Mehmet Yürekli

Mehmet Yürekli

Ülkeler putlaştırılmış insanların örtülü işgali altında??Ey düşmanım, sen benim ifadem ve hızımsın;

Gündüz geceye muhtaç, bana da sen lazımsın!..?(Necip Fazıl Kısakürek)

 


İslam dünyası kaos ortamında yaşıyor. İslam dünyasının lidersiz kalması, bir ve beraber olması zorlaştırılarak batının sömürge ve işgal alanı haline gelmiştir?

 

Ülkeler, Batı ve doğu istihbarat eğitiminden geçen siyasetçi, akademisyen ve gazeteciler, bürokratlar, işadamları ve yargı mensuplarıyla örtülü bir işgal altında tutulmaktadır.

 

İstismar aracı ise din?

 

ABD?nin en önemli iki müttefiki Avrupa?da İngiltere ile Ortadoğu?da İsrail?dir.

 

ABD?nin Ortadoğu?daki en önemli eş başkanı(taşeronu) ise Türkiye?dir. Irak?ta, Afganistan?da, Libya?da, Ermenistan? daki siyasal yenilgimiz, Hindistan?ı tercih ederek Pakistan?ıda kaybettikten sonra ve dahi şimdi de Suriye?yi kaybetmemize ramak kaldı...

 

Evet. Ortadoğu, Balkanlar, Kuzey Afrika?yı paylaşan, Anadolu?yu ve başkent İstanbul?u işgal eden batılı emperyalistler, 1939?da başlayan Türkiye?yi denetim ve kontrol altında tutmaya devam ediyor. Türkiye?ye; sanki örtülü işgal günleri tekrar yaşatılmak isteniyor!..

 

Zenginleşme, yalan dolan talan anlayışını din olarak, ideoloji olarak, yaşam biçimi olarak benimsemiş olan ABD, İngiltere, İsrail ve Vatikan emrindeki kadrolardan Türkiye?yi ivedi kurtarmalıyız?

 

Yani şimdilerde tutuklanan bürokrat, ağalar, paşaların yanı sıra yurtdışı ayağındaki kıdemli ağaların düğümünü de çözebilmeliyiz?

 

Türkiye ancak o zaman tarihin Anadolu coğrafyasına yüklediği küresel güç olma rolünü tekrar üstlenebilecektir?

 

BOP Stratejik ortaklar ?aynı çıkarlar? çerçevesinde buluşur. ABD ile Türkiye?nin başta Kıbrıs olmak üzere, Ermenistan, Ruhban Okulu, Patrikhane ve Irak?ın kuzeyi gibi konularda aynı çıkarları savunup savunmadığını sona bırakarak ilişkilerde geçmişe doğru bir yolculuk yapmak istiyoruz?

 

Acaba ABD?nin en önemli iki müttefiki olan Türkiye?nin mi dediği, istediği oluyor? Yoksa İsrail?in sözü, isteği mi geçerli oluyor? Yoksa Batı ve ABD Türkiye?yi çıkarları için mi kullanıyor?

 

Sorulması gereken soru bu! Gerisi boş laf, lafı giruzaftır.


BOP Eş Başkanı, Ortağımız ABD?nin (USCIRF) 2011 yılı raporun da;

?İslami Terör? hakareti yetmediği gibi şimdi de Türkiye dini özgürlüklere, sistemli ve fevkalade kötü sınırlamalar uyguluyor? diyerek gerçek firavunî yüzünü gösteriyordu?

 

Evet, tağutlar, yani şeytanlar ve putlar, putlaştırılmış insanlar ve ölü hayalleri ve onların uşakları ve köleleri insanları Allah?a yönelmekten alıkoymakta ve böylece bizlere en büyük düşmanlığı yapmaktadırlar?


Hâlbuki putlaştırılan insanlar, Allah önünde acizdirler. Allah onları da yaratmış, büyütmüş, onlara türlü türlü nimet vermiş, ölümle yakalamıştır?


Onlar şeytana tam teslim olmuş kişilerdir?

Nefis, şeytan ve putlardan sonra insanın düşmanları firavunlar, tiranlar, diktatörler, zalim ırklar, kavimler ve insanlardır?

