“Adana’nın 2023 hedefi ne olmalıdır?”

 

adanapost genel yayın yönetmeni Mehmet Yürekli, Kaliteli yaşam için, Enerji Birincil Gündeme taşınmalıdır, bu yüzden haberin portalı adanapost.com olarak, ilk konferansımızı:

 

 “Türkiye’nin enerji başkenti Adana’nın 2023 hedefi ne olmalıdır?”  konusunu gündemimize almayı asli bir görev bildiklerini belirti. Bu konuda devlet yetkilileri ve konferansta ki konuşma metinlerini yayımlıyorum.

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: sonuç olarak, Ermenistan’ın önündeki seçenekleri dikkatle tartması gerekecektir: Bu ağın bir halkası olup, boru hatlarını barış hattı olarak yorumlamak ve yorumlatmak ya da barışın dışında kalarak yalnızlığa devam etmek. Enerji Koridorun Vazgeçilmezi Türkiye’dir…

 

Başbakan Davutoğlu, "Adana enerjinin, ulaşımın, sağlığın, tarımın merkezi olacak. Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı'ndan milyarlarca varil petrol Hazar'dan Akdeniz'e akacak. Dünyanın en önemli limanlarından biri Adana olacak" dedi. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız,Türkiye Kaybeden Değil, Tam Tersi Konumunu Koruyan Ve Kazanan Ülke Olmuştur.”

ABD veTürkiye arasında enerji meselelerinde işbirliği ve iki ülke arasındaki ikili ilişkiler çok daha derinleşiyor. Uzun yıllardır ABD-Gürcistan- Azerbaycan-Türkiye üzerinde Tiflis-Ceyhan boru hattı projesi o zamanlar yüzyılın projesi olarak değerlendirilmişti. ABD-Türkiye ortaklığı sayesinde artık bu bir gerçekliğe dönüştü…

AK Parti Adana Milletvekili Adayı Prof. Dr Necdet Ünüvar, şunları kaydetti: Enerji açısından da Yumurtalık yöresinde önemli gelişmeler olacak. 14 milyon metrekarelik alanda kamulaştırma çalışmaları bitmek üzere. 25 milyar dolarlık yatırım potansiyeli olacak. Yapılacak yatırımlarla 40-50 bin kişilik istihdam olanakları da yaratılacak."

AK Parti Adana Milletvekili Adayı Prof. Dr. Talip KüçükcanTürkiye'nin enerji koridoru olacağını ve bunun ülke kalkınmasına büyük katkılar sunacağını söyledi.

 

Semih Yüksek’in Konuşma Metni:

Petrolün, keşfedildiği günden bu yana devletlerin hem iç hemde dış politikalarını birincil derecede şekillendiren bir meta olduğu yadsınamaz bir gerçek olmuştur.

 

Kolay, kesintisiz ve hesaplı ulaşım sağlandığında ekonomik ve siyasi açıdan büyük avantajlar sağlamasının yanında tam tersi bir durumda ülkelere ciddi zorluklar ve imkansızlıklar yaşatmaktadır. Bu nedenle dünya ülkeleri için petrol ve petrol taşıma güzergahlarının önemi hayatidir.

 

Dünya politikalarına damgasını vuran petrol, Ortadoğu bölgesini 20nci yüzyılda olduğu gibi 21 inci yüzyılda da etkilemeye devam edecektir. Ortadoğu sahip olduğu hidrokarbon rezervlerinin yanısıra bu hidrokarbonların taşıma ve ticaretinin merkezi olarak da gittikçe önem kazanmaktadır. Dünya enerji talebi arttıkça buna paralel olarak bölgeye olan ilgi de artmaktadır.

 

Tüm bu nedenlerle, hidrokarbon rezervleri ve bu rezervlerden üretilecek hidrokarbonların mevcut ve potansiyel hatlardan dünya pazarlarına ulaştırılmasına dönük projeler doğrultusunda,Ortadoğu’nun önemi günümüzde de sürekli artmaktadır.

 

Petrolün üretim alanında söz sahibi olmak kadar,tüketici ülkelere kesintisiz ulaştırılmasında kullanılacak güzergahlarda hayati önem taşımaktadır.

Rusya ve Hazar bölgesi ile birlikte,  komşu İran ve Irak da dahil olmak üzere büyük gaz ve petrol kaynağına sahip Ortadoğu’ya sınırı olması nedeniyle Türkiye,kritik bir enerji güzergahı olarak oldukça önemli bir rol oynayabilecek coğrafi konuma sahiptir. Türkiye hem jeo-stratejik konumu hem de önemli bir doğal gaz talep merkezi olarak, anahtar üreticiler ile Avrupalı tüketiciler arasında yadsınamaz bir enerji köprüsü ve enerji dağıtım merkezi potansiyeline sahip bir konumdadır.

Bu kapsamda; önemli petrol nakil projelerine bir göz atmamız Türkiye’nin enerji köprüsü rolünü daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır.

