İrfan Küçükköy

İrfan Küçükköy

Mücadele Birliği Hareketi'nde İllerde İlkler

Mücadele Birliği Hareketi'nde İllerde İlkler

Mücadele Birliği Kayseri çalışmaları için Av. Ali Ay arkadaşımızdan, konuyu yazıp gönermesini istemiştim. Maşaallah, o da genişçe bir değerlendirme hazırlayıp gönderdi. Defaatle okudum. Çok beğendim. Allah razı olsun. Facebook sayfamdan hemen paylaşıyorum. Heyecanla ve zevkle okuyacağınızı ümit ediyorum.

İrfan Küçükköy

MÜCADELE BİRLİĞİ HAREKETİ’NDE

KAYSERİ’DE İLKLER

Av. Ali Ay

Bakanlık Müşaviri

1968-69 Yılları sol örgütlerin üniversiteler, işçi, memur sendikaları üzerinden terör ve sokak eylemleriyle ülkede kaos yaratmaya devem ettiği yıllardır. İşte bunlardan biri de Kayseri’de 6,7,8 Temmuz 1969 da sahneye konan olaylardır. 6 Temmuz akşamı iki camiye, bir derneğe ve İmam Hatip Okulu’na bomba atılır. Ardından halk galeyana gelir ve Alemdar sinemasında yapılan (TÖS) Türkiye Öğretmenler Sendikası Kongresi basılır, TİP, TÖS binaları ve bazı kitabevleri ve dükkânlar tahrip edilir. Bu olaylar uzun süre toplumda büyük bir gerilime neden olur. Mücadele Birliği, Kayseri’de Marksist sol örgütlerin iç yüzünü ve millete kurulan tuzakları açıklayan bir bildiri yayınlar. Bu bildiri basın ve kamuoyunda büyük yankı uyandırır, ancak Mücadele Birliği’nin kapatılması davasına da gerekçe yapılır.

Kayseri’de bu olaylar sonrası yayınlanan bildirinin etkisiyle Mücadele Birliği faaliyeti toplumun ileri gelen kesimlerinde konuşulmaya başlar. Aslen Kayserili olan ve Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesinde okuyan Mehmet Tutar (Sonra Bakanlık Müşaviri) Kayseri sorumlusudur. İlk çalışmalar Belediye İş Hanında bulunan Yeşilay Derneğinde yürütülür. Bu derneğin Başkanı Mahmut Özakkaş, İmam Hatip okulunda öğretmen ve idarecidir. İrfan Küçükköy’ün yakın dostu ve arkadaşı olması sebebiyle bu derneğin faaliyetleri için tahsis edilmiş olması, bir imkân olarak büyük katkı sağlar

Kayseri’de mücadele hareketinin gelişmesini sağlayan önemli iki kitle faaliyeti yapılır. İlki, Mücadele Birliği merkezinde hazırlanan Konya, Afyon, Isparta ve birçok ilde gösterimi yapılan “Millet Düşmanlarını Tanıyalım” isimli Komünist Mezalimini anlatan Kayseri Akşam Kız Sanat Okulu Konferans ve sergi salonunda 20 Temmuz 1970 tarihinde açılan Resim Sergisidir. İkincisi ise Ankaralı Mücadeleci gençlerin katkıları ile 30 Ocak 1971 tarihinde Kayseri Şehir Tiyatro salonunda düzenlenen “Milletimizi saran tehlike, Komünizm ve Milli Mücadelemiz” konulu Melih Gökçek’in konuşmacı olduğu konferanstır. Bu konferans Kayseri’de büyük yankı uyandırır.

Özellikle 1970 Yılı Şubat ayında Milli Mücadele Mecmuasının yayın hayatına başlamasıyla Konya’dan hafta sonları Kayseri’ye Dergi satmaya gelen gençlerin şehir merkezinde sloganlar eşliğinde bir miting havasında Millet düşmanlarının ihanetlerini anlatarak yaptıkları dergi satışları ilgi çeker ve sonrası duyarlı insanlar, satış sonrası gruplar halinde Yeşilay Derneğinde buluşurlar, tanışırlar ve sohbetler devam eder. Böylece Kayseri’de milletin uyanış mücadelesinin meşalesi yakılır.