Bunlar hem Allah?ın, hem insanların düşmanlarıdır?


?Batı emperyalizmi ve ABD her türlü kurnaz ve gizli kapaklı aldatıcı tatlı kelimelerle insanları maddeye ve zalimlere tapınmanın korkunç çarklarını kurmuşlar, aya çıkan teknikleriyle şeytanın emrinde gece gündüz efendilerini memnun etmeğe çalışmaktadırlar??(Sezai Karakoç)


Batı emperyalizmi ve ABD yeryüzünü savaş alanına çevirmekte;

Silah satışı ile zenginliğine zenginlik katıyor?

Zavallılar da birbirini öldürerek tatmin oluyor..

Meşhur sloganı barış, demokrasi, insan hakları oluyor?

Ve böylece, bir kesim refah içinde yaşıyor diğerleri ise yaşadığını zannediyor?


ABD kuruluşundan itibaren önce Kızılderilileri katlederek yurt yaptı; Kızılderili Soykırımı, Nazi Almancası?nda Yahudilere karşı uygulanan soykırımdan çok daha korkunçtur...

Tarihte hep sömürgecilik ve gerçek soykırım denince ilk akla gelen İngilizlerdir? İngilizler yakın tarihlerinde  26 soykırımın  lekesini  taşıyor?

Birinci Dünya Savaşı'nda İngilizler, 150 bin askerimizi, Amerika kıtasının keşfinden sonra  İspanyollar ve Hollandalılar ile birlikte yüzbinlerce kıyıma imza attılar. İngilizler Avustralya\'ya  ayak bastığında  2,5 milyon olan Aborjin i, Delhi?de yüz binlerce  Hintli?yi ve 30 bin Kenyalı vahşice öldürüldü. 20 binden fazla Boer öldürüldü. Çanakkale\'de beş yüz binden fazla insanın ölümüne sebep oldu. On binlerce  Çinli  katledildi.

Yüz binden fazla Filistinli yine İngiliz emperyalistler tarafından katledildi. Binlerce  Yunanlı vahşice işkencelerden geçirildi ve katledildi. Amerikalılar ve İngilizler,  Almanların savaşı kaybetmelerinin ardından, Almanyanın  Dresden kentine 200 bin napalm (yangın) bombası atıldı ve 200 bin kişi öldü. Japonya?nın  Hiroşima  ve  Nagazaki kentlerine atılan atom bombaları sonucu 135 bin kişinin öldüğü gerçeği Dresden?e uygulanan soykırımın büyüklüğünü gözler önüne seriyor. 2 milyon Kenyalıyı öldürdü. Katledilen İrlandalı sayısı 3 bin civarındadır? ve daha nicelerini saymaya takatimiz yetmiyor?

Batı emperyalizmi ve ABD barış, uydurduğu insan hakları, özgürlük demokrasi kavramlarını tersyüz etmesi yetmiyormuş gibi şimdi de dünyaya din özgürlüğü dersi veriyor.. yani ?hem kel hem fodul??


ABD Uluslararası Dini Özgürlük Komisyonu?nun raporunda ki aymazlığa bir göz atalım:

?ABD Uluslararası Dini Özgürlük Komisyonu?nun (USCIRF) 2011 yılı raporu açıklandı. 2011 yılı raporunda Türkiye?nin yanı sıra Tacikistan, Myanmar, Kuzey Kore, Mısır, Eritre, İran, Irak, Nijerya, Pakistan, Çin, Suudi Arabistan, Sudan, Türkmenistan, Özbekistan ve Vietnam da İzleme Listesi?nde yer alıyor.

Raporda, Türkiye, en ağır dini özgürlük ihlallerinin yaşandığı ülkeler arasında sayıldı.

Türkiye dini özgürlüklere, sistemli ve fevkalade kötü sınırlamalar uyguluyormuş?

Heyet, Türkiye?de AB Bakanı, Diyanet İşleri Başkanı gibi resmi görevlilerin yanı sıra, Rum Ortodoks Patriği, İstanbul Başhahamı, Süryani ve Ermeni Ortodoks Kiliseleri Patrikleri ile Alevi, Protestan, Mormon, Yahova Şahitleri ve Türk gazetecilerle, akademisyenlerle ve sivil toplum temsilcileriyle bir araya gelmişti.

