Başkalarının Nasıl Gördüğü

Başkalarının Nasıl Gördüğü

Başkalarının bilgisiyle bilgin olsak bile ancak kendi aklımızla akıllı olabiliriz. Montaigne

Doğanın insanlara en adilce dağıttığı nimet akıldır derler; çünkü hiç kimse, akıl payından şikayetçi değildir.

İnsan, sosyal bir varlıktır.

Sosyalleşme sürecinde bireyselliğini korurken aynı zamanda toplumla da uzlaşı içinde yaşar.

Bazen bu süreç sağlıklı bir biçimde işlemeyebilir.

Bireyler farkında olmadan, hayat ile bağları koparmış, daha öfkeli ve giderek kendisine yabancılaşmış bir duruma gelebilirler.

Başkalarının ne dediği ne göre yaşayan, başkalarının kendisi hakkında sürekli ne düşündüğünü sorgulayan ve ona göre davranan, kişinin sağlıklı bir düşünce yapısı da oluşmaz.

Burada gerçek olan şudur ki; genellikle başkalarının kendisi hakkında ne düşündüğü konusunda 'falcılık' yapıp ona göre hareket edenler, aslında kendi düşündükleri şeyi karşısındakine yansıtıp sanki onun düşüncesiymiş gibi algılamaktadırlar.

Bireylerde düşünce şemaları erken yaşlardan itibaren yanlış örgütlenmiş olduğu için, kişiler arası ilişkilerde objektif olarak anlama, yorumlama ve tepki verme davranışları gösteremezler.

 

Monteigne; "Her insan varoluşumuzun bütün biçimlerini içinde taşıyor" der.

 

Kalın Sağlıcakla

 

Sait ÖZDEMİR

Aile Eğitimi Uzmanı Uzman Psikolojik Danışman

Önceki ve Sonraki Yazılar