Bir süre sonra yoğunlaşan çalışmalar sonucu Yeşilay Derneği binası ihtiyacı karşılayamaz hale gelir ve faaliyetler Milliyetçi Kültür Birliği ismiyle kurulan yeni bir dernekle Dozdozlar iş Hanı’nda kiralanan yeni mekânda devam eder. Kayseri’de faaliyetleri yürüten ilk ekip, Mehmet Tutar’ın rehberliğinde; Tahir Mavili, Mehmet Çakır, Ekrem Karahan, Hüseyin Yılmaz, Afyon Sandıklı’lı Lisans eğitimini Ankara’da tamamladıktan sonra Aile Kurumunda çalıştı, emekli, Ankara’da yaşıyor. Nihat Kahraman, Lisans eğitimini Konya Selçuk Eğitimde tamamladı, Öğretmen olarak Konyada çalıştı, emekli Konya’da yaşıyor. Ahmet Çelik (vefatı 2017), Selahaddin Karakaya, Mustafa İdiz, Fethi Gürbüz, (lisansını Erzurum Atatürk Üniversitesinde tamamladı TRT den emekli İzmir’de yaşıyor). Esnaflardan Nazir Polat ve Osman Aydın’ı da saymak gerekir. Bu ekibe 1970 yılı sonlarında Kayseri Yüksek İslâm Enstitüsüne yeni gelen Ali Ay ve Ahmet Akkaya da katılır. Aslen Kayseri’li olup Ankara’lı gençlerden olan, tatillerde Kayseri’ye geldiğinde Mecmua satış ve abone faaliyetlerinde aktif çalışan Atıf Özgen’in Kayseri teşkilatında ayrı bir yeri vardır. Tüm Kayseri’nin iş yeri ve dükkânlarının haritasını çıkararak, hilafsız %90nının abone için ziyaretini planlayan ve gerçekleşmesini sağlayan projenin sahibidir.

Mehmet Tutar, büyük fedakârlıklarla mücadele hareketini Kayseri’de başlatmış ve mücadele hareketini arı gibi çalışan bir teşkilat hüviyetine kavuşturmuştur. Ankara’da öğrenci olması nedeniyle bir süre sonra Kayseri’ye haftada bir veya on beş günde bir gelip giderek çalışmaları yürütmüş, daha sonra İmamlık görevi de almasıyla, bu geliş ve gidişlerinde görevi yönünden zorluklar ortaya çıkınca faaliyetler 1971 Ekim ayından itibaren Ali Ay’ın sorumluluğunda devam etmiştir.

12 Mart Muhtırası döneminden sonra, orta ve lise düzeyindeki okullarda yürütülen faaliyetlere farklı bir meşruiyet sağlayacağı düşüncesiyle faaliyetler “Kayseri İlim Kültür ve Sanat Derneği” adıyla, Kamaşak Apartmanının üç katında (Üç daire) yürütülmüştür. Bir kat dernek binası, en üst iki kat ise çevre il ve ilçelerden Kayseri’de okumak üzere gelen öğrencilerin kaldığı pansiyon öğrenci evi hüviyetindedir.

Süreç içerisinde gerek dergi satışları gerek eğitim kültür çalışmalarında aktif görev alan lise seviyesindeki bu gençler hafta sonlarında okullarından davet ettikleri yeni arkadaşları ile her hafta artan bir yoğunlukta sohbetler, eğitim kültür çalışmalarıyla hareketin okullardaki etkinliği artar. Bilhassa gençler okullarının kültür, edebiyat, sanat, tiyatro ve spor gibi faaliyet kollarında görev almasıyla buralarda yapılan aktif ve etkin faaliyetlerle çalışmalar yeni veçhe kazanır.

Bu arada Çapa Yüksek Öğretmen okulundan mezun olan Abdülkadir Hasbek Kayseri Kız Öğretmen Okuluna Biyoloji öğretmeni, aynı okuldan Mustafa Bülbül de Endüstri meslek Lisesine Matematik öğretmeni olarak atanırlar. Bu öğretmenlerin gelişi gençler üzerinde ayrı bir güven duygusu oluşturur ve onları yüreklendirir.

