Türkiye ekonomisi büyüme rekoru kırdı....

Türkiye ekonomisi büyüme rekoru kırdı....

TÜİK, 2010 ilk çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı.Türkiye OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke olarak OECD rekorunu kırarken kendi rekorunu...

TÜİK, 2010 ilk çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı.Türkiye OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke olarak OECD rekorunu kırarken kendi rekorunu tazelemeyi kıl payı kaçırdı ve dünyada en hızlı 2. ülke oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye ekonomisinin bu yılın birinci çeyreğinde yüzde 11,7 büyüdüğünü  açıkladı. 

Piyasalardaki beklentiler yüzde 11 ile yüzde 11,5 arasında değişiyordu. 

TÜİK, üretim yöntemiyle hesaplanan gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) 2010 birinci çeyrek sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, üretim yöntemiyle hesaplanan GSYH tahmininde, 2010 yılı birinci üç aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre cari fiyatlarla GSYH, yüzde 16'lık artışla 243 milyar 258 milyon lira oldu. Sabit fiyatlarla ise bu dönemde ekonomi yüzde 11,7 büyümeyle 23 milyar 350 milyon lira olarak belirlendi.

Öte yandan, takvim etkisinden arındırılmış sabit fiyatlarla GSYH bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11.7'lik artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH değeri de bir önceki döneme göre yüzde 0,1 arttı. 

Türkiye ekonomisi, 2010 yılının ilk çeyreğinde yüzde 11,7 oranında büyüdü. Bu büyüme oranı ile G-20 ülkeleri arasında en hızlı ekonomik büyüme gösteren Çin'in ardından ikinci hızlı büyüyen ülke oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), üretim yöntemiyle hesaplanan gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, kesintisiz 27 çeyrek büyümenin ardından 2008'in son çeyreğinde küresel krizin etkisiyle eksiye geçen Türkiye ekonomisi, 2009'un birinci çeyreğinde yüzde 14,5'lik bir oranda daraldı. Bu rakam, ikinci çeyrekte yüzde 7,7, üçüncü çeyrekte yüzde 2,9'a geriledi. Dördüncü çeyrekte ise ekonomi yüzde 6 büyüme gösterdi.

Türkiye ekonomisi 2001 yılındaki yüzde 9,5 oranındaki küçülmenin ardından büyüme trendine girmiş, 2002'de yüzde 7,9, 2003'de yüzde 5,9, 2004'de yüzde 9,9, 2005'de yüzde 7,6, 2006'da yüzde 6 ve 2007'de yüzde 4,7 büyümüştü. 2008 yılının son çeyreğindeki yüzde 7 daralmaya karşın yılı yüzde 0,7 büyümeyle tamamlamıştı.

Öte yandan 1998 bazlı verilere göre, Türkiye ekonomisinde en büyük çeyrek bazlı büyüme oranı en son 2004 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 11,9 ile kaydedilmişti.  

MİLLİ GELİR 243 MİLYAR 258 MİLYON LİRA OLDU

Üretim yöntemi ile hesaplanan gayri safi yurtiçi hasıla tahmininde, 2010 yılı birinci üç aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre cari fiyatlarla gayri safi yurtiçi hasıla yüzde 16'lık artışla 243 milyar 258 milyon lira oldu.

2010 yılının birinci üç aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre sabit fiyatlarla gayri safi yurtiçi hasıla yüzde 11,7'lik artışla 23 milyar 350 milyon lira oldu.

Takvim etkisinden arındırılmış sabit fiyatlarla GSYH 2010 yılı birinci üç aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,8'lik artış gösterirken, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH değeri bir önceki döneme göre yüzde 0,1 arttı.

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET YÜZDE 22,4 BÜYÜDÜ

Türkiye ekonomisinde 2010 yılının ilk çeyreğinde en fazla büyüme gösteren sektör, toptan ve perakende ticaret oldu. 2009 yılının ilk çeyreğinde yüzde 26,2 oranında daralan toptan ve perakende ticaret bu yılın aynı döneminde yüzde 22,4 oranında büyüme gösterdi.

Yine 2009 yılının ilk çeyreğinde yüzde 22,3 oranında küçülen imalat sanayinde, 2010 yılının aynı döneminde yüzde 20,6 oranında büyüme yaşandı.

2010 yılının ilk üç ayında tarım, avcılık ve ormancılık yüzde 3,8 ve oteller ve lokantalar yüzde 2,1 oranlarında daralma görüldü.

