ilgaz Zorlu'nun itirafları

 "SECRET DOCUMENTS ABOUT TURKİSH SABETAİST FOLLOWERS"Sabetaistliğin kurucusu Sabetay Sevi?nin soyundan gelen torunu Ilgaz Zorlu, Rahşan Ecevit?in asıl...

A+A-

 


"SECRET DOCUMENTS ABOUT TURKİSH SABETAİST FOLLOWERS"

Sabetaistliğin kurucusu Sabetay Sevi?nin soyundan gelen torunu Ilgaz Zorlu, Rahşan Ecevit?in asıl isminin ?Raşel? ve Sabetayist olduğunu açıkladı.

- Benzer şekilde Gazeteci Mehmet Barlas?ın eşi Canan Barlas için de Sabetayist asıllı açıklamasını yaptı.

 

- Türk Masonlarının büyük çoğunluğu Sabetayistlerin ?Kapani? kolundan geliyor.

 

- Fahri Korutürk başta olmak üzere Türkiye?de seçilen Cumhurbaşkanlarının önemli bir kısmı da Sabetayist idi.

 

- Türkiye?de ?İslam inancını? baskı altına alarak devre dışı bırakmayı amaçlayan ?katı Laiklik? söylemleri ve "Atürkçülüğün dine karşıymış gibi gösterilmesi"nde Sabetayistlerin önemli yönlendirmesi var.

 

- Türkiye?de ordu kumandanlarından önemli bir kısmı da Sabetayist inancına bağlı.

 

- İstanbul?da Sabetayistler için Bülbülderesi mezarlığı var. Ve ilginç yazılar görüntüler yer alıyor.

 

Önemli Not : Ilgaz zorlu açıklamalarından dolayı mahkemede yargılandı ve savunmasını ayrıntılı olarak yaptı. Aşağıda Sayın Ilgaz Zorlu?nun Türkiye?deki Sabetayistlerin maskesini indiren mahkeme savunması dosyasını sunuyoruz.

 

Ilgaz Zorlu

 

ILGAZ ZORLU?NUN MAHKEMEYE SUNDUĞU SAVUNMASI

1- Evvel emirde belirteyim ki, dava dilekçesinde gazeteden alıntı yapılarak bana atfen, davacı tarafa hakaret ettiğim iddia edilen sözlerin hiçbir yerinde hakaret yoktur, aynı kanaati halen taşıyorum, sorulsa yine aynı cevapları veririm.

 

2- Gazete yayını 04.05.2000 tarihinde gerçekleşmiştir, dava ise 9 ay geçtikten sonra açılmıştır. Dava dilekçesindeki alıntılanan cümlelerin sonu ? ... çabaları olmuş mudur?? , ?... yer almış mıdır?? , ? rolü olmuş mudur??, ?...Devlet neden ..... soruşturma açmamaktadır? şeklindeki sorularla bitmektedir. Yani davacı tarafa sorular yönelttim. Niçin bu sorulara cevap mahiyetinde veya gerçekle ilgisi yoksa ilgili gazeteye ?TEKZİP? gönderilmemiştir. Tekzip edilmemesi bu vakıanın gerçekliğine işarettir. Davacı taraf başka yöntemlerle beni susturamayacağını anlayınca bu kez yargı yoluyla şansını denemeye çalışmaktadır. Dava dilekçesindeki ?davacı bu bedele hak kazanması halinde bedelin tamamını gönderilmemiştir?

 

3- Davacı vekilinin, dava dilekçesinde benden ve diğer davalılardan ?sanık? diye söz etmesini anlamlandıramamakla beraber, bunu sayın mahkemeyi etkileme gayreti olarak yorumlamaktayım. Zira dava dilekçesinde gazete haberleri arasından özellikle belirli bölümleri çekilen cümleler dahi ?hakaret? içermemektedir, davacı vekili bu hakikati gölgelemeye çalışmaktadır. Bunların hiçbirisi değilse o zaman hukuk mahkemelerinde bu tabiri kullanmak, anlamını bilmemektir.

Sabetayist dışişleri bakanlarından
İsmail Cem İpekçi (Gerçek adı ile Samuel)

 

4- Ben sayın Can Paker?e hakaret etmedim. Ben sadece kamuoyunda meydana gelen ve Akit Gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak ile Yeni Şafak Gazetesi yazarı Mehmet Barlas arasında vuku bulan sabetaycılık tartışmalarında, milletimizin gerçekleri görmesi için açıklanması şart olan bazı gerçekleri açıkladım. Bu konunun en iyi anlaşılabilmesi için; meydana gelen olayların tarihi sürecinin tam olarak bilinmesi gerekmektedir. Bu da özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sabetaycı cemaatin resmi adayı olan Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı sayın İsmail Cem?in etrafında dönen tartışmalar sonucunda kendisinin seçilememesi üzerine bu cemaate mensup olan kişilerin başlattııkları bir kampanyanın neticesidir. Bu sebeple hiçbir hakaret isnadı olmayan ve tamamen bana ait olan ifadelerin açıklanmasını savunmamda yapacağım. Yalnız dava öncesinde bir kuşkumu dile getirmek isterim: Kendisi de sabetaycı kökenli olan sayın Rahşan Ecevit?in 1970?li yıllardan itibaren kurduğu ve bugün Türkiye Devleti?nin hükümetinde bulunan bu siyasi ekibin dikkatle incelenmesi gerekmektedir.Türkiye Cumhuriyeti?ni bir başka ülkenin mandası altına sokma fikrinde olan bu kişiler; Can Paker, Prof. Asaf S. Akat, Kemal Derviş, Hasan Bülent Tanla , Prof. Ahmet Yücekök isimli kişllerdir. Sayın Devlet Bakanı Kemal Derviş Türkiye?ye geldiğinde basında da yer aldığı şekilde İstanbul?da Sayın Paker?le uzun uzun görüşmeler yapmış, sayın Asaf S. Akat?ın evinde misafir olmuş ve ekte fotoğrafları verilen Şişli Terakki Vakfı Genel Kurulu üyeleriyle de muhtelif ilişkiler kurmuştur. Bu sebeple Devletin en önemli kademelerinde yer alan bu kişilerin sayın Mahkemeniz üzerinde baskı yapabilecekleri kuşkusu ve korkusu içindeyim.

Sabetayist Rahşan Ecevit (Gerçek adı ile Raşel)

 

5- Davacı taraf dava dilekçesinde yer alan ?aktüel hiçbir özelliği bulunmayan, tarihin derinliklerinde kalmış, ?sabetaycılık olayını kaşımak? tabiri ile sabetaycılığın varlığını kabul etmişlerdir. Yine bu davayla birebir alakası olan ve halen İstanbul Adliyesi?nde devam etmekte olan Terakki Vakfı?nın davacı olduğu davalarda da yer alan ?hiçbir özelliği ve cemaat etkinliği kalmamaış olan Sabetaycılık? ifadelerini de kullanmak suretiyle Sabetaycılığın bir cemaat olarak varlığını kabun etmiş olmaktadırlar. Bu şahıslar Sabetaycı kökenlidirler ya da en azından evlilikler yoluyla sabetaycı cemaate girmişlerdir ve kendileri devlet içerisinde Silahlı Kuvvetler?den dışişleri bakanlığına kadar pek çok alanda birebir örgütlenme suretiyle adeta bir derin devlet yaratma amacındadırlar.


6- Yine aşağıda ayrıntılı olarak anlatacağım gibi yazılarım hiçbir hakaret değeri içermediği gibi Türkiye?de halen varlığını sürdüren ve Türkiye Siyaseti?nde Amerika Birleşik Devletleri?ndeki bazı lobileri kullanmak maksadıyla müdahale edilmesini sağlayan, dış ülkelerde kendini ?Türkiye?de baskı gören gizli yahudiler? olarak lanse eden ve bu yolla bazı menfaatleri temine çalışan bu kişilerin varlıklarını Türk kamuoyuna ve Türkiye?nin yetklili mercilerine duyurmayı da tarihi bir bir görev olarak addetmekteyim. Maksatları Türkiyeyi bölerek onu tamamen bir dış ülkenin hakimiyetine sokmak isteyen Sayın Can Paker?in de içinde bulunduğu ?sabetaycı kökenli liberal sol? lobinin tüm maksatlarının ayrıntılı olarak açıklanmasnı amaçlamış bulunmaktayım.