Bilhassa Pınar Dergisi, Otağ yayınları arasında seri halde çıkan şiir, hikâye ve diğer kültür-sanat serisi eserlerin satışı, aboneliği faaliyetleri ile Akif’i anma, Çanakkale Şehitleri, İstanbul’un Fethi yıl dönümleri gibi anma toplantıları, Şehitler Ölmez, Sancaklar Düşmeyecek, Han Buyruğu gibi eserlerin sahneye konduğu tiyatro faaliyetleri okullarda yapılır. Bu tiyatro eserleri daha sonra birçok ilçede de sahnelenir.

Daha ortaokul ve lise sıralarında büyük bir ideal ve heyecanla bu teşkilat faaliyetler içinde yukarıda isimlerini zikrettiği gençlerle birlikte aktif görev ve sorumluluk alan, yürekleri inanç ve sevgi dolu cesur yürekli gençler; Ahmet ilhan, Hüseyin Emin Öztürk (Şair, yazar, Vefatı 2021), Hasan Özev (Ankara Valiliğinde Mahalli idareler müdürü iken amansız bir hastalık sonucu 1990 Yılları sonu vefat etti), Mehmet Solmaz (Ankara’da öğretmen), Ömer Varol (Niğde’de öğretmen), Mustafa İlhan, Mehmet ilhan, İsmail Kösem, Mehmet Kösem, Necati Sofuoğlu (Ankara’da İş adamı), Muzaffer Ünal, Nuh Kahraman, Osman Turan, Mehmet Akpınar ve Baki Akpınar isimleri hatırlayabildiklerimizdir. İmam Hatip Okulundan Kayser Yüksek İslam Enstitüsüne geçen; Selahaddin Karakaya, Kenan Doğan, Ahmet Çelik (Vefatı 2017), Ahmet Akkaya (Ankara’da Diyanett’te çalıştı vefat etti), Musa Yücel (Antalya’da yaşıyor), Mehmet Solmaz, Selahaddin Kösek (Sivas’ta yaşadı vefat etti), Mevlüt Ayhan (Ankara’da yaşıyor, Diyanetten Emekli), Hasan Bulut, Münip Ata,(Ürgüp’te yaşıyor emekli öğretmen) ortaokul ve Lise seviyesindeki gençlere rehberlik ve abilik yapan mükemmel bir eğitim grubu oldular.

Lisans Eğitimlerini bitirerek Kayseri’ye dönen ve çalışmalara katılanları da hatırlamak gerekir. Kayseri’nin yerli ve varlıklı Gümüşçüler ailesinden olan Eyüp Gümüşçü (2000 Yılında vefat etti) İstanbul Teknik Üniversitesini bitirerek Kayseri’ye geldikten olarak ailesinin işlerini devam ettirdi. Çalışmalarımıza maddi destek verdi, iş ve sanayi çevreleri ile tanışmakta harekete büyük katkı sağladı.

Kayseri’nin yerli saygın ailelerinden Av. Cahit Okur (Vefatı 2008), Ankara Hukuk Fakültesini bitirerek Kayseri Barosuna kayıtlı serbest Avukat, Av. Mustafa İlhan da Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra Kayseri Barosuna bağlı serbest Avukat, Nuh Kahraman üniversiteyi bitirdikten sonra inşaat mühendisi ve müteahhit iş adamı, Harita Mühendisi Mümin Yetkin, Sanayi Bölgesinde Tahir mavili ve Mustafa İdiz iyi bir ikili ekiptir. Abdülbaki Bilgin, Ahmet İlhan, İsmail Kösem, Mustafa Temizer, Mehmet Sümer, Hasan Öztürk, Kenan Doğan, Selahaddin Karakaya öğretmen olarak Kayseri’de görev aldılar.