Aynı dönemde büyüme rakamları balıkçılıkta yüzde 4,7, madencilik ve taşocakçılığında yüzde 6,1, elektrik, gaz, sıcak su üretimi ve dağıtımında yüzde 2,4, inşaatta yüzde 8, ulaştırma, depolama ve haberleşmede yüzde 11,3, mali aracı kuruluşların faaliyetinde yüzde 4,7, konut sahipliğinde yüzde 2,4, gayrimenkul, kiralama ve iş faaliyetlerinde yüzde 11,4, kamu yönetimi ve savunma zorunlu sosyal güvenlikte yüzde 0,6, eğitimde yüzde 1,8, sağlık işleri ve sosyal hizmetlerde yüzde 5,2, diğer sosyal, toplumsal ve kişisel hizmet faaliyetlerinde yüzde 5,5, eviçi personel çalıştıran hanehalklarında yüzde 10,2, dolaylı ölçülen mali aracılık hizmetlerinde yüzde 11,1, vergi sübvansiyonlarda yüzde 16,9 oldu.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, dün,  TBMM'de AK Parti Grup toplantısında yaptığı konuşmada, ''büyüme konusunda da Türkiye'nin dünyanın ilgisini üzerine çekiyor ve çok farklı bir konumda buluyor. Türkiye, krizden en hızlı çıkan ekonomi konumuna gelmiştir. Bu durum görüştüğüm her lider tarafından da teyit edilmiştir. Yarın açıklanacak büyüme oranlarıyla inşallah yeni bir rekorun daha sahibi olacağız'' şeklinde konuşmuştu.

TÜRKİYE 2010 YILININ İLK ÇEYREĞİNDE DÜNYA BİRİNCİSİ

Türkiye 2010 yılının ilk çeyreğinde gerçekleştirdiği yüzde 11,7'lik büyeme ile G-20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyeyen ikinci ekonomisi oldu.

2010 yılının ilk çeyreğide Çin yüzde 11,9, AB ekonomisi yüzde 0,3, avro bölgesi ekonomisi yüzde 0,5 büyüme gerçekleştirdi.  AB istatistik kurumu Eurostat'ın verilerine göre  2010 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre büyüme rakamları  Almanya yüzde 1,5, Fransa yüzde 1,2 ve İtalya yüzde 0,6 oranlarında büyüme kaydetti. Aynı dönemde İngiltere yüzde 0,3, İspanya yüzde 1,3 küçüldü. 

ABD ekonomisi ise söz konusu dönemde yüzde 2,7 oranında büyüme kaydetti.

TABLOLAR

TÜİK verilerine göre, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Sonuçları şöyle:

.                        Cari Fiyatlarla  Gelişme Hızı  Cari Fiyatlarla  Sabit Fiyatlarla  Gelişme
.                                   GSYH           Hızı            GSYH              GSYH           Hızı 
Dönem                  (Milyon Lira)    (Yüzde)   (Milyon Dolar)   (Milyon Lira)  (Yüzde)
----------------             --------------   ----------    -------------      -------------     --------
2008 1.dönem            215.606       14,7         179.819           24.446           7,0
2008 2.dönem            239.363       17,8         188.940           25.226           2,6
2008 3.dönem            262.392       13,0         216.667           28.010           0,9
2008 4.dönem            233.173        6,1         156.668           24.240          -7,0
2008 Yıllık                   950.534       12,7         742.094          101.922           0,7
2009 1. dönem           209.704       -2,7         127.031           20.913         -14,5
2009 2. dönem           229.728       -4,0         146.207           23.281          -7,7
2009 3. dönem           262.720        0,1         174.636           27.195          -2,9
2009 4. dönem           251.821        8,0         169.736           25,699           6,0
2009 Yıllık                   953.974        0,4         617.611           97,088          -4,7
2010 1. dönem           243.258       16.0         161.235           23.350          11,7 

 
TÜİK verilerine göre 2007, 2008 ve 2009 yılı ve 2010 yılı ilk çeyrekte, üretim yöntemine göre sektörel gelişme hızları, sabit fiyatlarla şöyle oldu:

                                    2008          2009        2009         2010        
SEKTÖR                     YILLIK        YILLIK      BİRİNCİ     BİRİNCİ
.                                               ÇEYREK       ÇEYREK
----------                       -----------     -------    --------   -----------  
Tarım                               4,6            3,3        0,8          -3,8
Balıkçılık                         -5,7          10,8      10,8           4,7
Madencilik                       5,4          -6,7     -13,0           6,1
İmalat sanayi                 -0,1          -7,2     -22,3          20,6
Elektrik-gaz                     3,7          -3,5     - 6,1           2,4
İnşaat                            -8,1         -16,3     -18,6           8,0
Ticaret                            -1,5         -10,4     -26,2          22,4
Oteller-lokantalar           -2,0           3,9       2,7         - 2,1
Ulaştırma-Haberleşme     1,5          -7,1     -16,3          11,3
Mali Kuruluşlar                 9,1           8,5      10,8           4,7
Gayrimenkul Kiralama      6,7           4,5     - 0,4          11,4
Eğitim                              1,2           2,0       0,7           1,8
Sağlık işleri ve      
sos.hizm.                         3,3           3,2       0,8           5,2
Konut Sahipliği                2,3           4,1       4,5           2,4
Eviçi Pers.Çalş.                             
Hanehalkları                    5,6           2,3      -1,9          10,2
Dolaylı Ölçülen                          
Mali Ara.Hizm.                 8,4           9,7      10,7          11,1
Vergi Sübvansiyonlar     -0,6          -8,2     -21,9          16,9
GSYH(alıcı fiyatları)          0,7          -4,7     -14,5          11,7

Haber7 AA

 

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.