Sedat Yılmaz

Sedat Yılmaz

Parasal duruşta öncelik sıkılaştırma

Parasal duruşta öncelik sıkılaştırma

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, gelecek yıla dair "2021 yılı Para ve Kur Politikası Raporu"nu açıklarken para politikasında kur ve enflasyonun kontrolü için sadeleşmenin yanında gerekirse daha fazla sıkılaştırmanın yapılacağını, ekonomik istikrarın ön şartı olan fiyat istikrarında hedefe ulaşmada kararlılığın süreceğini söyledi.

Ağbal, fiyat istikrarı, şeffaflık ve öngörülebilirliğin ön planda tutulduğu para politikasında, enflasyondaki temel belirleyici ‘döviz kuru’na yönelik sade ve anlaşılabilir parasal sıkılaştırmalara ağırlık verileceğini, uygulamada tek temel aracın ‘politika faizi’ olacağını bildirdi. Ağbal, kur ve emtia fiyatları gibi enflasyonu etkileyen tüm unsurların dikkate alınarak enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden göstergelerin oluşuna kadar parasal sıkılaştırmanın kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.

2021’de sermaye girişlerinin istikrarlı ve güçlü bir hale gelmesi, yurt içi dolarizasyonun tersine dönmesi ve döviz alım ihalelerine başlamak için önemli gösterge olacağını belirten Naci Ağbal, söz konusu çerçevede dalgalı döviz kuru rejiminin süreceğini, döviz kurlarının yine serbest piyasada belirleyeceğini, fiyat istikrarı konusunda temel politika aracının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı olan ‘politika faizi’ olacağını dile getirdi.

Swaplar kademeli düşürülecek

Parasal aktarım mekanizmasının daha sağlıklı işleyişini sağlamak için bir tür kredi merci işlevini gören Geç Likidite Penceresi’nin (GLP) kullanılmayacağının altını çizen Naci Ağbal, makrofinansal istikrara ilişkin riskleri sınırlamak amacıyla zorunlu karşılıklar (ZK) ve diğer TL likidite araçlarının etkin kullanılacağını belirtti.

TCMB Başkanı Ağbal bankalara sağlanan swap imkânının kademeli olarak azaltılacağını kaydetti. Swap yönetimine göre, bankaların altın likidite yönetimlerine katkıda bulunmak amacıyla TCMB bünyesindeki spot piyasada döviz karşılığı altın alım ve satım işlemlerine ve BIST Kıymetli Madenler ve Taşlar Piyasası'ndaki işlemlere devam edilebilecek.  Ayrıca, bankalarla Türk lirası ve döviz karşılığı altın kotasyon swap işlemlerini, altın karşılığı Türk lirası swap ihalelerini ve lokasyon swap işlemleri 2021 yılında kullanılabilecek.

Naci Ağbal, enflasyonun en önemli etkeni olan kurun dengesi noktasında adımların atılacağını anlatarak kurda aşırı dalgalanma olursa döviz piyasasına alış, satış yönlü müdahalelerin olabileceğini sözlerine ekledi. Ağbal, para politikasının etkinliği ve finansal istikrar açısından döviz rezervlerinin güçlendirilmesinin hedeflendiğini, yabancı para reeskont kredi dönüşlerinin döviz rezervlerine katkı vermeye devam edeceğini belirtti. TCMB Başkanı Ağbal, “Döviz kuru seviyesi piyasada belirleniyor, bizim bir kur hedefimiz yok” dedi.

Enflasyonu düşürmede kararlıyız

“2021 Yılında Para ve Kur Politikası” gibi toplantıların şeffaflık ve öngörülebilirliği artırdığını, dolayısıyla TCMB için 2021 yılında yol haritasını oluşturan bu politikanın çerçevesini çok önemsediklerini belirten Naci Ağbal, “Fiyat istikrarı ekonomik istikranın ön koşuludur. Fiyat istikrarını sağlamak hepimizin amacı olmalıdır” şeklinde konuştu.

Enflasyonu düşürmede kararlı olduklarını ve politikalarını buna göre oluşturduklarını dile getiren Naci Ağbal, 3’üncü çeyrekten itibaren ekonomideki normalleşme sebebiyle ortaya çıkan hızlı parasal genişleme ve kur baskısının gecikmeli etkileriyle üretici fiyatlarındaki (ÜFE) yükseliş eğiliminin tüketici fiyatları (TÜFE) üzerinde maliyet baskısı oluşturduğunu hatırlattı. Ağbal, enflasyonu yukarı yönlü tetikleyen kur ve emtia fiyatları gibi risklerin, para politikasında sıkı ve kararlı duruşu zorunlu kıldığını kaydetti ve ekonomik istikrar için fiyat istikrarına vurgu yaptı.

2021’de enflasyon yüzde 9,4

Enflasyonu aşağı çekmede ekonomistler ve diğer paydaşlarla sık sık biraraya geleceklerini şeffaflık ve öngörülebilirliği öncellediklerini belirten Ağbal, para politikasıyla ilgili swap dahil kamuoyu ile paylaşılması gereken tüm verilerle ilgili çalışmalara başlayacaklarını vurguladı.

Enflasyonla mücadelede bütüncül yaklaşımın öneminin farkında olduklarını, para politikasında kararlılıkla sıkı duruş sergilemeyi sürdüreceklerini belirten Ağbal, “TCMB olarak fiyat istikrarı yolunda üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz. Enflasyonu düşürerek fiyat istikrarı doğrultusunda kazanımlar elde edeceğimiz bir yıla giriyoruz. Politika duruşumuzu fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda belirleyerek uygulayacağız. 2021 yılı sonu için yüzde 9,4 hedefine ulaşma kararlılığı içindeyiz” bilgisini verdi.