Sabetayist Can Paker

7- Sayın Can Paker?in dava dilekçesinin 1.Sayfasının ilk paragrafında yer alan şu sözleri şayanı dikkate muciptir. ? Müvekkilim hali hazırda ?uzun senelerden beri sürdürmeke olduğu ?Türk Henkel A.Ş.?nin genel Müdürlüğünü yapmaktadır. 1942 doğumlu ve iyi tanınan bir işadamı olan müvekkilimiz, bu seçkin konumunu elde etmek için iyi bir eğitim aldığı gibi bunu tamamlayıcı derin ve zengin ruh ve kişilik gelişmesine yönelik çeşitli meşakkatli deneyimleri de yaşamak zaman zaman da adeta katlanmak zorunda kalmıştır? ifadeleri Anayasa?nın 10 maddesinde yer alan ? Herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınanamaz? şeklindeki ifadelere açıkça aykırıdır. Sayın Paker kendini adaletin üstünde Türk Milleti?nin üstünde bir kişi gibi görmekte ve adeta mahkeminizi etki altında bırakacak şekilde hareket etmektedir. Fakat tarih önünde bir hakikat vardır, sabetaycı liberal sol grup olarak adlandırabileceğimiz ve Rahşan Ecevit?in uzun yıllar boyunca çabaları sonunda kurulan bu grup kendisini Türkiye?de diğer insanların üstünde addedilmektedir. Uzun yıllar boyunca cemaat mensubu olan Prof. Sahir Erman gibi ceza hukukçularının bilikişilik görevleriyle beraber bu kişiler hakkında herhangibir dava açılamamış, ?ben Türküm? demenin neredeyse suç kabul edilerek T.C.K nın 312. Maddesine kapsamında değerlendirildiği ve kişilerin cezalandırıldığı ülkemizde ?Ben Sabetaycıyım Baskı Görüyorum? sözlerini ABD?de bir gazetede açıklayan ve Türkiye?de günlerce Hürriyet Gazetesi?nde sözleri konu olanHalil Bezmen gibi bölücü sabetaycılara hiçbir şey yapılamamamıştır. Eğer bu sözleri bir kürt asıllı ya da ermeni asıllı bir Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı söyleseydi D.G.M Savcıları bu kişiler aleyhinde davalar açmazlar mıydı? Aralarında Tansu Çiller, İsmail (Şmuel) Cem İpekçi, Rahşan (Raşel) Ecevit, Kemal (Samuel) Derviş gibi Türkiye?nin yönetim kademelerine gelmiş kişilerin bulunduğu bu cemaate mensup olan kişiler Türkiye Devleti?nde, devletin ve anayasanın üstünde muammale görmektedirler. Bu husus Türkiye?de azınlıklara baskı olduğunu sık sık tekrarlayan Avrupa memleketleri karşısında mutlaka ve mutlaka bilinmesi gereken bir husustur. Bu cemaat mensubu kişiler hakkında en küçük bir soruşturma açılabilmesi dahi mümkün değildir. Devlet bu kişilerin sözleri ve eylemleri karşısında eli kolu bağlı durumdadır.Sabetayist Kemal Derviş

 

8- Ben Türkiye Musevi Cemaati?nin bir üyesiyim. İsrael?de ünü tüm dünya yahudi cemaatlerince bilinen Yavne Kibutzunda yahudi dini ve tarihi eiğitimi almış bir kimseyim. Bu sebeple aldığım dini eğitim gereğince Tanrı?nın mukaddes kitabımız Tevrat?ta belirttiği on emrin içinde yer alan ?asla yalan söylemeyeceksin? emrine de sıkı sıkıya uymak zorunda olan bir kimseyim. Bu sebeple hiçkimse hakkında yalan beyanatta bulunmam ve iftira atmam sözkonusu değildir.

 

9- Uzun bir süreden beridir bazı araştırmacı yazarlar benim özellikle yıllardan beridir aralıksız olarak savunduğum sabetaycılığın bir yahudi tarikatı olduğu şeklindeki iddialarımın kamuoyunda islamcı tabir edilen medya tarafından antisemitizm maksadıyla kullanıldığını ve benimde buna alet olduğumu belirtmişlerdir. Oysa 1990 lı yıllarda da bazı yazarlar benim İsrael Devleti?nin ajanı olduğum iddialarını ortaya atmışlardı. Tüm bu haksız isnatları yanıtladım, ancak aşağıda sunacağım savunmam sonrasında yine özellikle bazı araştırmacıların beni antisemit olmakla suçlayacaklarının bilincindeyim. Savunmam sırasında sık sık yineleyeceğim bir noktayı burada ele almak istiyorum. Bu savunmada özellkle altını çizerek belirtmek istiyorum, bir kimsenin geçmişi ve kökeni nedeniyle eleştirilmesi çok açık bir biçimde ırkçılıktır, böyle bir şekilde insanların itham edilmesi de ortaçağ zihniyetidir, . Ama bir kişi kendisi ile aynı kültürel özellikleri gösteren, kendisi ile aynı kökenden gelen kişilerle işbirliği yaparak bir gruplaşma içine giriyorsa bu tabiiki toplumbilimin ilgi alanına girer, ama bu davada beni suçlayanların yaptığı gibi bir örgüt kurarak devletin düzenini bir başka ülkenin çıkarlarını gözeterek değiştirme amacı güdüyorsa bu devletin ilgili organlarının araştırması gereken bir iştir. 1919 yılından beri başlayan Atatürk?ün Nutuk isimli eserinde açıkça belirtilen bir başka ülkenin himayesini arzulayan (manda özlemi) bu kişilerin amaçlarının mutlaka ama mutlaka engellenmesi gerekmektedir. Bu sebeple Türkiye?ye gönülden bağlı bir sabetaycı asıllı yurttaş olarak Sayın Bay Paker?in bana atmaya çalıştığı hakaret iddialarına karşılık ben de elimden geldiğince gerçekleri bilebildiğim kadarıyla burada zikredeceğim Şu anda Şişli terakki Vakfı ve Haluk Arığ isimli Vakıf Başkanı tarafından hakkımda suç isnadı ile açılmış onaltıya yakın ceza ve hukuk davası mevcuttur, toplam 400 Milyar TL ye yakın bir tazminat talepleri mevcuttur. Oysa bilerek, isteyerek ve devlet içindeki güçlerini kullanarak bu kişiler açık ve seçik olarak adaleti yanıltma gayreti içindedirler.Er ya da geç hak yerini bulacak ve mutlaka günün birinde Rabbin yardımıyla bu grubun elindeki güçten korkmayan vicdanlı kamu idarecileri ortaya çıkacak ve gerekli işlemleri bu kişiler hakkında yapacaklardır.

 

ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

Bu davanın en iyi şekilde anlaşılabilmesi için bir kaç hususun özellikle belirlenmesi gerekmektedir. Bu hususlar benim savunmamın temelini teşkil etmektedir.

1- Öncelikle ben kimim ve benim hakkımda davalar açılmasına neden olan olaylar nelerdir ?

2- ?Gizli bir yahudi tarikati? olan Sabetaycılık nedir, bu davayla ilgisi nereden gelmektedir?

3- Bu dava ile birebir ilgisi olan ve Terakki Vakfı üyesi olan sayın Can Paker?in de içinde bulunduğu bir sabetaycı örgüt tarafından Sabah Gazetesi sahibi Dinç Bilgin?e ve onun ortağına muvazallı bir şekilde kiralanmaya çalışılan Şişli Terakki Lisesi?nin Nişantaşında bulunan ve değeri maddi olarak tespit edilemeyecek kadar büyük olan binasının , bu davayla ve sabetaycılıkla ilgisi sebebiyle, bir sabetaycı eğitim kurumu olan Şişli Terakki Lisesi?nin Tarihçesinin burada kısaca ele alınması gerekmektedir.

4- Can Paker kimdir? Gerçek vazifesi nedir? Kendisini kamuoyunda saygın bir işadamı olarak takdim eden ve Türkiye Cumhuriyeti?nde bazı güçler tarafından başbakanlığa hazırlanan bu kişinin gerçek maksatları nelerdir?

?.

SABETAY (yahudi asıllı müslümanlar) ALINTIDIR

Kaçiniz Tansu Çiller, Rahsan Ecevit, Ismail Cem gibi bazi siyasilerin, Çevik Bir, Aytaç Yalman gibi bazi generallerin, Kemal Gürüz, Nur Serter gibi bazi üniversite yöneticilerinin, Eczacibasi, Dinçkök ve ahenk gibi bazi isadamlarinin, Dinç Bilgin gibi bazi medya patronlarinin ve bir çok disisleri bakan ve bürokratlarinin, MIT müstesarlarinin, mason üstad-i azamlarinin, sosyetenin önemli bir bölümünün Müslüman kimlikli yahudi asilli bir sect'e mensup oldugunu biliyorsunuz? Kaçiniz ülkenin Müslüman kimlikli bir yahudi mezhebi olan sabetaistlerin kontrolünde oldugunu biliyorsunuz?

1) Bu arastirmacilar ve S.B.T.A.I. tarafindan ortaya konulan bazi siyasetçiler ve eslerinin, disisleri bakanlarinin, generallerin, MIT müstesarlarinin, mason masrik-i azamlarinin, üniversite rektörlerinin, gazetecilerin, isadamlarinin sabetayci(Müslüman kimlikli yahudi) olduklari dogru mudur? Ortaya konulan bu yapilanma devletimiz tarafindan arastirilmis midir?

2) "Türkiye'de derin devletin sabetaycilar oldugu" arastirilmis midir? Derin devleti olusturdugu söylenen sabetayci kligin yurtdisindaki Musevi lobilerin bir uzantisi olarak çalismasi ve neticede Türkiye'nin "Israil'in rezerv devleti" olarak görülmesi milli egemenlik ilkesiyle ne kadar örtüsmektedir?

