İsmail Heniyye: "Filistinliler kendi siyasi sistemlerini adalet ve demokrasi temelleri üzerine kuracak.."

İsmail Heniyye: "Filistinliler kendi siyasi sistemlerini adalet ve demokrasi temelleri üzerine kuracak.."

Hamas Hareketi Siyonist işgale karşı devam eden mücadelesinde şu hedefleri belirlemiştir; halkımızı işgal zincirinden kurtarmak, halkımızın tüm Filistin topraklarını özgürleştirme hakkını gerçekleştirmek, haysiyet ve özgürlük içinde yaşamak için..

 

Ankara

El Fetih hareketindeki kardeşlerimiz, diğer Filistinli gruplar ve ulusal şahsiyetler ile Kahire müzakerelerine katılıyoruz.

Heyetimiz, kapsamlı bir anlaşmaya varma kararı ve tereddüt bilmeyen bir kararlılıkla güçlendirilmiştir. Ben, Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanlığı pozisyonunda biri olarak, halkımızla gerçekleştirdiğim doğrudan görüşmeler neticesinde, birlik, ortaklık ve özgürlüğe gittiğimiz bu umut verici yolda pozisyonumuza ve geleceğimize ilişkin detaylar vermek istedim.

GÖRÜŞ - Demokrasi Filistin mücadelesinin şu an ihtiyaç duyduğu şey

Seçimler, oylama sürecinin ötesinde bir sona ulaşmak için giriş noktası ve bir araç olsun.

 

Her görüş değerlidir ancak içinde bulunduğumuz durumda, özellikle de bölünmenin başından beri tüm seçenekleri ve yöntemleri denediğimiz için geleneksel bir tutum takınmak zorunda değiliz. Öyleyse, bırakalım seçimler, kesinlikle seçimlerin ötesinde bir sona ulaşmak için bir giriş noktası ve bir araç olsun.

Hamas Hareketi Siyonist işgale karşı devam eden mücadelesinde şu hedefleri belirlemiştir; halkımızı işgal zincirinden kurtarmak, halkımızın tüm Filistin topraklarını özgürleştirme hakkını gerçekleştirmek, haysiyet ve özgürlük içinde yaşamak için kendi kendine yönetme hakkını sağlamak.


İsmail Heniyye, Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı

Bu hedef, yerlerinden edildikleri topraklara geri döndükten sonra başkenti Kudüs olan bir devleti de içeriyor. Filistinliler kendi siyasi sistemlerini adalet ve demokrasi temelleri üzerine kuracak.

Topraklarından çıkarılmanın bedelini on yıllardır ödeyen Filistin diasporası, meselenin ayrılmaz bir parçasıdır. Diaspora, kutsal geri dönüş hakkının merkezinde bulunur ve işgalle çatışmanın en kritik yönlerinden birini oluşturur.

Seçimler, kişilerin çeşitli organlarda, kurumlarda ve liderlik pozisyonlarında temsilcilerini seçmesine izin veren biçimlerden biri olduğundan, seçimlerin idaresi ve demokratik uygulamalar Hamas’ın, kendi yapısı içinde ya da Filistin’in genel siyasi durumunda, siyasi çalışma ilkelerinden biridir.

Halkımız, Gazze’deki Hamas iç seçimlerinin ilk aşamasını ve Hareketin periyodik seçimlere, adil rekabete ve üyelerinin danışma ve yürütme kurumlarını seçme iradesine saygı gösterme sözünü nasıl yerine getirdiğini yakından takip ediyordu. Aynısı cezaevlerinde de yapıldı ve Batı Şeria’da ve yurt dışında da planlandığı gibi devam edecek.

Hamas, çeşitli aşamalarıyla genel seçimlerin ciddi ulusal bir yol olduğuna ve Filistin’in durumunun, halkın iradesinin her şeyin üstünde olduğu ve bu yolu tamamlamak için bütün aşamalardaki çalışmalarımızı düzenleyen ve gerekli bütün adımları ve pozisyonları sağlayan, gerçekten katılımcı bir şekilde düzenlenecek bir alan olduğuna inanıyor.

Hamas, ulusal birliğin güçlendirilmesinin ve anlaşmazlıkların geride bırakılmasının, Filistin’in kendi gücünü en üst seviyeye çıkarmak için gerekli başlangıç noktası, bölgesel ve uluslararası güçlerin topraklarımızı işgalini meşrulaştırmaya çalıştığı bir dönemde, bölgedeki Siyonist yayılma planlarına karşı, Arap ve İslam uluslarını seferber etmek için önemli bir adım olduğuna inanıyor. Tarihi ve coğrafi gerçeklere ters düşüp, bölgedeki dost-düşman tanımlarını yeniden şekillendiren ve temel haklarımızı yok sayan normalleşme anlaşmaları imzalayarak bölgede hegemonik bir devlet kurmaya çalışıyorlar.

