Haber..ilkeli haber!..İlkeli yazan ve yayınlayan olacağız...

?Olgun insan olabilmek için yalnız müsbet ilimler veren fen üniversitelerinden yetişmek yetmez. İkinci bir mektep var ki, birinci mektebi kemâle erdirir. Bu mektep, yeryüzünün en eski mektebi olan ruh ve vicdan, aşk ve irfan mektebidir.? (Muhammed İKBAL)

Yazar diyebileceğimiz insanlar dünyada çoktur. Ama kalemini hiçbir hizbin emrine vermemiş, hiç kimsenin sansüründen geçirmeden yayımlayan yazarlar oldukça azdır. Hele bu ?fikri hür, vicdânı hür?  yazarlardan arkasını ölümsüz bir gerçeğe ve tükenmez bir hayat nizamına dayanmış olanlarının sayısı bir elin parmaklarını aşmasa gerek?

 

İki yıldır işte böyle ilkeli yazılara ve yazarlara Adanapost gazetenizde yer vermeye çalıştık. Çalışmaları yalnız Çukurova?ya değil, tüm Türkiye?ye ve bütün Dünya?ya sesinizi yayıyoruz. Çok bilen, çok yazan olmak için: çok okuyan, çok dinleyen ama ilkeli yazan ve yayınlayan olacağız...

Adanapost haberlerinin akışı ve olayların gelişimini geriye doğru sardığımızda, yazarlarımız ve yazılarımızın Çukurova, Türkiye ve Dünyada ki değişimi okumuş oluyoruz. Bizlerin olaylardan ilk haberi olan mutlu okurlar olduğumuzu bilmeliyiz?

 

Birkaç örnek verebiliriz?

 

***

ABD Dışişleri Bakanılığı Sözcüsü Philip Crowley, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Wikileaks belgeleriyle ilgili olarak, "ABD'li diplomatların dedikodu, magazin, iddia ve iftiralardan oluşan gayri ciddi yazışmaları" ifadesi hakkında, "Diplomatlarımız ülkelerde yaşanan gelişmelerle ilgili samimi ve dürüst değerlendirmelerini sunarlar. Bu faydalı ve önemli" dedi.

ABD'li diplomatların, zarar görmesi halinde, Amerikan çıkarlarının tehlikeye gireceğini söylediği tesisler arasında yüzlerce petrol tesisi, boru hattı, denizaltı kabloları ve fabrikalar var.

Avrasya başlığının ilk maddesinde Türkiye'de bulunan küçük metal üretim makine fabrikaları listeleniyor. Belgenin Türkiye başlığı altında, yine bu fabrikaların yanı sıra İstanbul Boğazı ve Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı'nın da adı anılıyor.

Bu arada, Wikileaks'e göre, ABD Yönetimi, Suudileri, El Kaide, Taliban ve Leşker-i Tayyibe gibi Sünni militan grupların en büyük mali destekçisi olarak görüyor.

Clinton, "El Kaide, Taliban ve Leşker-i Tayyibe, Hac dönemi ve Ramazan'da her yıl Suudi kaynaklardan muhtemelen milyonlarca dolar topluyor" diyor.

ABD diplomatları Erdoğan ve Davutoğluna ; ?ABD uşağı? , ?hastalıklı ruh halinin? , ?üzerine kafa yorulan bir ülke? , ?titreyip kendilerine gelseler? , ?kızgın generallerin?, ?iç karartıcıydı? olarak belirtti?

Bay WikiLeaks demecinde;

Siber saldırı? e posta? cep telefonu? özel hayat? gibi bir çok saldırı olduğunu belirtti?

***

Hıyanette, ihanette, düşmanlıkta en ileri gidenler ve başarı elde edenler; Rumlar ve Ermeniler Türkiye de ihtilal hazırlamışlar, Yahudiler casusluk etmişlerdir. Türkiye deki Rum, Ermeni, Yahudi Masonlar daima Yunan, Ermeni ve Yahudi gayelerinin gerçekleşmesi için çalışmışlardır. Bu gaye için birçok Türk Masonları aforoz edilmiştir.

New York?ta ?Türk-Ermeni Diyalogu? adlı panelde ermeni konuşmacılar diyor ki, ?Bizim nihai amacımız tazminattır ve toprak talebidir, Türkiye?den bunu alacağız.?

Bu sözlerden Lübnanlı bir ermeni cesaret alarak geliyor Adana?da dava açıyor. Diyor ki efendim şu arazi benim dedemindi, orada şimdi çimento fabrikası varmış yerinde. Dava açıyor, hak iddia ediyor. Türk mahkemesi sessiz sedasız bu davayı görmeyi kabul ediyor. Birkaç ay sonra bu dava bir celsede hallediliyor.