3) Büyük çogunlukla kendilerinden olan insanlarla evlenen, isim ve soyadlarini yahudi isimlere benzeterek alan ve yahudi geleneklerini sürdüren sabetaycilarin 'benzeme-benzet' ilkeleri geregince Türk kültürünü yabancilastirmaya ve dezislamize etmeye çalistiklari dogru mudur? Bu kapsamda sözkonusu arastirmacilarin ve S.B.T.A.I.'nin verdigi örnekler devletimiz tarafindan arastirilmis midir?

4) Karakas Rüstü'nün (1924) ve Ilgaz Zorlu'nun ifsaatlarina, sabetaycilarin D(dönme) kodu ile isaretlenerek kendilerinden varlik vergisi alinmasi gibi tarihi bir gerçege, konunun yazilan kitaplar ve makalelerde apaçik ortaya konmasina karsin sabetaycilik ve sabetayci yapilanmanin bir arastirmacinin ifadesiyle sabetaycilarin "susus komplosuyla" kamuoyunda geregince tartisilmiyor olusu çagimizin "açik toplum" ilkesiyle ne kadar örtüsmektedir?

Sag-sol, liberal-muhafazakar, Türk-Kürt, Sünni-alevi kim olursaniz olun vatandaslik sorumlulugunuz adina Türkiye'deki sabetayci yapilanma hakkinda kendinizi ve yakin çevrenizi bilinçlendiriniz, fiyat-kalite esitleri arasinda sabetaycilarin ürünlerini tercih etmeyerek tavir aliniz.
Ne Yapmali? SBTAI'nin Ekim seminerinin konusu buydu; "ne yapmali?" Seminer sirasinda yapilan workshop ve tartismalarin neticesinde hemen hemen bütün katilimcilarin kabulüyle su sonuca vardik: sabetaycilik ve sabetayci yapilanma konusunun halk tarafindan ögrenilmesi için mevcut kitaplarin ve bizim bilinçlendirme çalismalarimizin ötesinde medyada sabetaistlere açik sorular yöneltilmesi gerekmektedir;

protestan bir islami savunan Can Paker'e, anti-islamci Coskun Kirca'ya, 28 Subatçi Çevik Bir'e, Ayasofya'da konser düzenleyen Sakir Eczacibasi'ya, laiklik kisvesiyle anti-islamcilik yapan Kemal Gürüz'e ve diger sabetaycilara gerek basin gerek televizyon yayinlarinda bu görüsleri savunuyor olmalarinin sebebinin Yahudi köklerinden kaynaklanip kaynaklanmadigi sorulmalidir ki halk da bunlari duyarak aydinlansin. Baskanimiz sayin Mehmet Emre Güreli'nin mayis ayindaki kamuoyuna açik yazisinda belirttigi gibi her Türk vatandasi ülkemizdeki sabetayci yapilanmayi derinligine ögrenmedikçe Türkiye mutlu ve basarili insanlarin özgür iradelerince yasadigi adil bir ülke olamayacaktir.

SBTAI olarak sabetayci yapilanmanin güdümünde olmayan bütün gazete ve televizyon mensuplarini bu sorumlulugu yerine getirmeye çagiriyoruz. Sabetayci yapilanma halk tarafindan ögrenildigi ölçüde gücünü yitirebilir ve ülke demokratiklesebilir.

Ari Grubunun sabetayci Sinan Ülgen'in editörlügünde çikardigi ve Türk dis politikasini yönlendirmede bir kanaat araci olarak kullanilan Turkish Policy Quarterly dergisinin (www.turkishpolicy.com) danisma kurulu üyelerinin dörtte üçü Amerikali yahudiler ve Türkiye'den yahudi ve sabetaistlerden olusmaktadir. Yakin çevresi Asaf Savas Akat ve Bülent Eczacibasi gibi sabetaycilardan olusan sabetayci Kemal Dervis'in (esi Catherine yahudidir) bu grupla yakin iliskisinin örnegin Kasim ortasinda Avrupa Birligi büyükelçileriyle Italyan Büyükelçiliginde yaptigi toplantiya bazi grup üyelerini de götürmesinin sebebi bu baglantidir.

CNN Turk'te sali günleri Türk dis politikasi üzerine yayinlanan Ufuk Turu programinin katilimcilari Cengiz Çandar, Emre Gönensay ve Özden Sanberk sabetayci, Sönmez Köksal(Eski MIT Müstesari) ise masondur. CNN Turk'un anchorman'i Mehmet Ali Birand ve dis politika danismani Yalim Eralp de sabetaycidir.

Bundan dört ay önce (Ocak 2003) internet araciligiyla baslatmis oldugumuz Sabetayci Yapilanmaya Karsi Bilinç ve Tercihli Alisveris Inisiyatifi (S.B.T.A.I.)önemli mesafe aldi ve katilimlarla bir sivil toplum hareketi haline geldi. Bu hareketi baslatan yazimizin yenilenmis halini asagida bilginize sunuyor, sizi vatandaslik sorumlulugunuz adina kendiniz ve ülkeniz için bilinçli olmaya ve çevrenizi bilinçlendirmeye çagiriyorum.

Bu yazinin sonunda ünlü sabetayci yazar Orhan Pamuk'un New York'ta bir özel sohbette "Bizim bir devlete ihtiyacimiz vardi. Önce Müslüman olduk ve uzun maceralardan sonra Türkiye'yi elimize geçirdik" diyerek neyi kastettigini, Okan Bayülgen'in Istanbul kökenli olmayan insanlari neden hor gördügünü, Yalçin Küçük'ün neden 'Türkiye Israil'in rezerv devletidir' ve 'bu ülkede bir yere gelebilmek için sabetayci olmak gereklidir' dedigini anlayacaksiniz (Buna bir ekleme de ben yapayim: sabetayci degilseniz bir yere gelebilmek için mason olmak çok fayda saglar).

Her din ve etnik kimlikten Türk vatandasi bunlarin derinligine bilincine varmadigi sürece Türkiye'nin mutlu ve basarili insanlarin özgür iradelerince yasadigi adil bir ülke olabilecegini sanmiyorum.Her seyden önce cemaatin bir mensubu olarak "sabetayci" ve "sabetaycilik" isimlerini sevmedigimi, bunlari anlami çarpitan yapma isimler olarak gördügümü belirtmek zorundayim. Dogru kelime 'yahudi asilli' olmalidir, neticede sabetaycilik bir Yahudi tarikatidir; bu yüzden bu yazida her iki terimi de kullanacagim.

Günümüzde dini vecibeler eskisi kadar yerine getirilmiyor olsa da inançlar muhafaza ediliyor ve irk da bozulmamistir (Sabetay Sevi Selanik'e 350 yil önce sürülmüs olabilir ancak 50 yil öncesine kadar evlilikler tamamen cemaat içinden yapilmistir. Halen de cemaat içinden evlenenler Müslümanlarla evlenenlerden çok daha fazladir. Inancimiza göre bir müslümanla evlenmek dinsizlik ve kirlenmisliktir). Dini vecibeleri farkli ölçülerde yerine getirenler hala önemli sayida olsa da Ilgaz Zorlu'nun ifade ettigi elitist ve zengin sabetaycilarin sabetayci olmayi bir 'farklilik' anlamina indirgedigini ve laikligin bir din haline gelmekte oldugunu kabul ediyorum; bu ikinci olgu da Musevilige tepkiden çok islama ve Müslümanliga karsitliktan kaynaklaniyor.

Sabetayci Yapilanma

ÜNIVERSITE: Ülkemizin hemen bütün önemli üniversitelerinin rektörleri yahudi asillidir. Bu da basörtüsünün neden siyasal islamin simgesi oldugu aldatmacasiyla çarpitildigini, rektörlerin neden yeni hükümete böylesine sasirtici bir çikista bulunduklarini açikliyor zannederim. YÖK baskani Kemal Gürüz, Istanbul üniv. rektörü Kemal Alemdaroglu ve medyatik yardimcisi Nur Serter, Koç üniv. rektörü Seha Tiniç, Galatasaray üniv. rektörü Erdogan Teziç, Bilgi üniv rektörü Lale Duruiz ve eski rektör Ilter Turan, Bogaziçi üniv. rektörü Sabih Tansal ve eski rektör Üstün Ergüder, Isik üniv. rektörü B. S. Yarman, Marmara üniv. rektörü Tunç Erem Sabetayci (yahudi asilli)dir. Medyada çok görülen ve kanaat önderi olarak sunulan Asaf Savas Akat ve esi Nilüfer Göle, Eser Karakas, Ahmet Insel, Taner Berksoy, Kenan Mortan gibi hocalar ve medyada ismi çok geçen hukuk profesörlerinin çogunlugu sabetaycidir.

Nasil Sisli Terakki ve Feyziye Isik Mektepleri cemaatin ortaögrenim okullariysa Isik ve Bilgi üniversiteleri de yüksekögrenim kurumlaridir.

