18. Kadir Has Ödülleri Sahiplerini Buldu

18. Kadir Has Ödülleri Sahiplerini Buldu
2023 Yılının Ödülleri “Dünyada Sürdürülebilir Ekonomi” Alanında Verildi

prof-dr-sondan-durukanoglu-feyiz.jpg

Kadir Has Üniversitesi tarafından, üniversitenin kurucusu ve hayırsever iş insanı merhum Kadir Has’ın ismini yaşatmak ve tüm hayatı boyunca bilime, insanlığa ve eğitime verdiği hizmetleri taçlandırmak için 2003 yılından beri verilen Kadir Has Ödülleri, bu yıl 22 Mart Çarşamba günü düzenlenen bir törenle sahiplerine takdim edildi.

18. Kadir Has Ödülleri’nde “Dünyada Sürdürülebilir Ekonomi” alanında büyük başarılara imza atan ve bu alandaki araştırmalara katkı sağlayan bilim insanlarımıza “Üstün Başarı” ve “Gelecek Vadeden Bilim İnsanı” ödülleri verildi.

Ülkemizin ulusal ve uluslararası düzeyde önemli başarılara imza atan değerli bilim insanlarını ve toplumun gelişimine katkıda bulunan kurumlarını kamuoyuyla tanıştırmayı amaçlayan Kadir Has Ödülleri’nin töreni bu yıl 22 Mart 2023, Çarşamba günü gerçekleştirildi. Kadir Has Üniversitesi’nin kurucusu ve ülkemizin güzide hayırseverlerinden Kadir Has’ın vefatının 16. yıldönümünde, üniversitenin Cibali’deki merkez kampüsünde düzenlenen anma programı kapsamında 18. Kadir Has Ödülleri sahiplerini buldu.

2023 yılının ödül verilecek çalışma alanı, pandemi sonunda yaşadığımız ve tüm dünya toplumlarını etkileyen ekonomik düzenlerin yarattığı sorunlara istinaden “Dünyada Sürdürülebilir Ekonomi” olarak seçildi ve önemli başarılara imza atarak bu alandaki araştırmalara katkı sağlayan bilim insanlarımıza “Üstün Başarı” ve “Gelecek Vadeden Bilim İnsanı” ödülleri takdim edildi.

18. Kadir Has Ödülleri Değerlendirme Kurulu’nda şu isimler yer aldı: Prof. Dr. Erol Balkan (Hamilton College), Prof. Dr. Fatma Doğruel (Marmara Üniversitesi), Prof. Dr. Jayati Ghosh (University of Massachusetts, Amherst), Prof. Dr. Erol Taymaz (Orta Doğu Teknik Üniversitesi), Prof. Dr. Ebru Voyvoda (Orta Doğu Teknik Üniversitesi), Prof. Dr. Alp Erinç Yeldan (Kadir Has Üniversitesi), Prof. Dr. Kamil Yılmaz (Koç Üniversitesi) ve Doç. Dr. Annina Kaltenbrunner (University of Leeds).

Üstün Başarı Ödülü

18. Kadir Has Ödülleri’nde “Üstün Başarı Ödülü”, Prof. Dr. Ziya Öniş’e verildi. Kalkınmacı devlet ve küresel politik ekonomi, kalkınmanın ekonomi politiği, küreselleşmenin ve demokrasinin geleceği, yükselen güçlerin karşılaştırmalı politik ekonomisi ile Avrupa ve Türkiye politikaları konuları üzerine yaratıcı ve çığır açıcı çalışmaları, bu konular üzerine sunduğu özgün dersler ve titiz eğitmenliğinden dolayı Prof. Dr. Ziya Öniş, Değerlendirme Kurulu tarafından 2023 yılında “Üstün Başarı Ödülü”ne layık görüldü.

Prof. Dr. Ziya Öniş, Koç Üniversitesi'nde uluslararası politik ekonomi profesörüdür. 2010-2013 yılları arasında Koç Üniversitesi Küreselleşme, Barış ve Demokratik Yönetişim Merkezi (GLODEM) ve 2006-2009 yılları arasında Sosyal Bilimler Enstitüsü Direktörlüğü görevlerinde bulunmuştur. Öniş, Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümüne katılmadan önce Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünde öğretim üyesi olarak görev yaptı.

