1. HABERLER

  2. KÜLTÜR - SANAT - YAŞAM

  3. Tövbe kapılarının sonuna kadar açıldığı gece ?
Tövbe kapılarının sonuna kadar açıldığı gece ?

Tövbe kapılarının sonuna kadar açıldığı gece ?

Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in indirildiği ve 'bin aydan daha hayırlı' olarak nitelendirilen Kadir Gecesi, bugün Ramazan boyunca okunan binlerce hatmin...

A+A-

Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in indirildiği ve 'bin aydan daha hayırlı' olarak nitelendirilen Kadir Gecesi, bugün Ramazan boyunca okunan binlerce hatmin duası ile idrak edilecek.

İnananların bu geceyi fırsat bilmeleri gerektiğini kaydeden Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu, "Bu kutlu geceden istifade edilmesi, ancak Kur'an'a yönelmekle ve hayatı peygamber kılavuzluğuyla yaşamakla mümkün olacaktır." dedi.

Kur'an'ın indiği her gönlün, Kur'an'ın rehberlik ettiği her hayatın, Kadir Gecesi kadar değerli olduğunu belirten Bardakoğlu, "İnsan şayet gerçek manada Rabbine kul, Resulüne ümmet olabiliyorsa, insanların duasını alıp geride hayırlı işler bırakabiliyorsa Allah katında Kadir Gecesi'nden daha değerlidir. Bu itibarla, Kur'an'ın insanlık âlemine inmesinden öte, onun gönül dünyamıza inmesi ve davranışlarımıza yansıması önemlidir." diye konuştu.

Bu akşam kutlanacak Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Ali Bardakoğlu, pek çok hayır ve bereketi barındıran bu gecede manevi haz ve vecdin doruğa ulaştığını, meleklerin seher vaktine kadar yeryüzüne indiğinin müjdelendiğini ifade etti. Sel felaketiyle sarsılan Pakistan için de dua çağrısında bulunan Diyanet Reisi, şunları söyledi: "Zor şartlar altında yaşamını sürdürmek zorunda kalan insanlarımızın maddi ve manevi yardımlarına koşalım. Acılarına ortak olalım. Bu vesileyle Pakistan'da meydana gelen sel felaketine maruz kalan kardeşlerimiz için de dua edelim, madden ve manen yanlarında olalım."

Sevgili Peygamberimiz (sas), bu mübarek gece ile ilgili olarak, "Kim inanarak ve sevabını Yüce Allah'tan umarak Kadir Gecesi'ni ihya ederse geçmiş günahları bağışlanır." buyurmuş ve bu gece, "Allah'ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet." diye dua etmemizi tavsiye etmiştir."

Ey Allah'ım! Şüphesiz Sen affedicisin, affı seversin, bizi de affet

Akif Akay'ın haberleri

Aişe validemiz, "Şayet Kadir Gecesi'ne tevafuk edersem nasıl dua edeyim?" diye Allah Resulü'ne sormuş, Fahr-i Kâinat Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) de ona, "Ellâhümme inneke afüvvün, tuhibbu'l-afve fa'fü annî" (Allah'ım! Şüphesiz Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet.) (Tirmizi, Da'avât 89) duasını öğretmiştir.

Allah'a sonsuz hamd ü senâlar olsun ki, Yüce Rabb'imizin rahmetiyle coşup, hususî mahiyetteki lütuf ve ihsanlarıyla gönüllerimize inşirah saldığı mübarek ve bereketli zaman dilimlerinde yaşıyoruz. Recep ve Şaban ayları ile bir hazırlık dönemi yaşayan ruhlarımız, Ramazan ayı ile birlikte nurlu ufuklara doğru pervaz ediyor...

Arayan bulur

Onbir ayın sultanı olan Ramazan ayı, Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığı "Kadir Gecesi"yle apayrı bir derinlik ve kıymet kazanır. Bu geceye şeref ve kıymetinin yüceliğinden dolayı Kadir Gecesi denilmiştir. Çünkü Kadir Gecesi, Cenab-ı Hakk'ın Kur'an?ı Kerim'i bir bütün olarak Levh?i Mahfuz'dan dünya semasına indirdiği veya Alâk Sûresi'nin ilk beş ayetinin Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)'e nazil olmaya başladığı gecedir.

Nitekim Kur'an-ı Kerim'de bu hakikat, Kadir Suresi'nin şu ayetleriyle bildirilmektedir: "Biz Kur'ân'ı indirdik Kadir Gecesi. Bilir misin nedir Kadir Gecesi? Bin aydan daha hayırlıdır Kadir Gecesi! O gece Rab'lerinin izniyle Ruh ve melekler, her türlü iş için iner de iner... Artık o gece bir esenliktir gider... Tâ tan ağarana kadar..." (Kadir, 97/1-5)

Kadir Gecesi'nin hangi gece olduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte Müslümanlar tarafından genellikle Ramazan ayının yirmi yedinci gecesi Kadir Gecesi olarak kabul edilmiştir. Peygamber Efendimiz (sas), hadis-i şeriflerinde Kadir Gecesi'nin Ramazan ayının son on günü içindeki tek rakamlı gecelerde aranmasını tavsiye buyurmuştur. (Buhârî, Leyletü'l-Kadir, 3; Müslim, Sıyam, 216)