Bu seçimler, bölgede ve dünyada güvenliği ve istikrarı destekleyecek, Filistinlilerin haklarını garanti altına alacak ve çatışmayı çözüme kavuşturacak siyasi bir sürece girme kabiliyeti olan yeni ve meşru bir Filistin liderliğinin seçilmesinin kapısını açıyor.

Hamas için hem Filistin topraklarında hem de yurt dışında diaspora olarak yaşayan vatandaşlarımızın seçimlere katılımı, özgürlük, bağımsızlık ve geri dönüş hayalini gerçekleştirme umudunu tazeliyor.

Hamas, değişim ve seçimler yoluyla konum elde etme fikrinin esas olduğuna inanarak sendikalarda ve öğrenci seçim süreçlerinde aktif yer almıştır. Filistin Otoritesi’nin düzenlediği çeşitli seçimlerde olumlu bir duruş sergiledik ve 2005 yılında çok iyi sonuçlar elde ettiğimiz belediye seçimlerine katıldık. 2006 yılında bölgesel ve uluslararası kuruluşlar tarafından adil ve şeffaf olarak yapıldığı onaylanan seçimlerde, Filistin Meclisinde sandalyelerin çoğunluğunu kazandık.

Fetih ile 2019 yılının sonlarında seçimlerin yapılmasına ilişkin görüşmelerin başlamasıyla Hamas seçimlerin önünü açmak için çok sayıda ödün verdi. Birçok Filistinli grup ve örgüt bu tutumumuzu memnuniyetle karşıladı.

Seçimler, bölgede ve dünyada güvenliği ve istikrarı destekleyecek, Filistinlilerin haklarını garanti altına alacak ve çatışmayı çözüme kavuşturacak siyasi bir sürece girme kabiliyeti olan yeni ve meşru bir Filistin liderliğinin seçilmesinin kapısını açıyor.

Fraksiyonlar, Eylül 2019'da, Hamas'ın onayladığı 8 Grup Girişimi olarak bilinen inisiyatifi sunmasına rağmen burada sözünü edemeyeceğim nedenlerden dolayı süreç başlamadı. ABD'nin Filistin meselesine uğursuz "Yüzyılın Anlaşması" yoluyla sona erdirme baskısı, şiddetin zirvesindeyken Filistin'in pozisyonu birleştirmesine acil ihtiyaç vardı.

Buna rağmen Hamas seçimler konusunda olumlu bir tutum takındı. Hareket büyük adımlarla ilerledi, seçim süreçlerinin başlaması ve cumhurbaşkanlığı seçim kararnamelerinin çıkarılması için ufuklar açarak büyük esneklik gösterdi.

Seçim sürecini tamamlamaya yönelik yol haritası

Seçim sürecinin başlamasıyla Hamas, seçim sürecinin, 3 aşamada (yasama konseyi, başkanlık, ulusal konsey) tamamlanması için yol haritası ortaya koyan ciddi ve sağduyulu bir ulusal müzakereden sonra başlaması için ısrarcı oldu.

Bu ulusal yolu tıkayabilecek engellerin aşılması ve Filistin halkının çeşitli temsil ve liderlik kurumlarına temsilcilerini seçme doğal haklarını kullanmaları ve kimsenin onların iradelerine engel koymasına ve tercihlerini göz ardı etmesine izin vermeme gereğiyle herkesin kendi tarihsel sorumluluklarını üstlenmesi için diyalog başlatılmalıdır.

Hamas, ilk tur müzakerelerin neticesini dürüst ve sorumlu bir şekilde hayata geçirdi. El Fetih hareketi liderliğinde bulunan kardeşlerimizin olumlu tutumundan da memnuniyet duyduğumuzu ifade ediyoruz. Hamas, müzakere sürecini tamamlamaya ve Filistinlilerin yararına olan demokrasi bayramını tamamlamak için ulusal olarak kabul edilenleri hayata geçirmeye tümüyle hazırdır.

Hamas bu seçimleri, Filistinlilerin evini düzeltme ve zorluklara bundan sonra hiçbir siyasi anlaşmazlığın gelişmesine ve büyümesine müsaade etmeyecek şekilde yanıt veren bir siyasi sistemin yeniden inşasının başlangıcı olmasını istiyor.

Dahası, siyasi sistemimiz, ortaya çıkabilecek farklılıkları ve anlaşmazlıkları etkili bir şekilde özümsemeli, davranışlar ve kurumlar düzeyinde siyasi durumu etkileyen değişikliklerle başa çıkmalıdır.

Hamas, bu seçimlerin ulusal hedefler setine ulaşmak için Ulusal Uzlaşı Belgesi ve Filistinli fraksiyonların genel sekreterleri ile yapılan toplantı sonrası onaylanan ulusal hakların korunmasına dayalı, en kapsamlı ulusal yelpazeyi içeren birleşik ulusal listeye girmek anlamına gelen, öncelikli tercihi olan milletvekili seçimlerine katılmaya kararlıdır.

