Selami Kaytancı: Musa Kavmi Ve Muhammed Ümmeti…

Selami Kaytancı: Musa Kavmi Ve Muhammed Ümmeti…
Selami Kaytancı: "Doğrusu muhalefet, seçim süresince öyle bir algı operasyonu yaptı ki, en koyu Ak Partililerde bile bir korku, tereddüt, endişe oluşturmayı başardı. Çürük elmalar da yan çizmeye, muhalefetin oyununa alet olmaya başladı.."

Musa Kavmi Ve Muhammed Ümmeti…

Sevgili dostlar, ülkemiz ve tüm İslam ümmeti için sıkıntılarla dolu bir seçimi, Allah’ın fazl u inayeti ile, sağ salim ve zaferle atlattık!.. Aksi bir durumun, tüm İslam âlemini, tüm ümmeti yasa boğacağı, neticesi ölümden beter olabilecek bir seçimi, salimen geride bıraktık. Allah’a ne kadar hamd ü senalar etsek azdır!..

Bu seçim, sadece CHP zihniyetini değil, küresel güçleri ve onların oyunlarını, planlarını da sandığa gömen bir seçim olmuştur. Recep Tayyip ile Devlet Bahçeli, sadece Türkiye’yi değil, dünyayı sallamış, silkelemişlerdir. Bu seçimle, Türkiye ve onun başkanı, artık dünya emperyalizminin, emperyalist güçlerin kontrolünden çıkarak bağımsız olmuşlardır. Batı’nın tüm provokasyonlarına rağmen, Müslümanların artık güdülecek koyun olmadıkları anlaşılmıştır.

Şimdi vakit, bu seçimi, öncesi ve sonrası ile doğru tahlil etme, doğru neticeler çıkarma vaktidir. İstiklal şairi Âkif’in dediği gibi:

"Tarih"i  "tekerrür"  diye tarif ediyorlar;

Hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü ederdi?!..

Doğrusu muhalefet, seçim süresince öyle bir algı operasyonu yaptı ki, en koyu Ak Partililerde bile bir korku, tereddüt, endişe oluşturmayı başardı. Çürük elmalar da yan çizmeye, muhalefetin oyununa alet olmaya başladı.

Ben, bin yıl İslam’ın kılıcı olmuş bu şerefli Türk milletinin ferasetine, sağduyusuna hep inanmış bir insanım. Verdiği kararlar hep ibretlik olmuştur. Seçimin, İslam ve Türkiye düşmanlarına bayram ettirecek bir sonuçla çıkma ihtimali, “İnsanlar, layık oldukları şekilde idare olunurlar!..” düsturunu düşündürttü bana. İnsanlar için geçerli olan şeyler, milletler, toplumlar için de geçerlidir.

KULA BELA GELMEZ, HAK YAZMAYINCA

HAK BELA YAZMAZ, KUL AZMAYINCA

HAK KULDAN İNTİKAMI, KUL İLE ALIR

DİN İRFAN BİLMEYEN, BUNU KUL ETTİ SANIR!..

Evet, aklıma hep Hz. Musa kavmi ve onların azgınlık, sapkınlık, nankörlükleri geldi. Hz. Musa, Allah’ın inayeti ile, kavmini zelil bir durumdan, Firavun’un zulmünden kurtarmış, mukaddes Tur u Sîna’ya getirmişti. Bu iyiliğe karşılık, kavmi, Musa’ya ve Rabb’lerine karşı nankörlük yapmış, azıtıp sapıtmış ve İlâhi cezaya çarptırılmışlardı.

“Hani Musa ile kırk gece için sözleşmiştik. Ama sonra siz, onun arkasından buzağıyı (tanrı) edinmiş ve (böylece) zalimler olmuştunuz.” (Bakara – 51), “Siz (ise şöyle) demiştiniz: ‘Ey Musa, biz bir çeşit yemeğe katlanamayacağız, Rabbine yalvar da, bize yerin bitirdiklerinden bakla, acur, sarmısak, mercimek ve soğan çıkarsın.’ (O zaman Musa:) ‘Hayırlı olanı, şu değersiz şeyle mi değiştirmek istiyorsunuz?!.. (Öyleyse) Mısır'a inin, çünkü (orada) kendiniz için istediğiniz vardır’ demişti. Onların üzerine horluk ve yoksulluk (damgası) vuruldu ve Allah'tan bir gazaba uğradılar….” (Bakara – 61) Hz. Musa, Allah’ın gazabı karşısında, “İçimizdeki beyinsizler yüzünden bizi helak eder misin Allah’ım!..” (Âraf - 155) diye yakarmıştı Rabb’ine…