Cuma gününde gizlenen "icabet saati", beş vakit içerisinde gizlenen "salât?ı vustâ", esmâ?i ilâhiye arasında gizlenen "ism?i âzam", bütün ibadetler içerisinde gizlenen "rıza?i İlahi", zaman içerisine gizlenen "kıyametin kopma vakti" ve bütün bir hayat içerisine gizlenen "ölüm vakti" gibi, Kadir Gecesi'nin Ramazan ayının içerisinde gizlenmesiyle, mü'minlerin gafletten uzaklaşıp hüşyar bir gönülle bu ayın tamamını dolu dolu geçirmeleri sağlanmak istenmiştir.

Efendimiz (sas)'den müjde

Kadir Gecesi, ümmet-i Muhammed'den başka hiçbir ümmete verilmeyen büyük bir nimettir. Hadis-i şeriflerde bildirildiğine göre, Efendimiz (sas)'e ümmetinin ömrü gösterilir. Rahmet Peygamberi (sas), önceki ümmetlerin ömrüne nisbetle kısa olduğu için, amelde onların uzun ömürde işlediklerine yetişemezler diye bu ömrü kısa bulur. Bunun üzerine yüce Rabbimiz kendisine bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi'ni verir. Nebiler Serveri (sas), Kadir Gecesi'nin faziletiyle ilgili ümmetine şu müjdeyi vermiştir: "Kadir Gecesi'ni, kim sevabına inanıp onu kazanmak ümidiyle ihya ederse geçmiş günahları bağışlanır." (Buhari, Teravih 1; Tirmizi, Savm 83) Hadis-i şerifin verdiği müjdeye erişmek isteyenlerin, bütün bir Ramazan ayını hatta bütün bir seneyi çok iyi değerlendirmeleri gerekmektedir. Zira bu gece, bütün sene boyunca yapılan ibadetlerin, hayr u hasenâtın mükâfatlarının toptan alındığı bir mükâfat gecesidir.

Bu gecede Cenab?ı Hak, huzuruna gelen insanların hepsine, liyakatlerinin üstünde bol bol lütuf ve ihsanda bulunur. Kur'an-ı Kerim'in ilk defa bu gecede nazil olması, gecenin ehemmiyetini daha da artırır. Çünkü mazide olduğu gibi günümüzde ve gelecekte de insanlığın problemlerinin yegâne çözüm kaynağı Kur'an'dır. Nüzûlünden bu yana bin dört yüz küsur sene geçmiş olmasına rağmen Kur'an, hâlâ tazeliğini devam ettirmekte ve gündemdeki yerini korumaktadır.

Kur'an, ihtiva ettiği nurlu prensiplerle insanlığa saadet getirebilecek tek ve yegâne kaynaktır. Dolayısıyla insanlığın içinde bulunduğu buhranlar anaforundan kurtuluşu için Kur'an'ın, asrın idrakine göre yeniden yorumlanması ve ebed müjdeli mesajlarının hayatımıza hayat kılınması gerekmektedir.

BİR ÖMRE BEDEL GECE

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi, mü'minler için seksen üç sene gibi uzun bir ömre bedel olan kadr u kıymeti çok yüce bir gecedir. Bediüzzaman Hazretleri, Mektûbât isimli eserinde Ramazan ayının ve Kadir Gecesi'nin faziletini şöyle belirtmiştir: "Ramazan-ı Şerif'te amellerin sevapları bire bindir. Kur'ân-ı Hakîm'in nass-ı hadîs ile her bir harfinin on sevabı var; on hasene sayılır, on meyve-i Cennet getirir. Ramazan-ı Şerif'te her bir harfin, on değil bin ve Âyetü'l-Kürsî gibi âyetlerin her bir harfi binler ve Ramazan-ı Şerif'in cum'alarında daha ziyadedir. Ve Leyle-i Kadir'de otuz bin hasene sayılır. Evet, her bir harfi otuz bin bâki meyveler veren Kur'ân-ı Hakîm, öyle bir nuranî şecere-i tûbâ hükmüne geçiyor ki; milyonlarla o bâki meyveleri, Ramazan-ı Şerif'te mü'minlere kazandırır."

Kadir Gecesi'ni nasıl değerlendirelim?

1. Böylesine bereketli bir geceyi değerlendirmeye gündüzünden başlamalı, Kur'an okuyarak, tövbe istiğfarda bulunarak, kaza ve nafile namaz kılarak, Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)'e bol bol salât u selâm getirerek çok iyi değerlendirmeliyiz.

2. Sağlığı ve mesaisi müsait olanlarımız geceyi uyanık geçirmeli, vaaz ve sohbetlere katılmalıyız. Ayrıca bütün insanlığın hidayeti, ferdî, ailevî ve içtimaî planda mutluluğa kavuşması için Ezel ve Ebed Sultanı'na dua dua yalvarmalıyız.