Bu hareketin Kayseri’de iki çileli dervişçe bağlısı vardı. Biri Tahir Mavili (Vefatı 2008), sanayide elektrik motorları üzerini mütevazı bir iş yeri vardı. Fedakâr bir abiydi. Bu kadar işinin arasında teşkilatla ilgili sorumluluklarını milim aksatmaz, bahane üretmezdi. İlk zamanlar içimizde tek evli olandı. İkincisi Abdülkadir Hasbek, lisans eğitimini yeni bitirip tayin olmuş, genç bir öğretmen evli. Okul ders, idarecilik, kız öğrenciler pansiyon yöneticiliğinden sonra teşkilat çalışmalarına katkı için koşuşturan prensipli çilekeş insan. İşinde dava anlayışında, ilke ve prensiplerde titiz, o kadar da nazik, iyi teşkilat insanı, adam gibi adam olmayı öğreten eğitmendir, halen Sivas’ta yaşamaktadır. Aynı okulda Matematik öğretmeni ve idareci olarak birlikte çalıştıkları Zihni Karaeren ile iyi bir ikiliydiler.(Şimdi Tıp Doktoru olarak emekli Ankara’da yaşamaktadır).

Kayseri’de ilkleri biraz da faaliyetin içinde yazmaya çalıştım. Her biri kendi çapında bilgi, beceri ve kabiliyetleri ile öne çıkan çok değerli bu kardeşlerimle, kültür birliklerinin sorumluları olarak; oluşturduğumuz il divanı ile bütün çalışmaları müzakere ve istişare ederek yürüttük. Hemen her ay İstanbul’a giderek çalışmaları Kemal Yaman, Yılmaz Karaoğlu, İrfan Küçükköy, Mustafa Sağ’dan oluşan heyetle paylaştık, istişare ettik. Bu gidiş ve gelişler 1974 de kadar daha düzenli iken daha sonra çağrı halinde gidip gelmeye dönüşmüştür. Her gidişte Mecmua, Pınar, Otağ yayınları ile ilgili abone ve satılan yayın bedellerini ilgili yerlere kuruşu kuruşuna ödenirdi. 1977 Ağustos ayında askere gidişim nedeniyle, emaneti Selahaddin Karakaya üslenmiş ve çalışmaları devam ettirmiştir.

Vefat edenlere Rabbimden Rahmet, hayatta olanlara hayırlı ömürler dilerim. 14.03.2023

*********************

BİR HATIRA

İrfan Küçükköy

"Millet Düşmanlarını Tanıyalım" isimli Komünist mezalimi anlatan fotoğraf sergisinin başında ben vardım. Afyon'da vaiz idim. Afyon'dan liseli bir ekiple gelmiştik. Yolda Kamanda otobüs mola verdi. Araba bozuldu.Tamir esnasında haber verip camiye namaz kılmaya gittik. 35 kişilik otobüsün on iki kişisi bizim arkadaşlar idi. Namazdan döndük, otobüs yok. Bizi sonra gelen bir otobüsle Kayseri'ye gönderdiler. Rahmetli Eyyüp Gümüş ve Kayserili arkadaşlarımız bir bahçeli Kıraathane tutmuşlar. Yüzlerce resimli Serginin sığması mümkün değil. Mahmut Özakkaş arkadaşımla görüştüm. Birlikte Milli Eğitime gittik. O yöneticileri tanışıyordu. O da İmam Hatip Okulunda müdür yardımcısı idi. Milli Eğitim, bize yaz tatili olduğu için KIZ MESLEK LİSESİ binasını tahsis etti.. İş atölyesini ve koridoru on gün tamamen işgal ettik. Kayseri'de sergiyi görmeyen, genç arkadaşlarımızı dinlemeyen kalmadı.

Mahmut Özakkaş Kayseri İmam Hatip'te sınıf ve sıra arkadaşımdı. Çalışmamızı bilmiyordu ama iyi arkadaş idik. Hergün sergiye uğrardı. Çok sonra Diyanet, İstanbul, Haseki Eğitim Merkezi müdürü oldu. Birlikte hac yatık. Ellili yaşlarında iken bir trafik kazasınde vefat etti. Allah rahmet eylesin. Mekanı Cennet olsun.

Önceki ve Sonraki Yazılar
YAZIYA YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
İrfan Küçükköy Arşivi