Ak Parti hükumetleri ve Erdoğan, tüm eksik, hata, kusur ve günahlarına rağmen, 16 yılda bu ülkeye, bu ülke insanına çok şeyler kazandırdı. Ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal yönden çok değerler kattı. Dünya müstekbirleri karşısında dik durmayı, onurlu olmayı, eğilmemeyi öğretti. “Bizden bir halt olmaz!.. Türk milleti hiçbir şey başaramaz!.. Gavur yapar, Türk bakar!.. Ne olacak bu memleketin hâli?!..” gibi kara, karamsar ruh halimizi, psikolojimizi değiştirip “Biz, her şeyi yaparız; hem de en iyisini yaparız!..” inancını, psikolojisini beyinlere, ruhlara kazıdı.

Tabii, Ak Parti ve Erdoğan’ın yaptığı güzellikleri, kazandırdığı değerleri, kırk gün kırk gece anlatsanız, kinini dini haline getirmiş hastalıklı nankör beyinlere, kabul ettirmeniz, anlatmanız mümkün değildir. Bu güruha, Ak Parti içindeki, kalbinde ruhunda virüs taşıyanlar da eklenince, insanın aklına Musa kavminin başına gelenler gelmeye başladı. Acaba içimizdeki beyinsizler, nankörler yüzünden, başımıza bir bela gelebilir miydi?!..

Zaman zaman içinizden: “Ülkemizin, kazanılmış tüm değerlerin, güzelliklerin elimizden sabun gibi kayıp gitmeyeceğini bilsek, şunları bir süreliğine iktidara getirir, tiyatro seyreder gibi oturur seyrederdik!..” diye düşündüğünüz olmuştur.

Hani, trafikle ilgili eğitici bir kamu spotu vardı bir zamanlar: Bir animasyon… Sağına soluna bakmadan, kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçmek için yola atılan bir çocuk, hızla gelen bir otomobilin camına, ezilmiş bir sinek gibi yapışıyordu da yönetmen, filmi geri sarıp çocuğu kurtarıyordu. Hah, işte onun gibi, filmi salimen başa sarmak mümkün olsa, bunlara bir fırsat verip tiyatroyu seyrederdik. Ama bu, imkansız bir şey!..

Hz. Musa’nın isyankar, nankör kavmine karşı, Hz. Muhammed’in ümmeti, nankör ve isyankar olmamış, Rabb’e ve Resul’e tam bir teslimiyet ile bağlanmış, inanıp güvenmiştir. “Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten vazgeçirmeğe çalışır ve Allah'a inanırsınız. Kitap ehli de inansaydı, kendileri için elbette daha hayırlı olurdu…” (Âli İmran – 110)

Seçim öncesi, beynimizi bir ur gibi ağrıtan, “Acaba bizim toplumumuz da Musa kavmi gibi isyankar ve nankör bir topluma mı dönüşüyor?!.. Nankörlük ve isyankarlığı nedeniyle toplum, İlahi bir cezaya, acıklı bir imtihana mı tabi tutulacak, bir bela mı gelecek?!..” sorusu, elhamdülillah, korktuğumuz gibi cevaplanmamış ve bu necip millet, asaletini konuşturarak değerlerine, Reis’ine sahip çıkmış, Muhammed ümmeti olduğunu ispatlamıştır.

SEÇİM VE SONUÇLARI İLE İLGİLİ NOTLARIMIZ:

1.    Bu ülkede, soyu ve nesli tükenesi bir %25’lik kesim vardır. Bunların nesli tükenmeden, ülkede huzur tam olarak tecessüm edemeyecektir. Bu kesim, kendini toplumdan soyutlayan, üstün gören, Beyaz Türkler diye adlandıran Sabetayist kesimi de içine alan, inkarcı, isyancı, nankör kesimdir. Bunlar sayesinde CHP, HDP’ye barajı aşırtarak PKK’yı meclise sokmuştur.

2.    Biz bu %25’lik kesime, “Siz vatan haini alçaklarsınız!..” diyorduk; bu seçim, iddiamızı ispatlamıştır. Bundan böyle PKK’nın akıtacağı her damla kanda, bu alçakların parmağı, rolü, vebali olacaktır.

3.    FETÖ’den hapis yatan polis ve askerlerin bulunduğu cezaevinde, HDP birinci, CHP de ikinci parti olarak çıkmıştır. Bu tablo, ihanetin boyutunu ortaya koymakta ve “PKK ve terör, bu memlekette neden bitirilemiyor?!..” sorusunun yanıtını vermektedir. FETÖ, CHP, HDPKK’nın üçüz kardeşler olduğu ispatlanmıştır.