Prof. Öniş'in son dönem çalışmaları liberal demokrasinin krizi, küresel popülist dalga, otoriter geri dönüşler ve demokratikleşme beklentileri, liberal uluslararası düzen sonrası ortaya çıkan yeni düzen, AKP döneminde Türkiye'nin ekonomi politiği, Türk dış politikasında yeni yönelimler ve iç politika-dış politika etkileşimleri temaları üzerinde yoğunlaşmaktadır.

Prof. Öniş, 2012 yılında Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) üyeliğine seçilmiş, TÜBİTAK Bilim Ödülü ve Koç Üniversitesi Üstün Başarı Ödülü almaya hak kazanmıştır. Öniş 2012 yılında Koç Üniversitesi Araştırmada Üstün Başarı Ödülü ve 2020-2021 yıllarında Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eğitimde Üstün Başarı Ödülü’ne layık görülmüştür. Prof. Öniş ayrıca 2019 yılında Government and Opposition dergisinde yayınlanan makalesiyle Elizabeth Meehan En İyi Makale Ödülü’nün de ortak sahibidir.

Gelecek Vadeden Bilim İnsanı Ödülü

18. Kadir Has Ödülleri’nde “Gelecek Vadeden Bilim İnsanı Ödülü” ise Doç. Dr. Bengi Akbulut’a verildi. Dr. Akbulut, kalkınmanın politik ekonomisi, politik ekoloji, kırsal ve çevresel dönüşüm, ekosistem ve ekonomi arasındaki teknolojik ve toplumsal ilişkiler; iklim krizine karşı adil dönüşümün politik ekonomisi alanlarında özgün ve yaratıcı çalışmaları nedeniyle 2023 yılı “Gelecek Vadeden Bilim İnsanı Ödülü”nün sahibi oldu.

Doç. Dr. Bengi Akbulut, Concordia Üniversitesi Coğrafya bölümünde öğretim üyesidir. Lisans eğitimini 2004’te Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünde, doktora eğitimini ise 2011’de University of Massachusetts Amherst’te yine Ekonomi alanında tamamladı. Daha sonra Manchester Üniversitesi Çevre ve Kalkınma Fakültesi’nde post-doktora araştırmacı olarak bir sene geçirdi. Dr. Akbulut çalışmalarını 2017 senesinden beri Concordia Üniversitesi bünyesinde devam ettirmektedir. 2021’den bu yana aynı üniversitede yer alan Toplumsal Adalet Merkezi’nin (Social Justice Centre) eş-direktörlüğünü yürütmektedir.

Dr. Akbulut’un akademik çalışmaları politik ekonomi ve ekolojik iktisat alanlarının kesişiminde yer almakta ve bu bağlamda özellikle kalkınma süreçlerinin toplumsal ve ekolojik etkilerine odaklanmaktadır. Ortak ve bireysel çalışmaları Cambridge Journal of Economics, Journal of Peasant Studies, Development and Change ve Ecological Economics’in de içinde bulunduğu dergilerde yayınlanmıştır.

Dr. Akbulut’un son dönem araştırmaları adil ve sürdürülebilir bir ekonominin sacayakları ve kurumları üzerine odaklanmaktadır. 2022 yılında Kanada Sosyal ve Beşerî Bilimler Araştırma Kurulu (Social Sciences and Humanities Research Council) tarafından desteklenen araştırma projesi ekonomik demokrasi biçimlerinin ekolojik iktisat perspektifiyle değerlendirilmesini hedeflemektedir.

“Üniversiteler Ve Bilim İnsanları Toplumu Doğru Verilerle Donatmalı”

Prof. Dr. Ziya Öziş ve Doç. Dr. Bengi Akbulut’a ödüllerinin takdim edildiği törende Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Can Has, Kadir Has Vakfı Başkanı Nuri Has ve Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz birer konuşma yaptı.