ORDU: 28 Subat'in mimari olan ve laiklik ve Atatürkçülük konusunu sasirtici üsluplarda dile getiren Çevik Bir, Dogu Aktulga, Dogu Silahçioglu ve Yalçin Isimer (GATA'nin açilisinda 'belleyecegiz' konusmasini yapan pasa) yahudi asillidir. Yalçin Pasa ayni zamanda masondur.Ordu, cemaatin disisleri kadar olmasa da oldukça güçlü oldugu bir kurumdur, çesitli dönemlerde genelkurmay baskanina kadar her düzeyde pasalarimiz oldu. Halen de Kara Kuvvetleri Komutani Aytaç Yalman cemaatimiz mensubu her seviyede bir çok general ve kurmay subaylarimiz bulunuyor.

Terfilerde ve atamalarda cemaat mensuplari gözetilir, harp okullari ve sinif okullarina mutlaka yeterli sayida ögretmen gönderilmesine dikkat gösterilir. ASAL'da her zaman birileri bulundurulur; eger ayni yüksek gelir düzeyine sahip aileler arasinda bir arastirma yapilsa Sabetayci olanlarin Müslüman Türklere göre çok daha rahat yerlerde askerlik yaptiklari görülecektir. Bir diger nokta askeri alimlardir: ordunun alim yaptigi ekipman ve silah tüccarlari/aracilarin önemli bir bölümü Sabetayci yada Sabetayci baglasigidir.

Ordu içindeki Sabetayci yapilanmanin gücüne örnek olarak Oyak sirketi olan Renault MAIS'in son üç genel müdürü Ates Ünal Erzen, Onur Baytok ve Ibrahim Aybar'in ve Aselsan'in genel müdürü Necip Kemal Berkman'in Sabetayci oldugu örnegini verebilirim. Oyak grubu sabetaycilarin yogunlukta oldugu ve terfilerin çogunlukla cemaat içinden gerçeklestigi bir gruptur.

SIYASET: Tansu Çiller ve esi Özer Uçuran, Rahsan Ecevit (her iktidar döneminde ve özellikle 1974'te cemaatin devlet içinde güçlenmesini saglamis çok önemli bir isimdir), Erdal Inönünün esi Sevinç Inönü (Sohtorik'lerden), DTP'nin basina geçirilen Mehmet Ali Bayar, Ismail Cem (dedelerinden biri hahamdir), Kemal Dervis,Sükrü Sina Gürel, Bülent Tanla, Sefa Sirmen, Hüsamettin Özkanin dünürü Erdogan Alkin, Cem Uzanin esi Alara Koçibey, Altan Öymen, eskilerden Haluk Bayülgen, Barlas Küntay, Hayrettin Erkmen, Ahmet Isvan yahudi asillidir. Ayrica komünizmin Türkiye'deki ilk öncüsü Mustafa Suphi, 80 öncesi komünist liderlerden Mehmet Ali Aybar ve Behice Boran, günümüzden Ercan Karakas da sabetaycidir.

Cemaatte 'kendinden menkul bir mesih bozuntusu' olarak görülen Ilgaz Zorlu bu çekismede Kapancilar adina çalismaktadir (Zorlu'nun tüm ifsaatlarina ragmen hala öldürülmemis olmasinin bir sebebi bu, digeri de ölümünün kamuoyunun ilgisini tamamen sabetaycilik konusu üzerine yogunlastiracak olmasi tehlikesidir). Cem Boyner'in YDH'si ve Ismail Cem'in YTP'si basarisizliga ugramis birer Sabetayci inisiyatiftir.

DISISLERI: disisleri cemaatin is dünyasiyla birlikte en güçlü oldugu alandir. disisleri bakanlarimizin ve diplomatlarimizin önemli bir kismi yahudi asillidir. Ismail Cem, Sükrü Sina Gürel, Ilter Türkmen, Emre Gönensay, Coskun Kirca, Onur Öymen, Kaya Toperi, Zeki Kuneralp, Özden Sanberk, Yalim Eralp, Filiz Dinçmen yahudi asillidir. Bu diplomatlar emekliliklerinden sonra medya tarafindan uzman ve kanaat önderi olarak sunulmaktadir.

DIGER BÜROKRASI: Yargitay Cumhuriyet Bassavcisi Sabih Kanadoglu, Merkez bankasi eski baskani Gazi Erçel, simdiki Hazine Müstesari Faik Öztrak, Cumhurbaskanligi sekreteri Tacan Ildem yahudi asilli bürokratlardir. MIT müstesari olmanin sarti Sabetayci yada mason olmaktir. Kendisi de mason olan Senkal Atasagun'un (babasi bir generaldi) selefleri olan Ziya Selisik, Fuat Dogu ve Sönmez Köksal vs. masondurlar. Hiram Abas da masondur. 12 Eylül yönetimi tarafindan kendisine MDP'nin kurduruldugu orgeneral Turgut Sunalp 80 öncesinin kontrgerilla örgütü Ergenekon'un basidir ve aileden masondur.

SIVIL TOPLUM ÖRGÜTLERI: ÇYDD ve ÇEV tamamen Sabetayci inisiyatifle kurulmus sivil toplum örgütleridir. ADD (Atatürkçü Düsünce Dernegi) Atatürk'ün bir araç olarak kullanilmasi amaciyla cemaat tarafindan kurulmustur. Üç onur kurucusundan biri Kapancilar kolundan Münci Kapani'dir ki diger iki onur kurucusundan da en az birinin cemaatten oldugunu saniyorum, ayrica dernegin 1. numarali kurucusu kayitlarda Hifzi Veldet Velidedeoglu olarak geçer ki kendisi sabetaycidir. Gazeteciler Cemiyetinin son iki baskani Nezih Demirkent ve Nail Güreli yahudi asillidir. TÜSIAD da yari yahudi-inisiyatifli bir kurumdur. YASED baskani Faruk Yöneyman da sabetaycidir.

Cemaatin en güçlü ve kamuoyunu yönlendirmede en çok umut baglanan sivil toplum örgütü TESEV'dir ki 16 yönetim kurulu üyesinden benim tanidigim su isimler yahudi asillidir: Özden Sanberk, Yilmaz Argüden, Can Paker, Üstün Ergüder, Ilter Turan, Ilter Türkmen, Ersin Kalaycioglu. Ayrica yahudi olan Ishak Alaton da (Ishak bey'in digerlerinin aksine nüfus kagidinda da Musevi yazar, yani Sabetayci degildir) bu vakfin yönetim kurulu üyelerinden biridir. Bu tür sivil toplum örgütleri kurulurken, yönetime adam seçerken ne olur ne olmaz diyerek kadronun tamamen Sabetayci olmamasina özen gösterilir. diger üyeler mason localarinin Sabetayci olmayan üyelerinden, aparat diyebilecegimiz baglasiklardan ve sempatik isimlerden seçilir.

Ahmet Salih Ilkorur gibi Hür ve Kabul Edilmis Masonlar Büyük Locasinin merhum büyük üstadi Sahir Talat Akev de sabetayciydi (yerine geçen Demir Savasçin kendisi gibi Sabetayci olan Can Atakli ' nin kayinbiraderidir). Mimar Sinan Locasinin eski üstadi muhteremi Resat Atabek, yine üstadi azamlardan Cumhur Ferman da sabetaycilardandir. Masonluk bugün cemaatin organize olmasinda çok önemli bir islev görürken sivil toplum örgütlerimiz de medyayla birlikte kamuoyunun istenildigi yönde olusturulmasina hizmet etmektedir.

BASIN: Cumhuriyetin kurulusundan beri Türkiye'de basin Sabetayci güdümlü olmustur. Ahmet Emin Yalman, Sedat Simav, Haldun Simav, Abdi Ipekçi, Zekeriya Sertel yahudi asillidir. Sabah ve ATV'nin sahibi Dinç Bilgin yahudi asillidir. Bu grubun hemen bütün önemli isimleri yahudi asillidir; Güngör Mengi, Ruhat Mengi, merhum Gülçin Telci, Murat Birsel, Okay Gönensin, Levent Tüzemen, Ilker Sarier, Sedat Sertoglu, Ercan Arikli vs. NTV nin sahibi Ferit Sahenk (Dogus grubu) yahudi asillidir (NTV bugün cemaatin Can Paker ve TESEV güdümlü programlarla kamuoyunu yönlendirdigi en önemli TV dir).

Dünya gazetesinin kurucusu Nezih Demirkent ve genel yayin yönetmeni Osman Arolat sabetaycidir. Milliyet, Hürriyet, Radikal, Posta, Kanal D ve CNN Türkün sahibi Dogan grubu ve Aksam, Show TV ve Cumhuriyet'in % 40 hisse sahibi Çukurova gruplari da isdünyasi bölümünde anlattigim gibi cemaat baglasigidir. Vatan gazetesi eski Sabah çalisanlari tarafindan çikarilmaktadir, sabetaycidirlar. Medyamizin önemli simalari olan Nuri Çolakoglu, Güneri Civaoglu, Mehmet Ali Birand, Can Atakli, Ali Sirmen, Gülgün Feyman, Umur Talu, Aziz Üstel, Nazli Ilicak, Cengiz Çandar, Ilnur Çevik yahudi asillidir. Mehmet Barlas da esi Canan Barlas (Can Paker'in kardesi) dolayisiyla cemaatle akraba ve kraldan fazla kralcidir. Murat Belge Sabetayci Yakup Kadri Karaosmanoglu'nun yegenidir.