Sonuçta kaleme alınan 380 sayfalık raporda, Türkiye?ye hem Müslümanların hem de Müslüman olmayanların din özgürlüklerinin ihlaliyle ilgili sert eleştiriler yer alıyor.

Özelikle demokratik bir hükümete sahip olan Türkiye?de sivil toplum ve medyanın da güçlü olduğu belirtilirken; Türk hükümeti din ve inanç özgürlüğüne ciddi sınırlamalar uygulamaya ve böylece Türkiye?deki dini azınlık gruplarının hayatiyetini tehdit etmeye devam etmektedir, deniliyor.

Türk toplumu ve medyasında artan Yahudi karşıtlığının da endişe verici olduğu ifade edilen raporda, Bütün bu kaygı verici durumlar dikkate alınarak, USCIRF, Türkiye?yi 2011 Yılı İzleme Listesi?ne almıştır, deniliyor.

?ABD, Türk hükümetini dini cemaatlerin tanınmasının inkârına bir son verme ve dini azınlıkların din adamlarını Türkiye?de eğitmelerine izin verme konusunda yüreklendirmelidir. ABD, Türk hükümetini ayrıca kadınları dini ya da dini olmayan görüşlerini giyimleri yoluyla ifade etmeye izin vermeye de yüreklendirmelidir? deniliyor.

Evet. Türkiye de bu yıl gayrimüslim azınlıkların el konulan mülklerinin iadesine başlanmıştır??


Ortadoğu ve dünya Müslümanlarına hakaret eden, Doğu-Batı ve ABD emperyalizmine ve Siyonistlerin yüzüne iyice bir bakalım?

Irak'ta Amerikan işgali sırasında, bir buçuk milyon insan katliamdan sonra, sözüm ona yanlışlıkla öldürülen Iraklıların kan bedeli için ise kişi başına 210 ile 600 Amerikan doları ödemeyle yetinildi?

Afganistan'da binlerce masum insan Amerikan askerleri tarafından öldürülürken, kişi başı ödenen tazminatların komikliği ve olayı örtbas etmek adına, ABD askerlerinin uyguladıkları katliamları "cinnet geçirme" ara formülü ile örtbas etmeye kalkmak pek inandırıcı olmasa gerek?

Filistin halkı hem Siyonist işgaline ve İsrailli sivil teröristlere, hem de üniformalı teröristlere karşı varlık mücadelesi vermek zorunda kalıyorlar? Siyonistler, yüz binlerce Filistinli Müslüman?ı şehit ettiler.

Bu katliamlar ABD'nin ve Batı'nın daha çok başını ağrıtacağa benziyor. Demokrasi havarilerinin, Ortadoğu da akan saf Müslüman kanının, temiz vicdanlarda açtığı derin yaraların hiç bir bedelle kapanması mümkün gözükmemektedir?


İşte tanrılık iddia eden, Allah?la savaşa çıkan firavunî lerden kalan izler: Müslüman ve mazlum halklara, genç kızlara, kadınlara hatta erkeklere tecavüz eden, dağa kaldıran, başına çuval geçiren, inanç ve müktesebatına fütursuzca saldıran ve dahi saldırıya devam etmek için NATO ve BM Daimi Güvenlik Konseyi..vs. kararları her zaman hazır ve nazır olan sistemlerdir?

Batı emperyalizmi ayrılık tohumlarını yeryüzüne, özellikle Orta Asya?nın, Ortadoğu?nun, Balkanların, Kafkasların, Kuzey Afrika ülkelerine serptiler. Ürdün, Lübnan, Filistin, Irak, Suriye ve diğer devletçikler aynı dili konuşuyorlar, dinleri, kültürleri, tarihleri hepsi aynı?

