İmam Hatipler?1950 yılından itibaren var olan ve yurdun dört bir yanına yayılan İmam Hatipler açıldığı günden beri bu memleketin hep gündeminde olmuştur. Bazen siyasilerin arka bahçesi, bazen şeriat okulu yaftası yedi.

Ancak hakikat şudur ki ülkenin bir gerçeği olan bu okullar açıldığı günden itibaren nice milletvekilleri, bakanlar, başbakanlar, bürokratlar, siyasiler, profesörler, sinemacılar ve de din adamları bu okullardan yetişti.

İmam Hatipler, bir din okulu olduklarından kendilerine birileri hep farklı gözle baktı.

Belki de bu farklı bakıştan ve din okulu oluşlarından dolayı İmam Hatipler, hep Anadolu?nun gariban, fakir ailelerinin çocuklarını barındırdı.

Bu okullar ve bu okullarda okuyan öğrenciler yarım asırdan fazla ömürlerinde nice sıkıntılar acılar yaşadılar. Gün geldi dışlandılar, gün geldi bu okulların ve bu okullarda okuyan öğrencilerin önü kapandı. Ancak her zorlukta sonra kolaylık, her sıkıntıdan sonra ferahlık ilkesi gereği İmam Hatipler yaşadıkları o sıkıntıları geride bıraktı, bugün Fen Liseleri, Anadolu Liseleri kadar tercih edilmektedir.

Birkaç yıl önce önü kapalı olduğundan kapısının önünden geçilmeyen İmam Hatipler, bugün ülkenin en önemli ve rağbet edilen okullarından oldu. Peki bu kadar ilgi gören ve insanların çocuklarını yazmak için sıraya girdiği İmam Hatip okullarını cazip hale getiren sadece kat sayılarının kaldırılması mıdır? Tabi ki değil.

Evet, kat sayılarının kaldırılması etkendir hem de önemli bir etkendir. Ancak tek etken değildir. Bu sadece maddi ya da istikbal etkenidir.

Ancak bana göre kat sayısı kadar önemli bir etken daha var. O da toplumun ahlaki anlamda giderek bozulmasıdır.

Toplumun sosyal hayat anlamında gittikçe kötüye gitmesi, ebeveynleri çocuklarının manevi ve ahlaki geleceği hakkında endişelendirmektedir. Bu endişeden dolayı anne babalar çocuklarının hem manevi hem de ahlaki bir ilim almaları için İmam Hatipleri tercih etmektedir. Çünkü hakikat şudur ki bu okullarda okuyan insanların bir duruşları ve farklı sorumlulukları vardır.

Burada okuyan insanlar hem hakkın hem de halkın hak ve hukukunu bildikleri için bu haklara tecavüz etmemeye asgari derecede dikkat ederler. Bir başka vakadır ki ülkenin suç oranı ortaya koyulsa en az suç işleyen kişiler şüphesiz İmam Hatip okullarından mezun olan kişilerdir.

Dolayısıyla anne babalar toplumun bozulan ahlak ve maneviyat durumunu yakından müşahede ettiklerinden benim oğlum ahlakı, maneviyatı olsun isterse hiçbir şey olmasın inancı ile evlatlarını İmam Hatiplere yazdırmaktadır.

Bu düşüncedir ki imam hatipleri tıka basa dolu hale getirdi. Tabi bu bugünkü durumdur yarın ne olur orasını Mevla bilir. Kanaatimce müfredata koyulan siyer ve Kur?an dersleri istenilen derecede yayılırsa gençlerin maneviyat ve ahlakına katkı sunacaktır. Katkı sunduğu gibi kanaatimce İmam Hatiplere olan rağbeti de düşürecektir.

İmam Hatipli dostlara selam ve dua ile?

M. Zeki Uyanık

19.09.12, Adana, Adanapost

 

 

Önceki ve Sonraki Yazılar