Iletisim yayinlarini kurarken arkasindaki finansör Sabetayci Osman Kavala'ydi. Hep basindaki Sabetayci yazarlardan bahsedilir ama Zeynep Gögüs ve Mehmet Altan gibi esleri Sabetayci olan yazarlar unutuluyor. Gazeteler ve televizyonlarda toplumu yönlendirmek için kanaat önderi olarak sunulan kimseler arasinda sabetaycilar agirliktadir ve is dünyasinin genelinde oldugu gibi Sabetayci birilerini çalistirmak bir medya kurumunun basarisi için olmazsa olmaz bir parametredir.

IS DÜNYASI: Koç Grubu ve Çukurova Grubunun üzerinde hem büyüklükleri hem de yapilarinin ilginçligi sebebiyle özellikle duracagim. Akkök grubunun sahibi Dinçkök'ler, Sahenk'ler (Dogus grubunun sahibi olan bu ailenin Ayhan Sahenk vakfinin logosu Davud yildizinin stilize edilmis halidir), Eczacibasilar, Koçman'lar, Cem Boyner, Tekfen'in sahiplerinden Feyyaz Berker, Feyyaz Tokar, Bezmen'ler, Edin'ler, Özgörkey'ler, Atabek'ler, Dedeman'lar, Merzeci'ler, Kurttepeli'ler, Sahap Kocatopçu, Ömer Çavusoglu, Ahmet Kozanoglu, Ali Üstay, Arman Kirimli, Alp Yalman, Faruk Süren,

Nur Akgerman, Mehmet Üstünkaya, YKM'nin sahibi Tan ailesi, Feyyaz Tokar, Ibrahim Betil, Akin Öngör, Kahraman Sadikoglu, Henkel'in yönetim kurulu baskani Can Paker, Siemens'in yönetim kurulu baskani Zafer Incecik, STFA nin kurucularinin manevi oglu Eser Tümen (CNN Türkte çalisan kizi Esra Tümen Raif Dinçkök'le evlenmek üzere) ve torunlari Taskentler yahudi asillidir. Isdünyasinin önemli aileleri içinde güçlenmek, baglasik olusturmak ve güvenlik sübabi kabilinden çocuklarini Sabetayci ailelerin çocuklariyla evlendirmek, Sabetayci ve mason profesyoneller çalistirmak (uluslararasi sirketlerde dahi masonluk ve sabetaycilik yükselmede etkilidir) çok önemlidir; Koç'u büyüten isadamligindan çok yahudiler ve sabetaycilarla baglasik kurmus olmasidir.

Cemaat mensuplari her kurumda oldugu gibi isdünyasinda da birbirlerini tutar, birbirlerine is verir, birbirlerinden alisveris eder (otomobil bayisinden insan kaynaklari danismanina kadar), cemaat arasindan çikan yetenekli gençlere çesitli imkanlar sunar, mutlaka bir yerlere getirir, örnegin Can Paker'i Henkel'in basina geçiren Alber Bilen'dir, Ugur Bayar'in Özellestirme Idaresinin basina geçirilmesi, Ismail Cem'in 80 öncesi TRT genel müdürlügüne atanmasi bu türden nepotizm, kayirma ve kadrolasmalarin siyasetteki izdüsümlerine örnektir. Talat Halman'in Erendiz Atasü'yü itelemesi dahi bu tür bir pazarlama örnegidir. Bir ilginç not: bugün Türkiye'nin neredeyse bütün büyük müteahhit sirketlerinin sahipleri yahudi asillidir yada akrabaliklari vardir. Sadece bir kaç örnek:

Alarko'nun sahiplerinin yahudi oldugunu herkes biliyor. Tekfen (Feyyaz Berker), Enka (Sarik bey yahudi asilli degil bildigim kadariyla ama Sisli Terakki mezunudur ve kizi Zeynep Keyman bir sabetayciyla evlidir), STFA (Eser Tümen ve torun Taskentler sabetaycidir ki bunlardan Nur Taskent yakin zamana kadar Sabetayci Dedeman'lardan Özlem Önal'la evliydi).

Gazetelerde çikan ve Hazine yada BDDK tarafindan dogrulanan Isviçre bankalarinda Türklere ait 65 milyar dolar oldugu haberini size biraz açayim: isin içinde oldugum için biliyorum ki bu paralarin büyük kismi cemaatimiz mensuplarinindir. Bu topraklarda yapilan ticaretle ele geçen paranin çesitli yollarla bu topragin disina kaçirmanin güdüsü de güven yada ekonomik istikrarsizliga tepkiden öte 'Türkiye'li degil Türkiye'de yasayan bir sabetayist' hissetmekten ileri geliyor. Ekonomi istedigi kadar iyiye gitsin, o servet buraya gelmez.

KOÇ Grubu: Vehbi Koç Müslüman Türk'tür. Peki acaba sirketlerinin üst düzey yöneticilerinin çogunluk yahudi asilli olmasinin (örnegin simdiki Koç Holding'in CEO'su Bülent Özaydinli -orgeneral Irfan Özaydinli'nin ogludur-, Mehmet Ali Berkman, Tugrul Kutadgobilik, Arçelik'in genel müdürü Nedim Esgin, Hasan Bengü , Mehmet Ali Neyzi, Mehmet Barmanbek yahudi asillidir, Tofas'in eski CEO'su Jan Nahum ise Ishak Alaton gibi 'resmen' yahudidir. Sabetayci Orhan Pamuk'un babasi Gündüz Pamuk da Koç'ta çalismis ve Aygaz'in genel müdürlügünü yapmistir) tek sebebi yukarida anlattigim baglasik mantigi midir?

Simdi Koç ailesinin yapisina bakalim. Bu örnegi Sabetayci ailelerin akrabalik iliskilerine güzel bir örnek olmasindan dolayi biraz genis tutacagim. Bir baska güzel örnek için Ismail Cem'in iliskilerini anlatan kitabi okuyabilirsiniz. Vehbi Koç'un esi Sadberk hanim, Vehbi bey'in teyzesinin kizidir. Sadberk hanim?in baba tarafindan kuzeni Hürriyet'i kuran Sedat Simavi'dir. Sedat Simavi, Hürriyet'i kurarken bütün sermayeyi Koç'un ortagi Eli Burla saglamistir (Aydin Doganin Milliyet'i Ercüment Karacan'dan almasina aracilik eden de yine Koç olmustur).

Sadberk hanim, Sadullah-Nadire Aktar çiftinin ikinci çocugudur. Birinci çocuklari Adile Hanim, Akfil'in kurucusu Ihsan Mermerci'yle evlenmistir. Ogul Rahmi Koç Çigdem Meserretçioglu'yla evlenmis, bu evlilikten Mustafa, Ömer ve Ali Koç dogmustur. Çigdem Meserretçioglu yine Izmirin eski çok zengin ailelerinden sanayici ve armatör Avni Meserretçioglu ile esi Suat hanimin kizidir. Çigdem hanim, Rahmi Koç'tan sonra Erol Simavi'nin oglu Günaydinin sahibi Haldun Simavi'yle evlendi. Mustafa Koç, Izmirin ünlü zenginlerinden Izmir Yün Mensucatin sahibi olan Giraud'larin kizi Carolina ile evlidir.

Suat hanim ünlü armatör Kemal Sadikoglu'nun kiz kardesidir. Armatör Sadikogullari'nin kizlarindan Varlik hanim, Alp Yalman'la, Berna hanim Bilderbergli Feyyaz Tokar'la, Rabia hanim Çapamarka'nin sahibi Vecdi Çapa'yla, Esin hanim ise Milliyet Gazetesi yazarlarindan Yilmaz Çetin erle evlenmistir. Meserretçioglu çiftinin Çigdem hanimin disindaki diger iki çocugundan biri olan Güldem hanim da, Ipragazin sahibi Yücel Kurttepeli'yle evlidir (Koç.net sirketi Ali Koç'un Emre Kurttepeli'nin kurdugu Forsnet'i satinalmasiyla kurulmustur, Kurttepeli daha sonra Mynet'i kurdu).

Dolayisiyla Koç ailesinin bugünkü üçüncü neslinde hem anne hem baba tarafindan yahudi kani vardir. Bir yanlis anlamaya sebep olmamak için Rahmi beyin cuma namazlarina giden bir Müslüman oldugunu söylemeliyim; bunun takiyye olmadigini düsünüyorum. Ogullari da yahudi inancinda olmayabilirler ancak kanbagindan ve aile geleneginden dolayi Sabetayci etkisi ve baglasikligi hayatlarinda her zaman önemli bir parametredir. Koç tarafindan büyütülen Aydin Dogan da bu baglasik mantigini uygulayarak büyümüstür, en önemli tepe yöneticisi Imre Barmanbek de sabetaycidir.