Sonrasında, yasama konseyi seçimlere katılmayan güçler dahil, bütün tarafların yer alacağı, Filistin hukukuna dayalı bir birlik hükümeti kurulabilir ve böylece bu hükümet, seçim sürecinin geri kalan bölümünü yönetebilir, bölünmenin kalıntılarının ortadan kaldırılmasını denetleyebilir ve herkesi içeren gerçek bir iç uzlaşının yolunu benimseyebilir.

Mülteci ya da diaspora olsun, Filistin halkını oluşturan bütün unsurlar dahil edilmeden, Filistin’in durumunu düzene koymaktan ve sağlamlaştırmaktan bahsetmek mümkün değildir. Filistin’de bulunan insanlarımızla sınırlı olan bir düzenleme kabul edilemez.

Topraklarından çıkarılmanın bedelini on yıllardır ödeyen Filistin diasporası, meselenin ayrılmaz bir parçasıdır. Diaspora, kutsal geri dönüş hakkının merkezinde bulunur ve işgalle çatışmanın en kritik yönlerinden birini oluşturur.

Yeni Ulusal Konsey

Buna göre Hamas, tüm Filistinlileri temsilen bütün grupları kapsayacak; Filistin Kurtuluş Örgütü’nün (FKÖ) demokratik temeller üzerine yeniden inşa edilmesi ve ortaklığa dayalı olarak kurumlarının yenilenmesi için başlangıç noktası olan seçimlerin yeni bir ulusal konseyin oluşumu ile neticelenmesi gerektiğine inanıyor. Ek olarak Hamas, işgal gücüyle olan siyasi çatışmayı idare etmeli, Filistin davasını tüm forumlara taşımalı ve kapsamlı ulusal çerçeveye göre hareket etmelidir.

Siyasi sistemin, Filistin Otoritesi ve FKÖ düzeyinde seçimler yoluyla inşa edilme süreci tamamlandıktan sonra, tüm fraksiyonların, seçilmiş kurumların ve topluluk organlarının, çeşitli seçim süreçlerinin hedeflerinden biri olan, halkımızın özgürleşme ve yurda dönüş hedeflerine ulaşmak için kapsamlı, bütüncül ve entegre bir mücadele yönteminin formüle edildiği en önemli aşamaya dahil edilmesi gerekli.

Bu strateji, çeşitli biçimleriyle direniş ilkesine ve bu aşamada halk direnişine odaklanarak, askeri direniş de dahil olmak üzere, halkımızın elindeki tüm mücadele araçlarının kullanılmasına dayanmalıdır.

Bu stratejide, Filistin halkının hedeflerine ve özlemlerine ulaşmasında başarısına güvendiğimiz parti ve kurumların yetenekleri, çeşitli alanlardaki uzmanlaşmaları ve kapasiteleri dikkate alınarak halkımızın sahip olduğu enerjiyi birleştirecek bir pota oluşturulmalı ve sorumluluklar yeniden dağıtılmalı.

Bütün bunlardan hareketle, Hamas, çeşitli aşamalarıyla genel seçimlerin ciddi ulusal bir yol olduğuna ve Filistin’in durumunun, halkın iradesinin her şeyin üstünde olduğu ve bu yolu tamamlamak için bütün aşamalardaki çalışmalarımızı düzenleyen ve gerekli bütün adımları ve pozisyonları sağlayan, gerçekten katılımcı bir şekilde düzenlenecek bir alan olduğuna inanıyor.

Bu yolu bozan veya engelleyen her adımı reddedeceğiz.

Siyasi elitler arasında, seçimlerin etkililiği konusunda tartışma var. Seçimler, birliği sağlamak için bölünmeyi sona erdirmenin bir yolu mu yoksa bölünmenin kendisinin kaynağı mı?

Her görüş değerlidir ancak içinde bulunduğumuz durumda, özellikle de bölünmenin başından beri tüm seçenekleri ve yöntemleri denediğimiz için geleneksel bir tutum takınmak zorunda değiliz. Öyleyse, bırakalım seçimler, kesinlikle seçimlerin ötesinde bir sona ulaşmak için bir giriş noktası ve bir araç olsun.

Bugünkü görevimiz, bu yolun nasıl geliştiğiyle sınırlı değil, daha çok bu yolun nasıl başarılı olduğu ve nasıl üzerinde uzlaşmaya varılan her şeyi uygulamak için samimiyet ve kararlılıkla ilerlediğimizle ilgili. Şimdi nehri geçtik ve asla geri dönmeyeceğiz.

(İsmail Heniyye, Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanıdır.)

"Görüş" başlığıyla yayımlanan makalelerdeki fikirler yazarına aittir ve Anadolu Ajansı'nın editöryel politikasını yansıtmayabilir.

Mütercim: Şeyma Uzundere

Kaynak:Haber Kaynağı

Etiketler :

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Önceki ve Sonraki Haberler