Ermeni haklı çıkarılıyor. Sözde ermeni tasarıları çıkarmaya gerek kalmadı ki. Türkiye?nin içinden birileri bu işi becerdi.

Rum, Ermeni, Yahudi ve tüm mazlumlar sıkıştıklarında Türk ve Müslüman milletlerine sığınmışlardır. Ev sahibinin evini, malını, canını misafirler yağmalamışlar?. Mülk sahibine baş kaldırmışlardır?. Fakat?.  (Rum, Ermeni ve Yahudilerin Türkiye deki ihtilalları.. adanapost)

***

Türkiye dönüp tarihe baktığında ne görüyor; ABD Başkanı Wilsonİngiliz Başbakanı Lloyd George "Türkler Avrupa'dan atılacaklardır" diyor. Newyork Times "Avrupa'dan süpürülen Türklerin dünya siyaset sahnesinden bir daha dönmemek üzere silinip gitmesi başlıca isteğimizdir." "Türkiye haritadan silinmelidir. Türkiye'yi parça parça edelim" derken; Ayni tarihler de

Geçmişte İttihat Terakki Almanlara yamandı. Osmanlı İmparatorluğu elden gitti. Şimdi de AB?ye dayanırsak Türkiye elden gider. Bu rol bizi bozar?

Türkiye; IMF?den, ABD ve AB?den bağımsız, tüm dünya ülkeleri ile bir denge politikasına dayalı program geliştirmeliyiz. Biz binlerce yıl bunu başarmış bir milletin torunlarıyız.( Küreselleşme filminde Türkiye?nin rolü!...adanapost)

***

ABD den sonra İsveç de soykırım iddialarına evet diyince bazıları seviniyor bazıları düşünüyor bazıları ise kızıyor.

Böyle kanunlar çıkarken, Türkiye?nin dış temsilcilikleri, konsolosları, büyükelçileri ne yapıyorlar? Kanun çıkmasına kadar bir süreç var. Herhangi bir tedbir, önlem yapılamıyor mu?

?İsveç Parlamentosu'ndaki 4 Türkiye kökenli milletvekilinden Gaziantep doğumlu Mehmet Kaplan oylamaya katılmıyor. Vanlı Kürt kökenli Gülan Avcı, Süryani kökenli Yılmaz Kerimo ve İbrahim Baylan evet diyor?.

Ülkedeki bir çok siyasetçisi, akademisyeni, gazetecisi her gün aynı şeyleri söylerken orada yaşayan insanların böyle düşünmesini fazla yadırgamamak gerekir.

Bir kez daha düşünülmesi gereken durum şu: Avrupa?da Yahudi soykırımı ve Ermeni soykırımı yok demek suç. Avrupalılar Soykırım yok diyen Türklere ceza veriyor.

ABD?lilerin Kızılderililere, İngilizlerin Avustralya Aborijine yerlilerine ve Yeni Zelandalıların Maorileri yerlilerine, Fransızların Cezayirlilere, Rusların Tatarlara, Belçikalıların Kongolulara yaptıklarını soykırım olduğunu kim dünyaya kabul ettirecek? (Avrupa?da Yahudi ve Ermeni soykırımı yok demek suç?adanapost)

 

***

 

Türk ve Müslüman milletlerine siyonist kalkan: İsrail,Kürdistan,Ermenistan!?..

Kalkan Ekibinin perdeleri bir bir oynanıyordu. Alevi-Sünni çatışması yaratmak istediler olmadı. Türk-Kürt çatışması yaratmak istediler olmadı. Son yılarda ise Laik olan Müslüman yalanıyla ülke insanını iki zıt kutup haline getirmeye çalışıyorlar.

Kürdistan devleti kurulması

Kürdistan Devleti diye ağza alınmaz, ağzına alanı vatan haini diyerek hapse atılır, hatta idam edildi. İnsanların uyarıları hiç dinlenmedi. Telef oldu garibanlar?

A.B.D ve AB ile Kalkan ekibinin başoyuncusu İsrail, Ermenistan ve ekip yönetmeni Siyonistler Irak Güney Kürdistan Devletini kurmuşlardır.

 

Evet. Çocuk doğmuştur. Bize bezini yıkatmak ve yeni doğan çocuğa oyun alanı olarak da: Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinin büyük kısmını kapsayan, bağımsız bir Kürdistan devlet hayalinin gelişim ve oluşumuna göz yummak.

Siyonist Kalkan ekibi kurulmuş, görevini yerine getirmek için kapitalizmin tüm imkanları kullanarak, insanlığı ajitasyon edebiyatıyla uyutarak, sömürü düzeni hedefine ulaşmışlardır.?..

Düzenin devamı için Kalkan ekibi görev başındadır!?

