Süt Bankası?Sağlık bakanı, geçen hafta çocuklara faydasına binaen anne sütünden süt bankası oluşturmayı düşündüklerini söyledi.
Yani anne sütü olmayan annelerin çocuklarına vermek için, sütü olan annelerin sütü bir yerde toplanacak. Bunun için de bir süt bankası oluşturulacak.
Anne sütü olmayan annelerin, sütü olan annelerden fabrikasyon usulü süt alması, belki sağlık anlamında doğru ve faydalı bir hizmettir. Ancak bu proje ve düşüncenin dini anlamda bir takım sakıncaları söz konusudur.
Tarih boyunca zor anlarda, insanlar birbirlerinin bebeklerini beslemek zorunda kalmışlardır. "Süt Anne" kavramının ortaya çıkmasına vesile olan bu emzirme olayı, süt verenle, süt alan arasında "öz annelik" ilişkisini oluşturmuştur.
Dolayısıyla süt veren annenin çocuklarıyla, süt alan çocuk "kardeş" olmaktadır.
Yani dinen Sütkardeşler, özkardeş gibi olmaktadır. Bu kardeşler birbirleriyle dinen evlenemezler. Aynı şekilde Sütanneleri, süt emen çocuklar için özanneleri gibidir.
İslam dini sütkardeşliği konusunun üzerinde hassasiyetle durmaktadır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de bu hususta mealen şöyle buyrulmaktadır. "Sizi emziren analarınız ve süt cihetinden kardeşleriniz size haram kılındı" (Nisa 23).
Sevgili peygamberimiz de: ?Süt, nesebin haram kıldığı her şeyi haram kılar.? Hadisi ile süt emzirmenin nesep gibi insanları kardeş yaptığını haber vermektedir.
İnancımıza göre sütkardeşliğin doğurduğu hukuk ise: "Emenin emzirene nefsi, emzirenin ise emene nesli haramdır" şeklinde mecellede kanunlaştırılmıştır.
İslam'da kesin kaidelerle belirlenmiş sütkardeşliği gerçeğinin göz ardı edilerek böyle bir organizasyonu yapmak demek, büyük bir nesep karışıklığına sebebiyet vermek demektir.
Yani niyet güzel olmakla beraber, nesebin karışması ve kişilerin sütkardeşleri ile evlenme tehlikesi söz konusudur ki sütkardeşlerin, süt emen ile emdirenin evlenmesi yukarıda da geçtiği gibi ayet ve hadislerle haram kılınmıştır.
Bu anlamda bu proje ile eğer ki tedbir alınmazsa bir annenin sütü, kim bilir kaç çocuğa gönderilerek sütanne, sütkardeş durumunu ortaya çıkaracaktır.
Kim kiminle kardeş, kim kimin annesi, kim kimin babası belli olmayacak! İlerde aynı anneden beslendiğinin farkında bile olmayan çocuklar, belki birbirlerini sevecek ve evlenecektir.
Bu proje, neseplerin karışmasına sebep olduğu gibi aynı zamanda da toplumu dejenere etmektedir.
Bunun da ötesinde bu proje, İslam dininin önemli değerlerinden birisi olan 'Sütannelik' kavramının önemsizleştirilmesine sebep olacaktır.
O halde süt bankası projesinin mezkûr olan bu mahzurlara sebep olmaması için bu işin çok hassas ve dikkatle yürütülmesi ve yapılan iş ve süt bağışlarının kayıt altına alınması gerekir.
Yani Diyanet İşleri Başkanlığının da işaret ettiği gibi süt veren kadın ile süt verilen çocuğun kimliklerinin, kayıt altına alınması ve bu bilginin her iki tarafa da verilmesi, bunun yanında bu hususun yasal düzenleme ile güvence altına alınması, evliliğe engel teşkil eden süt akrabalığı dairesinin daha da genişlememesi için, birden fazla anneye ait sütlerin karıştırılmaması gerekir.
Bu hassasiyet gözetildiğinde ve söz konusu şartlara riayet edildiğinde her ne kadar sütanneliğin yerini alamasa da süt bankası anne sütü hasreti çeken çocukların derdine bir dermen olacaktır.
Selam ve dua ile?

 

M. Zeki Uyanık, adanapost

07.03.13, Adana

 

Önceki ve Sonraki Yazılar