 

Irak - Türkiye (Kerkük-Ceyhan/Yumurtalık) Ham Petrol Boru Hattı:Yıllık 70,9 milyon ton taşıma kapasitesine sahip bu boru hattı, Irak’ta yer alan önemli petrolüretim alanlarını Akdeniz’e bağlar. Bu boru hattının temel itici gücü, Basra körfezinden yapılan Irak petrol ihracını çeşitlendirerek Avrupa piyasalarına daha yakın hale getirmektir. Ancak, Irak’ın Kuveyt’i 1990 yılında işgal etmesinden sonra Irak üzerinde uygulanan uluslararası yaptırımlar, Irak’ta boru hatlarınınzaman zaman sabote edilmesi ve yaşanan üretim sorunları nedeniyle boru hattı uzun yıllardır kapasitesinin çok altında çalışmaktadır.

 

İlk Körfez Krizi’nden itibaren BOTAŞ’ın büyük gelir kayıplarına rağmen Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı Sistemi’ni titizlikle ayakta tutma çabası, hem Irak halkına verilen somut desteğin hem de dünya ülkelerinin önemli bir kaynaktan mahrum kalmaması için sergilenen iyi niyetli bir uğraşın göstergesi olmuştur.

BOTAŞ, her açıdan büyük zararların söz konusu olduğu kritik bir geçiş döneminde, her türlü riski ve kaybı üstlenerek, dünya enerji arz güvenliğine katkı yapacak önemli bir boru hattı sistemini işletmeye devam etmiştir. Sistemimiz halen, tam kapasite ile işletilebilir durumdadır.

 

Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı:Asrın Projesi olarak nitelendirilen BTC boru hattı 2006 yılında faaliyete girmiş olup, Azerbaycan’ın önemli deniz petrol sahalarından Akdeniz’e mevcut durumda günlük yaklaşık 1.2 milyon varillik bir nakil sağlamaktadır.Hattın işletmesi bir BOTAŞ kuruluşu olan BOTAŞ International Limited tarafından yapılmaktadır.

 

Mart 2009’a kadar 1 milyon varil/gün taşıyan hattın hacmi daha sonra bazı kimyasalların kullanımıyla 1.2 milyon varil/gün’e çıkmıştır. Mevcut durumda bu hat vasıtasıyla Türkmenistan ve Kazak petrolleri de taşınmaktadır.

 

Dünyadaki günlük petrol tüketiminin yaklaşık % 3,7’sinin Türk Boğazları yoluyla taşınması nedeniyle enerji güvenliği açısından, Türk Boğazlarının ayrı bir önemi vardır. İstanbul Boğazı’ndan geçen petrol ve petrol ürünlerinin miktarı 1996 yılında 60 milyon ton olurken, 2008 yılında olağanüstü bir artışla 150 milyon tonu aşmıştır. Bu rakamın önümüzdeki dönemde, Hazar Denizi’nden Karadeniz’e ulaştırılması beklenen petrol ve büyük miktarlardaki Rus petrolüyle yaklaşık 200 milyon tonu bulacağı tahmin edilmektedir. 

 

Yoğun tanker trafiği ve aynı zamanda Türk Boğazları’nın fiziksel oluşum özellikleri dikkate alındığında, tehlikeli yük taşıyan bir tankerin neden olacağı deniz kazası insani ve çevresel tehlikelere ek olarak, petrolün dünya pazarlarına akışında kesintiye neden olacaktır. Çözüm, Boğazları by-pass edecek alternatif petrol ihraç seçeneklerinde yatmaktadır.

 

*Türk Boğazları Baypas Boru Hattı Projesi: Türkiye’nin anlayışla karşılanabilir güvenlik ve çevreye yönelik endişelerine rağmen, günlük 2.5 ila 3 milyar metreküp petrol Boğazlardan tankerler ile nakledilmektedir. Herhangi bir çözüm yolu bulunmaksızın birçok baypas boru hattı projesi (bunların arasında Burgaz- Dedeağaç, Burgaz-Vlora, Constanza-Trieste, Constanza-Omisalj, projeleri yer almaktadır) son 15 yıldır tartışma konusu olagelmiştir.

Türkiye, Samsun’dan Ceyhan’a uzanacak bir petrol boru hattıalternatifini gündeme getirmiştir.Sözkonusu proje diğer projelere göre daha avantajlıdır.  Samsun’un Doğu Karadeniz’deki terminallere yakınlığı Karadeniz’deki petrol taşımacılığını en aza indirecek olup, Ceyhan’ın halihazırdaki altyapısı yeni ve yüksek maliyetli yatırımların yapılmasına gerek duyulmamasını sağlayacaktır. Bunun yanısıra, sözkonusu proje çevresel açıdan en uygun proje olarak da öne çıkmaktadır.

 

Bu bağlamda Ceyhan sadece Doğu Akdeniz petrol piyasasına değil; kurulacak bir rafineri ile Türkiye ve Doğu Akdeniz’deki petrol ürünü piyasasına da önemli katkılar sağlayabilecektir.