3. Bu gece yapılan ibadetlere kat kat sevap verileceğine inanarak sadakalar vermeli, fakirleri ve yetimleri sevindirlmeliyiz; küs ve dargın olduklarımız varsa mutlaka barışmalıyız.

4. Şahsi ve hizmet hayatımızı muhasebe etmeli, geleceğe dair önemli kararlar almalı, daha önceki hedeflerimizi gözden geçirmeliyiz.

5. Ramazan'daki güzellikleri Ramazan'dan sonra da devam ettirmeli ve bütün bir yılı Ramazan bereketi içinde yaşamaya çalışmalıyız...

Bu gece tövbe ve dua gecesi

Kadir Gecesi, bir tövbe ve dua gecesidir. Nitekim Hz. Aişe validemiz, "Şayet Kadir Gecesi'ne tevafuk edersem nasıl dua edeyim?" diye Efendimiz (sas)'e sormuş, Fahr-i Kâinat Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) de ona, "Ellâhümme inneke afüvvün, tuhibbu'l-afve fa'fü annî" (Allah'ım! Şüphesiz Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet.) (Tirmizi, Da'avât 89) duasını öğretmiştir. Onun için bu gece, Kur'an'la bütünleşilmesi, tövbe ve istiğfarla günahlardan temizlenilmesi gereken bir gecedir. Bu mübarek gecede Rabb'imizin ihsan ettiği nimetlere şükredilmeli, insanlığın içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtulması için çokça dua edilmelidir.

KADİR GECESİ EKRANINDA NELER VAR?

Tövbe kapılarının sonuna kadar açıldığı, bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi'nde ekranlar da özel programlarla geceyi ihya ediyor.

KANAL 7: Kadir Gecesi, Eyüpsultan Camii'nden canlı olarak ekrana geliyor. 22.00'de başlayacak programda Kur'an-ı Kerim ziyafeti, ilahiler ve mevlitler ekrana gelecek.

MEHTAP TV: Beyazıt Camii'nden gerçekleştirilecek olan Kadir Gecesi özel programında Kur'an-ı Kerim ziyafeti yaşanacak. 23.00'te başlayacak programda Mehmet Kemiksiz ilahilerle, dualarla, naatlarla Mevlid-i Şerif-i seslendirecek.

KANAL A: Kur'an-ı Kerim'in indiği mübarek gecede Ramazan ayının manevi ikliminde, 21.15'daki Kadir Gecesi Özel'de Kur'an-ı Kerim tilaveti, sohbet ve kasideler okunacak.

STAR TV: Doç. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun sunduğu Kadir Gecesi 20.00'de ekranda. Gecede özel dualar ve hatimler okunacak.

TRT AVAZ: Saraybosna'da bulunan ve Mimar Sinan tarafından inşa edilen Gazi Hüsrev Bey Camii'nde ve Sultanahmet Camii'nde hatim duası yapılacak, mevlit okunacak.

SAMANYOLU HABER TV 13.10 / GÜZEL GÜNLER: Güzel Günler'de Özlem Yılmaz'ın konuğu ilahiyatçı İbrahim Kocabıyık'la bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi konuşulacak.

Programda Kadir Gecesi'nin ismini nereden aldığı, bu gecenin fazileti, neden son 10 günde aranması gerektiği ve niçin gününün belli olmadığı ile bu gecenin nasıl idrak edilmesi gerektiği hakkında sohbet edilecek.

Dünya TV'den Kürtçe vaaz ve mevlit

Ramazan ayı boyunca peygamberler şehri Şanlıurfa'da yayın yapan Türkiye'nin ilk özel Kürtçe kanalı Dünya TV, Kadir Gecesi için özel bir program hazırladı.

Şanlıurfa Müftülüğü'nün desteği ile hazırlanan program vaiz İbrahim Öztürk'ün sohbeti ile başlayacak. Birbirinden değerli seslerin Kürtçe yorumlayacağı Mevlid-i Şerif ile seyirciler Kadir Gecesi'nin maneviyatına ortak olacak. Balıklıgöl Rıdvaniye Camii bahçesinden izleyicisiyle buluşacak Kadir Gecesi özel 22.00'de başlayacak. Ramazan boyunca canlı yayında bölgenin önemli din adamlarını ekrana çıkaran iftar programı Berbang, izleyiciden büyük beğeni topladı. Sahur programı Bereketa Paşîvê ise Van'dan ekrana geliyor.

Dünya TV'nin frekans bilgileri ise söyle: Türksat 3A, 11064,13000, V(Dikey), 5/6. Dünya TV yayınları internet TV platformu kure.tv'den ve tivibu'dan da canlı izlenecek. Gaziantep'ten ağırlıklı olarak Kürtçe yayın yapan Dünya TV dizi yayınlarında farklı dil seçenekleri (Kürtçe-Türkçe ve İngilizce) ile Türkiye'de yeni bir çığır açtı. Kısa bir süre sonra canlı Kürtçe haber yayınına da başlayacak olan kanal, bölge halkı tarafından kısa sürede sevildi.

HABER 7-AA

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.