4.    Bu seçimin en çok kaybedeni ve en çok lanetlenen kesimlerinden biri, Erbakan’ın mirasını çalmış olan Erbakansız Saadet’tir. Bilgeliği kendinden menkul liderlerinin verdiği destekle, CHP, fazladan 12 sandalye kazanmış ve yıllardır milletvekili çıkartamadığı illerden vekil çıkartmıştır. İçi, kripto Sabetayist ve kripto FETÖ’cü yuvasına dönen çıfıt yuvası bu partinin kendisi ise, nal toplamıştır. Bunların da, PKK’nın dökeceği kanlarda vebali vardır.

5.    En çok eleştiri alan ve lanetlenen kesimlerden biri de Süleymancılar grubudur. Ne yazık ki, insanları ve de Müslümanları kandırmanın en kestirme ve garanti yolu, dini, İslam’ı kullanmaktır. Müslümanlardan dilendikleri paralarla şatafatlı bir yaşam sürdüren bu cemaat, FETÖ’nün sevgilisi bir partiye destek olarak CIA’nın ve beynelmilel güçlerin radarındaki, hızla FETÖ’leşmeye kayan bir cemaat olduğunu göstermiştir. Artık cemaati ayakta tutmak için, İYİ’cilerin, CHP ve HDPKK’lıların kapısını çalarlar. Zira İslâmi kesim, bundan böyle bunlara zırnık koklatmayacaktır!..

6.    Bir diğer eleştiri oklarını çeken ve benim eleştirmekten, anlatmaktan bıkıp usandığım kesim, yine bilgeliği kendinden menkul Edebali grubudur. 50 yılda, Mücadele Birliği gibi Yeniden Milli Mücadele hareketi gibi mukaddes bir hareketi, getire getire Atatürk ilke ve inkılaplarına, Atatürkçü – Kemalist çizgiye getiren, binde birlik oy potansiyelleri ile “Muhteşem Türkiye” rüyası görenler, en az bir bin yıl daha beklerler bu gidişle!..

7.    AK PARTİ açısından bu seçim, “REİSÇİLER”in kazandığı, “AKEPE”lilerin ise kaybettiği bir seçimdir. RESİÇİLER, Erdoğan’ın imanına, inancına sahip olan ve onu sırf Allah rızası için destekleyenlerdir. AKEPELİLER ise, partiye menfaat için doluşmuş, soyguncu, vurguncu, imansız, ahlaksız, şeref yoksunu asalak sefil farelerdir. Bu alçak şeref yoksunu mahlukların sayısı ve tesir gücü tahammül edilebilir seviyeye çekilmedikçe, Ak Parti de erimeye devam edecektir. Herkes her şeyin farkında ve bilincindedir. Ak Parti’nin mevcut tablosunun karşısına, gerçekten daha dürüst, daha inançlı ve samimi, halkın değerlerine daha bağlı bir yapı çıktığı gün, içerde kimse kalmayacaktır.

8.    Bu seçim, tabanda birbirleriyle pek fazla sorunu olmayan, inanç olarak birbirine yakın olan iki parti, Ak Parti ve MHP tabanında, daha fazla bir gönül birlikteliği oluşturmuş ve gelecekte tek partiye dönüşme ihtimalini arttırmıştır.

9.    Bu seçimin patlayan en büyük balonu, İYİ Parti ve Meral Akşener olmuştur. Mensuplarında tam bir hayal kırıklığı yaratan bu FETÖİST parti, toplum mühendisliğinin toplumda ma’kes bulmadığı, bulmayacağının kanıtıdır. MHP’nin, CHP zihniyetine yatkın kesiminin, Kılıçtaroğlu’ndan ümit kesmiş CHP’lilerin ve FETÖ’nün desteğini alan bu parti de ilerde CHP veya HDP ile birleşebilir.

10.  Nihayet, patates ve soğanla, dolar ve yuro ile toplum mühendisliğine soyunanlara,  ekonomik şantajlar ile milletin aklını çelmeye çalışanlara bu asil millet öyle bir Osmanlı tokadı vurmuştur ki, patatesleri püre, dolarları da pireye dönmüştür!.. Muhammed ümmeti olduklarını, soğana sarımsağa mercimeğe itibar etmediklerini, Musa kavmi gibi nankör, isyankar, lanetlenmiş bir millet olmadıklarını ispatlamışlardır. Ne mutlu bu milletin asil imanına sahip olanlara!..

yazının devamı..

 

Kaynak:

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
2 Yorum