Avrupa?da, Milliyetçilik (nasyonalizm) birleşme sebebi iken (Almanya ve İtalya), bölgemizde ise insanlarımız bir ve beraberken, Batı?nın iğfali sonucu, bu nasyonalizm yüzünden ayrıldık, bölündük, parçalandık, kentlerimiz mahvoldu, evlerimiz yıkıldı, insanlarımız ölüyor ama gel gelelim pratikte düşmanlarımızın icat ettiğinden haberdar bile değiliz veya öyle işimize geliyor?


?Dolara bağımlı bütün ekonomiler ister istemez bu çöküşün altında kalacaklar.

Bu sistemin kuruluşunda Türkiye söz sahibi aktörlerden birisi olmak istiyorsa önce kendi iç sorunlarını acilen halletmesi ve önce komşularıyla sonra Türk ve İslam âlemiyle birlikte ekonomik bir blokun alt yapısını şimdiden hazırlamak zorundadır.

Türkiye; Orta Asya?nın, Ortadoğu?nun, Balkanların, Kafkasların, Kuzey Afrika ülkelerinin en sadık dostu, en güvenilir kardeş ülkesi olmaya aday potansiyele sahiptir.

Türkiye doların hegemonyasına karşı ortaklık yapabileceği ülkelerle yeni para birimi ve ekonomik, sosyal, kültürel bir birliktelik oluşturmanın öncülüğünü yapmak zorundadır.

Lider Türkiye olmanın yolu; ABD ve doların hâkim olduğu koloni devletlerden değil, süper güçlerin kontrolü dışında oluşturulması gereken yeni bir sistemin çatısı altından geçer.

Komünizm çöktü, Kapitalizm çöküyor. Dünya insanlığa huzur ve mutluluk getirecek yeni bir dünya sistemine gebe.? Hon.Prof.Dr.Nurullah AYDIN


Üstad ne kadar doğru söylemiş:


Ne var ne yoksa mukaddes onunla bitti demek!

Gençliğe hak veririm? çünkü üç beyinsiz inek

Yazıp dağıttı o isyan beratını;

Çocukların yüreğinden kopardı iman

?

Üdebânız hele gayetle bayağ mahlukaat?

Halkı irşad edecek öyle mi bunlar? Heyhat!

Kimi garbın yalınız fuhşuna hasbî simsar;

Kimi İran malı der, köhne alır, hurda satar!

Eski divanlarınız dopdolu oğlanla şarab;

Biradan, fahişeden başka nedir şi?r-i şebab?

Serseri: hiçbirinin mesleği yok, meşrebi yok;

Feylosof hepsi; fakat pek çoğunun mektebi yok!

Şimdi Allah?a söver? sonra biraz bol para ver:

Hiç utanmaz; protestanlara zangoçluk eder! (Mehmet Akif Ersoy)

 

?.. maddeye tapan insanda insanlık seciyeleri silinmekte, fazilet, ferağat ve fedakarlık yerine fecî bir ?boş ver? zihniyeti hakim olmaktadır?? (M.Fuat Başgil)

?Kemâlat insana eziyet etmemekte değil, eziyet edenlerin eziyetine sabretmektedir.? (H.Veyiszade Mustafa Kurucu)


Rasûlullaha neler yaptılar, sabretti. Biz sabırsızız. İyilik, hep iyilik edeceğiz ki, sonunda, diğer mümin kardeşlerimiz yaptıklarından utanacak ve sizi, bizi, hepimizi sevecek? yoksa daima perişan oluruz?

Öyle ya Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez?


Evet, hep bunun içindir ki, Anadolu insanının ruhu, şiiri, türküleri, dostlukları, sevgileri coşar, berekete koşar?


Allah?ım; Bütün iyilikler sendendir biliriz, zillete düşürme bizi, perişan etme hiçbirimizi, iyilik ver bize, bolluk ver, hayır ver hepimize?


Ey zalimleri sevmeyen Allah'ım!  Zalimlerin katı kalplerine adaletini, azametini sal?

Rabbim, kalbimizi seni sevmekle sevindir, seni sevenleri sevmekle güzel eyle?

Rabbim,  Adaletinin gölgesinde bizi sar, kalbimizi senin dinin üzerinde sabit tut?

 

Mehmet Yürekli, 23.04.12, Adana

 

 

Önceki ve Sonraki Yazılar
YAZIYA YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.