 

Değerli katılımcılar kısa genel bir girişten sonra BOTAŞ’ın işletmeciliğini yaptığı ve başta Adana olmak üzere çevre illere doğrudan veya dolaylı olarak ekonomik katkıda bulunan petrol boru hatlarımız ile ilgili olarak detay bilgi vermek isterim."dedi.

 

adanapost haber portalı genel yayın yönetmeni Mehmet Yürekli’nin konuşma metni:

 

 

Değerli Basın Mensubu Arkadaşlarım,

 

Kıymetli, adanapost haber portalı takipçileri,

 

Ve Yiğit Adanalılar…

 

Sözlerime başlarken hepinizi saygıyla, sevgiyle muhabbetle selamlıyorum.

Allah’ın selamı, rahmeti, bereketi, feyzi, fazileti, afiyeti üzerinize olsun.

 

Konferansımıza Hoş geldiniz…

 

Bizi onurlandırdığınız için en yüksek, en derin şükranlarımı sunuyorum…

 

 

Haberin Portalı Adanapost , sosyal medya üzerinden yedi yıla yakın bir zamandan beri Adana’dan hizmet vermektedir…

 

Kaliteli yaşam için, Enerji Birincil Gündeme taşınmalıdır, bu yüzden konferansımızın konusu;

 

 “Türkiye’nin enerji başkenti Adana’nın 2023 hedefi ne olmalıdır?”

 

“ Bir kalbin yaşam için vücuda kanı pompaladığı gibi, bir devletin gelişmesi için sürekli enerjiyi pompalaması gerekir.”

Çünkü: bu topraklarda yaşayan herkes, özellikle bu ülkeyi yönetme iddiasındaki her kişi ve kadro enerji gerçeğini ciddiye almak zorundadır.

İnsanlarımız bu konuda bilgilendirilmeli, toplumu yönetenler gerektiğinde demokratik yol ve yöntemlerle uyarılmalıdır.

İhtiyaç duyulan sürekli, temiz ve güvenli enerji kaynaklarının hayatımıza kazandırılması amacına yönelik çalışmalara katkıda bulunmak millî ve manevi değerlerimiz açısından bir vatandaşlık görevidir.

Enerji ile hayat arasındaki bu birebir ilişkiden dolayı enerji aynı zamanda bir egemenlik ve hükümranlık aracı olarak zamanımıza kadar kullanıla gelmiştir.

 

Çünkü: Gelişmişliğin ve medeniyetin göstergesi olan enerjinin, akılcı ve verimli kullanımı arttıkça ülkelerin ve toplumların refah seviyesi de artmaktadır.

       Bilim ve teknolojideki gelişmelere bağlı olarak insanoğlu her türlü enerji kaynağını bulma, çıkarma, taşıma, bunu kullanıp elde ettiği enerji formlarını birbirine dönüştürerek depolama veya farklı şekillerde kullanma teknikleri geliştirerek, enerjiye hükmetmeyi öğrenmiştir.

Bu yüzden; Milyonlarca insanın ölümüne, imparatorlukların yıkılmasına, yeni devletlerin ortaya çıkmasına kısacası; dünyanın siyasi, coğrafi, ekonomik hal ve haritasının şekillenmesine sebep olan enerji odaklı bu hayati mücadele günümüzde de şiddetini arttırarak devam etmektedir.

 adanapost haber portalı olarak, bu konuda okuyucularımızı ve halkımızı bilinçlendirmek için bu konferansı düzenlemeyi ulvî bir vazife bildik.

Türkiye’deki illerin gelişmişlik sıralamasına göre ilk beşte olan Adana’mız, günümüzde bu sıralamada onbeşlere gerilemiştir.

Dünyada tarımda söz sahibi olan Adana, önümüzdeki yıllarda enerji alanında Türkiye’nin başkenti olacak, Akdeniz kıyısındaki Ceyhan boru hattı projesi sayesinde dünyayı besleyen kalp görevini üstlenecektir. Adana’nın hak ettiği yere gelebilmesi için en hızlı ve en etkili yol enerji olduğundan Adanapost olarak bu konuyu gündeme taşıdık.

         BOTAŞ İkmal Daire Başkanı Semih Yüksel: “Türkiye’nin enerji başkenti Adana’nın 2023 hedefi ne olmalıdır?”  sorusuna yanıt verecektir.

 

Bu konuda adanapost haber portalı adına 2023 hedefini belirleyen Sayın Cumhurbaşkanımıza, Hedefi devam ettiren başbakanımıza, en önemli hedef olan enerji görevini üstlenen Enerji Bakanlığımıza ve bakanlığımız basın yayın müsteşarı Ali Kerem Eskigün’e,  bizi bu konuda bilgilendiren Semih Yüksel hocamıza teşekkür ederim.

 

         Konferansımıza katılan ‘Yiğit Adanalılara’,  adanapost haber portalı takipçilerine,  bu Anlamlı günümüzde bize eşlik eden dostlara teşekkür ederiz…” dedi.

 

 

Selim Elçi,  adanapost.com

03.05.2015, Adana

 

Önceki ve Sonraki Yazılar
YAZIYA YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.