ÇUKUROVA Grubu: Karamehmet ailesi Müslüman Türk'tür. Ancak eger benim bildigim Eliyesil'lerle ayni aile ise esinin gelmekte oldugu aile yahudi asillidir. Agabey Samsa Karamehmet'in kizi Show TV'nin genel müdürü Zeynep Karamehmet de bir Sabetayci olan Firat Gönenç'le evlidir. Çukurova Holding'in yönetim kurulunun aile disindaki üyeleri üç kisi haricinde sürekli degisir: Osman Berkmen, Sezer Birgili ve Sadi Gücüm. Bu üç kisi de sabetaycidir.. Grubun çok sayidaki Sabetayci profesyonelleri arasinda Nejat Yalim, Bülent Ergin ve Melih Araz'i da saymaliyim. Çukurovanin Türkcelldeki ortaklari Murat Vargi ve Kavala ailesi de sabetaycidir.

Türkcellin eski genel müdürü Cüneyt Türktan, finans müdürü Tokay'lardan Ekrem Tokay ve Digiturk genel müdürü Ertan Özerdem de sabetaycidir. Çukurovanin borçlarina karsilik (Isviçredeki paralari borcunu ödemeye yeter de artar bile) devlete degerinin 25 katina kakalamaya çalistigi A-tel'deki ortagi ise (Sabahin sahibi ve ortagi Çukurova gibi banka hortumcusu) Sabetayci Bilgin ailesidir. Çukurova grubunda da Koç grubu gibi Sabetayci etki çok güçlüdür. Bu grup 80 öncesinde altin kaçakçiligi, sonrasinda da yedek parça kaçakçiligi, lisanssiz Caterpillar parçasi üretimi (Mehmet Emin Karamehmet bu nedenlerle iki kez yurtdisina kaçmak zorunda kaldi), banka hortumlasmak, yurtdisina para kaçirmak, Isviçredeki sirketleri araciligiyla vergi vermemek (KDV'den bahsetmiyorum) -ki isdünyamiza bu Isviçre manevralarini sevdiren o oldu-gibi hukuksuz eylemleriyle isdünyamizin yolsuzluktaki öncüsüdür.

Karamehmet son 15 yildir devletle islerini Günes Taner araciligiyla yürütürdü. Türkcellin degerinin bu kadar artmasina sebep olan GSM ihalesinin iki yil geciktirilmesinin altinda Taner'in imzasi vardir. Bilin bakalim Günes Taner'in kimligi nedir? Bildiniz; sabetaycidir.

CEMIYET HAYATI: Istanbul sosyetesinin motoru ve trend belirleyicisi Sabetayci zenginlerdir: trendy yerler (Ayse Kapanci ve Ayla Sevand'in açtigi yerlerin her zaman tutulmasi), alisveris mekanlari (Akmerkez'in bu kadar popüler olmasi), antikacilik (Rafi Portakal ve Tuncay Artam'in elindedir), emlak gelistirme (Alkent, Edin'lerin Kemer Country'si) vs.. Cemaat, tutmasini istedigi isletme için mutlaka gerekli sirkülasyonu saglar ve çekim merkezi yapar. Cem Boyner'in banka sahibi olmamasina ragmen Advantage Card'i tutundurmayi basarmasinin sebebi budur.Bugün Alem dergisi'nin herhangi bir sayisini elinize alirsaniz içindeki isimlerden belki yarisinin Sabetayci oldugunu görürsünüz.

Bu dergiyi çikaran sabetay baglasigi Çukurova grubunun Show TV'de Ipek Tenolcay ve Cemil Ipekçi gibi Sabetayci ünlülere yaptirdigi programlara yer vermesi, toplum ahlakina zarar veren Televole'yi yayinlamasi, 900'lü hatlari reklam etmesi (toplum ahlakini bozan 900'lü hatlari Türkiye'ye getiren Sabetayci Oguz Özerden'dir ki Sabah'in sahibi Bilgin grubunun himayesinde olup bu isten kazandigi paralarla cemaatin Bilgi üniversitesini kurmustur),Saniyorum derin devlet yada derin irade denen seyin ne oldugunu, bazi kimselerin laiklik anlayisinin neden rasyonelin ötesine geçtigini, basörtüsü sorununun gerçek nedenini,

Çevik Bir'in 28 Subat çikisini ve sonrasinda neden Sabah gazetesince cumhurbaskani adayi olarak lanse edildigini, genelkurmaydaki Hasan Tahsin Harekat Odasina neden bu adin kondugunu (Hasan Tahsin -Osman Nevres- bir sabetayciydi ve düsmana ilk kursunu onun attigi Sabetayci basin tarafindan uydurulmustur ancak bunun gerçekdisiligi sonradan kanitlanmistir), eski disisleri bakani Coskun Kirca'nin açik islam karsitligi ve din egitimi hakkindaki çirkin söylemininin altinda yatanlari, Can Paker'in neden protestan bir islam talep ettigini, Mina Urgan'in kitabinda neden Necip Fazil ve Yahya Kemal'den asagilamayla sözettigini, özünde bir Sabetayci hareket olan

Yeni Türkiye Partisi'nin kurulus asamasinda Asaf Savas Akad ve Bülent Eczacibasi gibi insanlarin medyatik desteklerini, rektörlerin ve bazi askerlerin kökeni Atatürk'e baglilikmis gibi görünen anlasilmaz çikislarinin gerçek sebebini biraz olsun anladiniz; tek bir cevap: bu kisiler yahudi asillidir ve cemaatin elitlerinin (hayati kurumlardaki organizasyon gücünden mütesekkil) derin iradesi uyarinca Türkiye'yi tedricen dez-islamize etmek istemektedirler.Cemaatimizin içinde ülkesini seven insanlar çogunluktadir, cemaatimiz Halide Edip, Haldun Dormen, Sertap Erener, Mustafa Denizli gibi degerli insanlar yetistirmistir, isadamlarimiz da bir çok insana istihdam sagliyorlar, vergi ödüyorlar.

Bir grup muhteris elitist yüzünden cemaatimizin adi karalanamaz; S.B.T.A.I. olarak tepkimiz de bu grubadir.Kendimi bir müslüman Türk kadar Türk hissederim, dostlarimin arasinda çok sevdigim müslüman kardeslerim var, bugüne kadar da hiç birinden kimligimden ötürü en küçük bir incitici tavir görmedim. Isyanim cemaatimizin adini kötüye çikaran, Türkiye'yi sömüren muhteris elitistleredir. Türkiye yahudilerin huzurla yasadigi bir ülke olmustur; müslüman halkin 500 yillik hosgörüsüne ihanetle onu Orhan Pamuk'un sözlerinde ifadesini buldugu bir yahudi devleti haline getirmeye kalkmak ihanettir, seytanliktir.

BBG YARISMALARI: Bu programin yapimcisi olan Senkron TV'nin sahiplerinden sabetayci Levent Altinay 4 yil önce Telekulak skandalina bulasmisti. Altinay bir çok ünlünün telefonunu dinletip para sizdirmis, ayrica Gökkafes projesine karsi çikan Oktay Ekinci ve Perihan Magden'in telefonlarini dinleterek Mustafa Süzer'e taseronluk yapmistir.BBG yarismasi 'ayarlanmis' bir yarismadir. Düzenlenen 5 yarismanin galipleri Sabetaycilar ve Ermenilerdir. Bu programi sunan Öykü Serter, Doga ve yarismaci iken daha sonra program kadrosuna dahil edilen Kaan, Idil ve Cüneyt de sabetaycidir.Buna benzeri bir "ayarlanmis" yarismanin sabetayci Keriman Halis'i dünya güzeli seçmek için yapildigi söylenir .

Programin ilk iki yarismasi bilindigi gibi sabetay baglasigi Karamehmet'lerin Show TV'sinde yapilmisti; bu grupla ilgili olarak önceki yazimda bilgi vermistim. Son üç yarismanin yapildigi Star TV'nin sahibi Cem Uzan'in ilk esi sabetayci Feyyaz Berker'in, ikinci esi sabetayci Renç Koçibey'in kizidir; her ne kadar sevilmese de bir baglasiktir (sabetayci oldugunu söyleyen de var) ve telekulakçi ve sabetayci Senkron TV ile isbirligi yapmistir. Sabetayci Can Atakli'nin Star'a alinmasinin sebebi de geçen yazimda belirttigim gibi masrik-i azam Demir Savasçin'la akrabaligidir. Ayarlanmislik derken Kral TV'nin müzik listelerinde bir zamanlar Yesim Salkim'in (Hakan Uzan'dan bosanmadan önce elbette) nedense haftalarca birinci oldugu zamanlari hatirlatirim.