Mütevelli Heyeti Başkanı Can Has, konuşmasında, 6 Şubat 2023’te yaşanan ve 11 ilimizde büyük yıkıma neden olan depremlerde yaşamını yitirenleri ve yaralananları andı. “İnsan hayatından daha değerli ne olabilir ki? Bu felaketin tekrarını yaşamamak için, aktif deprem kuşaklarının çevrelediği bölgelerde hemen çalışmaya başlanması; asker-sivil, kamu-özel fark etmeksizin toplumun tüm kesimlerinin bu çalışmalara verebileceği tüm katkıyı sunması gerekiyor,” diyen Can Has, “Kadir Has Üniversitesi olarak yaşanan büyük felaketin yaralarının sarılması için yapılan gönüllü hizmetlerden, deprem gerçeğine karşı alınacak önlemlerle ilgili yapılacak bilimsel çalışmalara kadar pek çok alanda katkı sunmaya hazırız. Doğanın dengesine ters düşmeden, farklı disiplinlerin işbirliği, uzmanlıkların eşgüdümü sayesinde depremle ancak bilimsel düşüncenin ve buluşların ışığında mücadele edebileceğimize inanıyoruz. Yaşamın devamına, insanlığın esenliğine dair bir umudumuz varsa bu bilim sayesindedir,” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Kadir Has Vakfı Başkanı Nuri Has ise politik, ekonomik ve duygusal anlamda zor günler geçirdiğimiz bu dönemde, üzüntümüzü, endişemizi unutmamak üzere bir kenara bırakıp karamsarlığa düşmeden, değişmesi gereken yanlışların üzerine inatla gitmemiz, üniversite olarak bu konularda daha çok araştırma yapıp toplumu doğru verilerle donatmamız gerektiğini belirtti. “Kadir Has, ülkenin aydınlık geleceğine inanan bir yurtsever, bir ‘filantiropist’ti. Kendisini anmak için 18 yıldır takdim ettiğimiz ödüllerin amacı da bu aydınlık geleceğe; insanlığa, doğaya ve yaşama katkı sağlayan bireylere destek olmak, onları tanıtmak ve ödüllendirmektir,” diyerek bu yıl ödül alacak isimlerin, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik sorunların aşımı konusunda yol gösteren, dünyada değişen sosyo-ekonomik şartların global ekonomilere etkisinin azaltılmasına odaklanan bilim insanları arasından seçildiğini söyledi.

Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz konuşmasında, ülkece içinden geçtiğimiz bu zor dönemin üniversitelere ve bilim insanlarına esas görevlerini bir kez daha hatırlattığına vurgu yaptı: “Ülkemizin en önemli ihtiyacı, ne para ne de pul. Nedir biliyor musunuz? Evrensel insani değerleri özümsemiş, insanlığın karşılaştığı problemlere bilimin kılavuzluğunda, insan odaklı, kamu yararını ve bize yaşam sunan gezegenimizi gözeten çözümler üreten insanlardır. Bizim görevimiz de bu insanları yetiştirmektir.”

Merhum Kadir Has’ın, “Bilirsiniz biz insanlar, ırmaktan geçmek için başkasının köprü yapmasını bekleriz. Ben bu düşünceyi yıllar evvel kırdım. Bir başka ifade ile hem benim hem de sizin geçeceğiniz köprüyü kendim yapmaya başladım,” sözlerinden ilhamla, Kadir Has Üniversitesi’nin de bir araştırma üniversitesine dönüşerek günümüzün en büyük ihtiyacı olan insanları yetiştirmek için yeni bir köprü inşa etmeye karar verdiğini belirten Prof. Dr. Durukanoğlu Feyiz, eğitimdeki bu dönüşümü akademisyenlerin, öğrencilerin, idari ekiplerin ve mezunların oluşturduğu takım ruhu ile başarıldığının altını çizdi.

18. KADİR HAS ÖDÜLLERİ DEĞERLENDİRME KURULU (*)

  • Prof. Dr. Erol BALKAN (Hamilton College)
  • Prof. Dr. Fatma DOĞRUEL (Marmara Üniversitesi)
  • Prof. Dr. Jayati GHOSH (University of Massachusetts, Amherst)
  • Prof. Dr. Erol TAYMAZ (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
  • Prof. Dr. Ebru VOYVODA (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
  • Prof. Dr. Alp Erinç YELDAN (Kadir Has Üniversitesi)
  • Prof. Dr. Kamil YILMAZ (Koç Üniversitesi)
  • Doç. Dr. Annina KALTENBRUNNER (University of Leeds)

(*) Liste, soyadına göre alfabetik olarak düzenlenmiştir.

Kadir Has Ödülleri ile ilgili daha detaylı bilgi almak ve ödül tarihçesini incelemek için: http://odul.khas.edu.tr/

Kaynak:

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.