Avrupa Birliğine girişin yolu Kıbrıs?tan, Patrikhane?den, Diyarbakır?dan, Adana?dan, Ege?den, Ermeni isteklerinden, İstanbul?da Ortodoks devletinden, etnik, dilsel, dinsel ayrıcalıklardan geçer.

(Türk ve Müslüman milletlerine siyonist kalkan: İsrail,Kürdistan,Ermenistan!?..adanapost)

***

Makyavel ?Türkleri dışarıdan işgal etmeye kalkmayın, yenemezsiniz. Fakat bir defa içeriden ele geçirdiniz mi her şeyi kabul ettirebilirsiniz!? diyordu!

Asıl savunma, Türk kimliği taşıdıkları halde, yabancı istihbarat servisleri tarafından yetiştirilip önemli makamlara getirildikten sonra Türkiye aleyhine çalışan hainleri adalet önüne çıkarmaktır!

Abdülhamid?i katleden, yıldız sarayı yağmacıları Osmanlı tebaasından Rum, Ermeni, Yahudi ve Siyonist işbirlikçilerdir. Torunları görevlerine devam ediyor.

Tek fark, Fetva?yı işbirlikçi hocalar yerine, Siyonistlerin kendileri veriyor ve uyguluyor!

(? yasa-kasa? üstüne basa basa?.adanapost)

***

Biz de o zaman diyoruz ki; Kızılderili halkı, bizim kalplerimizde yaşadığı gibi milyonlarca Müslüman kanı akıtan ABD?nin bütün insanlığa sunduğu(özgür dünya) büyük felaketler de bizim anılarımızda yaşamalı!

Türk Müslüman milletlerinin iş gücü, beyin gücünü önü açık boş bırakarak tasfiyesini hazırlamak değil, Türk Müslüman milletlerin yaşadığı her yerde İngiliz, Avrupa, ABD ve Siyonistlere taşeronluk etmek değil,

Türk Müslüman milletlerin dillerin de eğitim, dinlerini, dillerini, kimliklerini, varlıklarını koruyabilmek için çalışmak, onları fizikî ve kültürel soykırımdan korumak bizim aslî görevimizdir.

(Hepimiz Ermeni?yiz diyenler ortalıkta yok!... )

 

***

Fakat. Adana'da en diri, iri şekli ile yapılan işler var;

İncirlik Üssü; nükleer silah ve askeri gücü caydırma, kaydırma, sindirme gücünü Ortadoğu, Uzakdoğu, Rusya?ya karşı sürdürüyor!?.

Ceyhan Boru hattı 120 milyarlık bütçesi ile ABD ve A.B ülkelerine ekonomik desteğini veriyor?.!

İsrail?in GDO?lu fitne fidan ve tohumları, yenisinin üç misli fiyata modernizasyon yutturugullisi ile beklenen cironun üstünde seyrediyor.

Ermeni torunları, dedemizin yerleri deyip mahkemeden tapularını alabiliyor. Soykırım ideali yer buluyor. Tazminat davası açıyor, Türkiye 3-0 kaçıyor ?!

Misyonerler, faaliyetlerini aralıksız ve daha da güçlü devam ettirerek, gençlerimizi modern, çağdaş, gelişmiş ülkeler seviyesi martavalını yutturup. Çağdaş insanlık tespit sınavına sokuyor !?.

Yaşar ve koşar ekibi aile ve cemiyet ahlakını ve inançlarını bozan kitap, tiyatro, sinema? çalışmaları destekleniyor. Hatta sponsor buluyor. Böylece haklı olarak Oscar ödülü bekliyor!?.

Bunlara ÇÜ? ve Ziraat Fak. uyuyor. Çukurova tarımı, çiftçisi, halkı boğuluyor  !?.

Çünkü yapılan işlerden, söylenen sözlerden Hak ve Halk razı değil.

Başbakan bunları biliyor mu?

(Tayyip geliyor, adana gidiyor...adanapost)

?Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani, Kürt sorununun çözümü için AKP hükümetinin önerilerine kulak verilmesini istedi. Talabani hükümete de 'çok dilli' hayatı tavsiye etti.?

 

"1915 olaylarında dedelerinin mülklerini kaybettiğini iddia eden" üç Ermeni, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Merkez Bankası ve Ziraat Bankası'na karşı açtığı davada, "Adana'da, İncirlik üssü de dahil olmak üzere, dedelerine ait toplamda 49,5 hektar" olduğunu savundukları topraklar için 63,9 milyon dolarlık tazminat talebinde bulundu.

 

***

?Tarih?i ?tekerrür? diye tarif ediyorlar.

Hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi.? M. Akif

 

Bu ulvi gayrette en ufak ihmal, çabada güçsüzlük göstermek; Allah?la olan iletişimi, yücelmeyi, hamd ve ibadet?i kesmektir!..


selim elçi, 26.12.10, adana

 

Önceki ve Sonraki Yazılar
YAZIYA YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.