ECZACIBASI AILESI: Eczacibasi ailesi 1924 mübadelesi öncesi yerlesik sabetaycilardandir. Nejat Eczacibasi'nin esi Beyhan Eczacibasi'nin babasi Ittihat ve Terakki'nin beyni ve 33. dereceye yükselmis bir mason olan Rahmi bey de sabetayciydi. Bülent Eczacibasi'nin esi Oya hanim ve kardesi Faruk Eczacibasi'nin esi Füsun hanim da sabetaycidir. Özal kardesler sabetayci degildir ama Turgut Özal'in esi Semra (Yeginmen) hanim sabetaycidir, Muharrem Berk'in yegenidir, kardesi Mehmet Yeginmen de sabetayci Kavala grubunun adami olmus ve savunma ihalelerinde yolsuzluklara bulasmistir.

Mesut Yilmaz'in kendisi degil (akrabasi Mehmet Kutman'in sabetayci oldugunu geçen yazimda belirtmistim) ama esi Berna (Müren) hanim cemaat çevrelerinde sayilan Semra Özal'in Anap'in muhafazakar kanadina hasmane tavir almasinin ve 1991'deki Anap genel baskanlik yarisinda Akbulut'a karsi siddetle Mesut Yilmaz'i destekleyip esini Yilmaz'a üstü örtülü destek vermeye zorlamasinin sebebi iste bu sabetaycilik bagidir.

ANADOLU YERLESTIRIMLERI: 1924 mübadelesinde ülkeye gelen 1,5 milyon dolayinda insanin 20,000'i sabetaycidir ve bu insanlar diger mübadiller gibi Anadolu'nun çesitli yerlerine yerlestirilmistir. Bu yerlesimleri ve mübadele öncesi yerlesim yerlerini biliyoruz dolayisiyla Rahsan Ecevit'in "Sebinkarahisar'liyiz", Tansu Çiller'in "Muglaliyiz" Sahenklerin "Nigdeli'yiz", 1924 öncesi yerlesik bazi sabetaycilarin "biz 150 yildir Izmir'liyiz", "Selanik'li degil Kavala'liyiz" vs. sözlerine sadece gülüyoruz. Çikip açikça "sabetayci degiliz" diyebiliyorlar mi, dediler mi? Susuyorlar yada Çevik Bir'in "bir tarafim Selanik, diger tarafim Makedon" cevabi gibi kaypak bir cevapla birakiyorlar.

NTV: NTV, cemaatin derin iradesinin en önemli kamuoyu yönlendirme araci olarak 'Türkiye'yi halka müslüman bir ülke olmaktan çok bir kültür mozaigi olarak benimsetme' stratejisini en yogun uygulayan televizyondur(Ferit Sahenk'in bu asirilik ve temkinsizligine yasasaydi babasi izin vermezdi; Ixir ve Tansas fiyaskolarina simdi bir de bunu ekleyecek). Buna bir örnek de sabetay baglasigi Karamehmet'lerin Yapi Kredi Kültür'ünden vereyim;

isin basindaki Enis Batur ana tarafindan sabetaycidir ve yahudi Bilge Karasu'nun (II. Abdülhamid'e tahttan indirildigini teblig eden gruptaki Emmanuel Karasu'nun oglu) çömezidir. Bu kurumun birimlerine adini veren Kazim Taskent, Vedat Nedim Tör ve Sermet Çifter sabetaycidir.MUSTAFA DENIZLI: Denizli'yi Altay'dan GS'a getiren kisi sabetayci Alp Yalman'dir. Denizli'nin her iki esi de sabetayciydi.Çok dindar bir sabetayci olan Denizli'nin kizlari göreceksiniz ya birer sabetayciyla, en kötüsü de baglasik ailelerden birileriyle evlenecektir.(Vestel'in sahibi Zorlu'lar sabetayci degildir.)

ÖZAL'IN PRENSLERI: 80'lerde "Özal'in prensleri" olarak lanse edilip önemli görevlere tepeden inme getirilen Amerika egitimli gençler Coskun Ulusoy , Bülent Semiler ve Engin Civan (esi Amerikali yahudidir, rüsvet alip isini görmedigi Selim Edes de kendisi gibi sabetaycidir) sabetaycidir.

MHP'YE DESTEK: Türkçülügü dezislamizasyonun bir araci olarak gören cemaatimiz bir yandan Tekin Alp (Moiz Kohen), Reha Oguz Türkkan gibi kisilerle isin teorisine etkide bulunmaya çalisirken isadamlarimiz ve baglasiklari (Has'lar, Dinçkök, Berker, Karamehmet, vs) araciligiyla da bir kalkan ve "böl-yönet" araci gördükleri MHP'yi finanse etmislerdir. (Tunca Toskay hariç MHP'nin tepe kadrosunun sabetaycilikla ilgisi yoktur, olmalari gerekmedigi gibi kendilerine yapilan bagislarin asil sebebini bilmeleri de gerekmiyordu).

Müslüman Türk halka buradan bir çagrim olacak. Bu sebekemsi yapi içinde sizin hiçkimsenin elinizden alamayacagi iki özgürlügünüz bulunuyor; kime oy vereceginiz ve paranizi nereye harcayacaginiz; bunlari dogru kullanirsaniz ülkenizde bir seyleri degistirebilirsiniz...Superonline yerine ttnet kullanabilirsiniz, Henkel'in temizlik ürünlerini kullanmayabilir, Sabah almayabilir, Orhan Pamuk okumayabilir, Turkcell yerne Aycell kullanabilir, Garanti bankasi yerine baska bir bankayla çalisabilir, Migros, Tansas, Akmerkez'den alisveris etmeyebilir, Henkel (Yayla, Persil, Tursil, Vernel), Eczacibasi (Vitra, Artema, Ipana, Selpak, Solo) gruplarinin tüketim ürünleri yerine muadillerini alarak paranizla sabetayci sömürücüleri beslemeyi birakabilirsiniz.

Medyada okudugunuz ve seyrettiklerinizi yazan yada söyleyenin kim ve ne oldugunu düsünerek degerlendirebilir, yönlendirmelere karsi kendinizi koruyabilirsiniz. Kalite ve fiyat esitleri arasinda seçim yaparken tercih yaparak sabetayci ve baglasik gruplarin ürünlerini almayiniz.Mehmet Emre Güreli : Sabetayci Yapilanmaya Karsi Bilinç ve Tercihli Alisveris Insiyatifi Baskani

... Prof. Ilber Ortayli, Selanik sehrinin, cemaatin baslica yerlesme yeri oldugunu, Osmanli Imparatorlugu?nun son döneminde özellikle egitime önem verdiklerini belirtiyor.Sabatayci gençleri egitmeyi amaçlayan bu okullar, nihayet kurucularinin da ideoloji ve dünya görüsü degisikligi geçirmesine sebep oldu. Artik bütün Osmanlilari, bilhassa Müslüman Türk çocuklari egitmekten memnun oluyorlardi. Nitekim çocuk Mustafa Kemal (Atatürk) modern egitim veren böyle bir ilkokula giden Müslüman Türklerdendir.

Kendisinin anlattigina göre annesi geleneksel bir Kuran okuluna, babasi Ali Riza Efendi ise Semsi Efendinin kurdugu bir okula gitmesini istemisti. Semsi Efendi Sabataycidir. Kapan?rubundan oldugu söyleniyor. Fakat Karakas grubu ile isbirligi yapiyor ve egitimle bu rakip iki dönme grubunun birligini saglamak istiyormus. (Ilber Ortayli, Alevi Kimligi, S.120).Sabataycilarin özellikle Mevlevi tarikati çatisialtinda örgütlenmeleri de dikkat çekici. Laiklik ve Ittihadçiligin öncüleri Sabatayci Selanikli Sabataycilarin bilinen tek yayini olan Gonca-i Edep'dir. Özellikle Mevlevi, Melami ve Bektasi tekkelerinde 19. yy dan itibaren seyh, mürsid, dede, dedebaba gibi en üst makamlara kadar ulastiklarini görüyoruz.

Sabatayci seyh ve müritler Sevi müslüman olduktan sonra baglilarina müslümanlarin görünürdeki adet ve geleneklerine riayet etmelerini ögütlemistir. Bu da onlarin kendilerini en rahat ifade edebilecekleri çesitli tarikatlarin dergah, hanekah, tekke ve zaviye gibi mekanlara ragbet etmelerine yol açmis. Merkezi Selanik olan bu cemaatin Selanikteki özellikle Mevlevi ve Bektasi dergahlarinda yogunlastiklarini görüyoruz...Türk matbuatinin önemli simasi, Vatan gazetesi sahibi Ahmed Emin (Yalman) da Sabatayci idi .Ilgaz Zorlu, Sabatayci cemaatlerin Islam mutasavviflariyla iliskilerinin özellikle Istanbul, Izmir ve Selanik te yogunlastigini belirtiyor. (Bkz. Zorlu, Evet, Ben Selanikliyim, S.40-41) Istanbulde Yenikapi Mevlevihanesi, Kasimpasa Mevlevihanesi, Aziz Mahmud Hüdainin Üsküdardaki dergahi Sabataycilarin etkin oldugu dergahlar olarak dikkat çekmektedir.

