İslam Dünyası?İslam dünyası, Osmanlının dağılma sürecine girdiği 19. yüzyıl başlarından itibaren bir kargaşa ve ateş içinde.
Fransız ihtilalinin getirdiği bir netice ile bütün dünyayı kasıp kavuran milliyetçilik akımı Osmanlıyı da etkilemiş ve bir asır içinde 3 kıtaya hükmeden koca imparatorluğu dağıtmış.
Dağılma sürecine giren koca imparatorluğun yerine küçük küçük devletler ya da devletçikler kurulmuş.
Sadece Osmanlıya bağlı azınlıklar değil nitekim İslam dünyası da bu bölünme ve ayrılma sürecine gitti.
Tabi Müslümanların bu bölünme içine girmesi o dönemin sömürge devletlerinin Müslümanlara toprak ve devlet kurma vaat etmesi etkili olmuştur.
Nitekim bu teklif etkili de olmuş Osmanlı dağılmış sadece azınlıklar ayrılmamış kuzey Afrika, Arap yarım adası, balkan Müslümanları Osmanlıdan kopmuş.
Söz konusu bu bölge Müslümanlarına toprak ve devlet kurma vaat edenler 50 yıl kadar bu bölgeleri ve ülkeleri sömürgeleştirmiş.
Yarım asırdan sonra şartların da değişmesi ile buralardan çekilmiş çekilirken de devletlerin başında kendilerine bağlı dikta rejimler ve bu rejimleri yöneten ailelere bırakmışlar,
Değişen konjöktörle de şimdi bu diktatör rejimleri indirip demokrasiye geçiriyorlar. Yani neredeyse bir asırdan fazladır gerek açıktan, gerekse perde arkasından birileri bu coğrafyayı şekillendirip yönetmektedir.
İslam coğrafyasını bu şekilde şekillendirenler aynı zaman da 11 Eylül saldırısından sonra barış dini olan da İslam?a terör, iki asırdır zulme maruz kalan Müslümanlara da terörist imajını verdiler.
Tabi onlar bütün bunları projelendirip hayat geçirirken, İslam coğrafyası da bilerek bilmeyerek bu işe katkı sundu.
Krallar, aşiretler diktatörler koltuk sevdası ile,
Halklar gaflet uykuları ile,
El Kaide, Boko Haram, İşid, Bin Ladin gibi Örgütler ve kişiler de eylemleri ile zemin hazırladı.
Ancak ne gariptir ki İslam ve Müslümanlar adına mücadele ettiğini iddia eden bu örgütler tekbirle Müslüman kanı dökerken ne hikmetse yarım asırdır Müslüman kanı döken İsraile karşı en küçük bir demeci ya da eylemi olmamıştır.
Netice İslam coğrafyası kan ve barut kokusundan, acı ve öz yaşından geçilmiyor.
Tabi bütün bu olumsuzlukların ana sebeplerinden birisi Müslümanların ümmet olarak birlik içinde olmayışıdır.
Öyle ki hangi gerekçe ile olursa olsun Ramazana birlikte başlayamayan, Bayramını birlikte yapamayan bir ümmetin akıbeti başka nasıl olabilirdi ki?
Dolayısıyla bu Terör ve Terörist kara propagandasından kurtulmak, tekrar ayağa kalkıp İslam ülkelerini sömürgecilerden, kan ve zulümden kurtarmak için Ümmet bilinci şarttır.
Zira milli Şairimiz Akif?in ifadesi ile:
?Girmeden tefrika bir millete düşman giremez,
Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez.?
Bu tefrikadır ki İslam dünyasını geri bırakmış ve birilerinin oyuncağı haline getirmiş.
Bir soru ile bitiriyorum
Savaşın ve kavganın olmadı bir İslam ülkesi var mı?
Aynı şekilde savaşın ve kanın olduğu bir batı ülkesi var mı?
O halde uyanmalı ve İslam dünyasına bırakılan bu fitne tohumlarını kurutmalı.
Karanlık geceden aydınlık sabaha çıkma duası ile?

 

M. Zeki Uyanık, adanapost

17.07.14, Adana

 

 

Önceki ve Sonraki Yazılar