Su anda Amerikada yasayan müflis isadami Halil Bezmenin dedesi Esad Efendi 1920 lerde Kasimpasa Mevlevihanesinin seyhidir. Ankara Bektasi Dergahinin su andaki Dedebabasi yani seyhi de Sabatayci. Yine Dedebabalardan Bedri Noyan da Yahudi dönmesi. Kardesi Engin Noyan da bir tv de program yapimci ve sunucusu.Sabataycilar ve Masonlar Osmanli döneminde etkin konumdaki masonlarin arasinda Sabataycilarin önemli bir yekün tutmasi da dikkat çekmektedir. Osmanli topraklari içindeki ilk mason locasinin Selanikte kurulmasi tesadüf olmasa gerek. Avrupadaki gelismeleri yakindan takip etme imkanina sahip Sabetaycilar bu alandaki gelismelere de öncülük etmisler.

Günümüz mason localarinda da Sabetayci çok ünlü kisilerin varligi devam etmektedir. Su anda Hür ve Kabul Edilmis Masonlar Büyük Locasinin Büyük Üstadi Sahir Talat Akev de Sabetayci. Mimar Sinan Locasinin eski üstadi muhteremi Resat Atabek, yine üstadi azamlardan Cumhur Ferman da Sabataycilardan. Resat Atabekin Masonluk Üzerine adli kapsamli eseri Masonluk hakkinda önemli bilgiler ihtiva ediyor. Sabatayci ünlü gazeteci Ahmed Emin Yalmanin ve Cavid Beyin ayni zamanda Mason da olduklarini Locanin disa açilirken açikladigi isimlerden ögreniyoruz.

Bilindigi gibi Susurluk skandali ile ortaya çikan iliskilerde bu silahlarin kayip oldugu iddia edildi. Kayip silahlar Susurluk Çetesi olarak nitelenen ekip tarafindan kullanilmisti. Bu silahlari teslim alan kisi ise Ertaç Tinar. Yalçin Küçük, Tinarin Sabatayci oldugunu belirtiyor ve Mossadin dönmelerle is tutmasinin tehlikesine dikkat çekiyor. (Y. Küçük, Nasil Görüyorum-3, Aydinlik, 14 Mart 1999)

Müslüman Türk halka buradan bir çagrim olacak. Bu sebekemsi yapi içinde sizin hiçkimsenin elinizden alamayacagi iki özgürlügünüz bulunuyor; kime oy vereceginiz ve paranizi nereye harcayacaginiz; bunlari dogru kullanirsaniz ülkenizde bir seyleri degistirebilirsiniz. Kurtulus savasi sürerken Istanbul'daki müslüman halk aliskanlikla Türk bakkallardan degil Rum bakkallardan alisveris ederdi; cebinden çikan paranin Yunan ordusuna bir biçimde yardim olarak silah almakta verilecegini düsünmeden. Bir yandan sikayet edip bir yandan da bu düzeni yöneten muhteris sabetayistlere itibar ederek ve ürünlerini kullanarak destek olamazsiniz.

Hepinizi Sabetayci Yapilanmaya karsi durmaya, yakin çevrenizi sabetaycilik hakkinda bilgilendirmeye ve 'Tercihli Alisveris' yapmaya çagiriyorum. Bu çagri antisemitik degil antisiyonisttir ve vatandaslik sorumlulugudur. Kendimden bir örnek vereyim; yazdiklarimdan orta-dindar bir musevi oldugumu ama siyonizm karsiti oldugumu çikarabilirsiniz; benim evime Marks&Spencer, Timberland (orjinal marka) vs. giremez, esim ricam üzerine Revlon yada Estee Lauder kullanmaz; sahipleri siyonisttir çünkü bu sirketlerin, ben de onlari beslemeyi zul addederim; yahudilere en büyük zarar siyonistlerden gelmistir.

Pekala siz de Superonline yerine ttnet kullanabilirsiniz, Henkel'in temizlik ürünlerini kullanmayabilir, Sabah almayabilir, Orhan Pamuk okumayabilir, Turkcell yerine Aria yada Aycell kullanabilir, Garanti bankasi yerine baska bir bankayla çalisabilir, Migros, Tansas, Akmerkez'den alisveris etmeyebilir, Henkel (Yayla, Persil, Tursil, Vernel), Eczacibasi (Vitra, Artema, Ipana, Selpak, Solo) gruplarinin tüketim ürünleri yerine muadillerini alarak paranizla sabetayci sömürücüleri beslemeyi birakabilirsiniz. Medyada okudugunuz ve seyrettiklerinizi yazan yada söyleyenin kim ve ne oldugunu düsünerek degerlendirebilir, yönlendirmelere karsi kendinizi koruyabilirsiniz. Kalite ve fiyat esitleri arasinda seçim yaparken tercih yaparak sabetayci ve baglasik gruplarin ürünlerini almayiniz.

Ise cep telefonunuzla baslayip Turkcell yada Telsim hattiniz varsa iptal ettirmenizi ve Aria yada Aycell kullanmaya baslayiniz.Sabetaycilik konusunda benim verdigim bilgilerin disinda çalisma yapmak isterseniz en emin kaynaklar Yalçin Küçük ve Abdullah Muradoglu'na ait olanlardir. Asil önemli çalismalari internette bulabilirsiniz. Ilgaz Zorlu'nun röportajlarindan verdigi bilgiler dogrudur fakat Siyaset bölümünde açikladigim nedenler ve yanar-döner kisiligi sebebiyle muteber bir kimse degil, ayrica dindar bir yahudi olarak Türkiye'deki sabetaycilarin yahudilige dönmesi gibi hedefleri bulunuyor.

Bu konuda bütün Türkiye'nin bilinçlenmeye ve tutum takinmaya ihtiyaci vardir; bu bir vatandaslik sorumlulugudur. Sabetayci medyanin bu konuyu yoksaymasi ve türlü engellere karsin biz muhafazakar, sosyalist, liberal, Türk, Kürt, sünni, alevi her türlü kesitten bu konuda bütün Türkiye'yi bilinçlendirmeye ahdetmis bir grup insan olarak elimizden geleni yapiyoruz.

Kimsenin bu yazdiklarimdan dolayi sabetayci siradan vatandaslara bir ayrimcilik yapacagini sanmiyorum; antisemitizm bu topraklarda hiç bir zaman görülmedi, bu topraklar yahudiler için hep bir 'Eden' olmustur.. Cemaatimizin içinde ülkesini seven insanlar çogunluktadir, cemaatimiz Halide Edip, Haldun Dormen, Sertap Erener, Mustafa Denizli gibi degerli insanlar yetistirmistir, isadamlarimiz da bir çok insana istihdam sagliyorlar, vergi ödüyorlar.

Bir grup muhteris elitist yüzünden cemaatimizin adi karalanamaz; S.B.T.A.I. olarak tepkimiz de bu grubadir.Kendimi bir müslüman Türk kadar Türk hissederim, dostlarimin arasinda çok sevdigim müslüman kardeslerim var, bugüne kadar da hiç birinden kimligimden ötürü en küçük bir incitici tavir görmedim. Isyanim cemaatimizin adini kötüye çikaran, Türkiye'yi sömüren muhteris elitistleredir. Türkiye yahudilerin huzurla yasadigi bir ülke olmustur; müslüman halkin 500 yillik hosgörüsüne ihanetle onu Orhan Pamuk'un sözlerinde ifadesini buldugu bir yahudi devleti haline getirmeye kalkmak ihanettir, seytanliktir.

Atatürk'ü dillerinden düsürmeyen ve aslinda onu bu sekilde istismar eden muhteris sabetayci rektör, asker, medya ve derneklerin kim ve ne olduklarini, mevcut yapilanmalarinin ne oldugunu, medyanin bizi nasil yönlendirdigini, bu insanlarin gerçek niyetlerini asla unutmayalim. Bu yüzyilin basinda üç milyon evladini sehit veren, üstünde yasadigimiz topragi kaniyla haketmis yetmis milyon insanin nasil yasamasi gerektigine kendi özgür iradeleri karar vermelidir, müslüman kimlikli bir avuç elitist yahudi degil.

Mehmet Emre Güreli

Sabetayci Yapilanmaya Karsi Bilinç ve Tercihli Alisveris Insiyatifi Baskani Sabetaycilik konusunda bilgilenmek için sitemizdeki yazilarin yaninda internetteki kaynaklarla Abdullah Muradoglu, Yalçin Küçük ve Mehmet Sevket Eygi'nin bu konudaki kitaplarini okuyabilirsiniz. Abdurrahman Küçük, Avram Galante, Ertugrul Düzdag, Ilgaz Zorlu, John Freely ve Gershom Scholem 'in eserleri de bu konuda yazilmis kitaplar arasindadir.

Vatandaslik sorumlulugunuz adina sizden kendinizi ve çevrenizi sabetaycilik ve ülkedeki sabetayci yapilanma hakkinda bilgilendirmenizi ve bilinçlendirmenizi rica ediyoruz

 

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.