Kazanımlarımız bize geç veriyor

2006 yılında uygulanan açık enflasyon hedeflemesi rejimine geçilirken ortaya konulan çerçeve ve iletişim politikalarının geliştirilerek 2021 yılında etkili bir şekilde uygulanmasının temel öncelik olarak belirlendiğini ifade eden Naci Ağbal enflasyondaki sapmalarla ilgili sürekli kamuoyunun bilgilendirileceğini söyledi. Ağbal, “Enflasyonun yıl içinde üçer aylık dönemlerin sonu itibarıyla yıl sonu hedefinden 2 yüzdelik puandan fazla farklılaşması durumunda, sapmaya yol açan nedenler ile hedefe ulaşılması için alınan ve alınması gereken önlemler Enflasyon Raporu aracılığıyla kamuoyuna açıklanacak” diye konuştu.

Para ve maliye politikaları eşgüdümü çerçevesinde belirlenen yüzde 5 enflasyon hedefine bağlı olduklarını belirten Ağbal, 2023 yılı itibariyle söz konusu yüzde 5’lik enflasyon hedefini yakalamak için olağanüstü bir çaba içinde olacaklarını kaydetti.

Ağbal, belirlenen para politikasını yürütmede hükümet tarafından yapılan açıklamalar, atılan adımlar, ortaya konan enflasyonla mücadele ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın meseleyi sahiplenmesinin fiyat istikrarına ve çalışma azimlerine destek verdiğini sözlerine ekledi.

TCMB Başkanı güven verdi

Yabancı bankacı ve piyasa uzmanları da TCMB Başkanı Ağbal’ın açıklamalarını olumlu buldular ve yatırımcı güveninin bu açıklamalardan sonra daha da güçleneceğini bildirdiler. Uzmanlar TL’nin oynak bir zemindeyken doğru şeylerin söylenmesinin yatırımcı açısından fevkalade önemli olduğunu ve  rezervlerin güçlendirilmesi açısından TCMB’nin attığı adımların müspet olduğunu belirttiler. Yabancı uzmanlar TCMB’den 24 Aralık’taki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında 100-150 arasında bir faiz artırımı beklediklerini vurguladılar.

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal’ın açıklamalarını olumlu bulan ekonomistler, TCMB’nin sıkı politika ve rezerv yönetimi konusunda güven verdiğini söylediler. TERA Yatırım ekonomisti Enver Erkan, Ağbal’ın kamuoyunun merak ettiği konuları ve TCMB’nin ekol değişikliğini yansıtan açıklamalar yaptığını belirtirken, “Bu çerçevede, enflasyon risklerinin göz önüne alındığı bir ekonomi ortamında politikaların yeterli sıkılıkta olacağını ve rezervlerin desteklenmesi konusunda ciddi çalışmaların yapılacağını görüyoruz” dedi.

TCMB’den ilave sıkılaşma yapma ihtimalini göz ardı etmemek gerektiğini belirten Erkan, “enflasyonun hedeflenen düşük seviyelere indirilmesi güçlü ve proaktif politikalar uygulanmasını gerektirmektedir. Biz, 24 Aralık’ta Merkez Bankası’nın 200 baz puan faiz artırımına gitmesini ve yılın ilk yarısında finansal koşulları alabildiğine sıkı tutmasını bekleriz” yorumunu yaptı.

200 baz puan faiz bekliyoruz

İlerleyen dönemde sermaye girişlerinin hızlanması ve mevduatta dolarizasyonunun erimesi durumunda TCMB’nin rezervleri güçlendirme anlamında direkt döviz alımı yapmak için daha rahat bir hareket alanının olacağını anlatan Erkan, 2021’de yaklaşık 21 milyar dolar olarak görülen reeskont kredisi geri ödemelerinin pozitif rezerv etkisinin beklendiğini ifade etti.

Enflasyonun üzerinde kur, emtia fiyatları ve mevsimsel etkilerin baskısı olduğuna dikkat çeken Erkan, enflasyonda yapışkanlık etkisi ve üretici fiyatlarında hissedilen maliyet artışlarının etkisinin yakın aylarda da devam edeceğini, bu ortamda TCMB’nin daha fazla sıkılaştırma mesajının yerinde olduğunu söyledi. Erkan, “Bu ortamda, 2021 yılında politikaların yeterli sıkılıkta tutulması, gerekirse ilave sıkılaşmaya gidilecek olması ve enflasyonun düşüşünün belirginleştiği yönünde ciddi göstergeler elde edilene kadar politikaların bu şekilde devam ettirileceğinin belirtilmesi önemli bir yönlendirme oldu. Merkez Bankası’nın bu konuda ileriye dönük rehberlik anlamında güven yüklemesi yaptığını söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

Piyasalardan TCMB’ye olumlu mesaj

Naci Ağbal’ın açıklamalarını “piyasa dostu” olarak değerlendiren yabancı ekonomistler de açıklamalar yürürlüğe girdiğinde piyasalarda Türk Lirası varlıklarına yönelik daha olumlu etki yapacağını söylediler. Yabancı ekonomistler Ağbal’ın Ortodoks politikalara işaret eden dil kullanmasının da piyasalarda moral oluşturduğunu kaydettiler.

Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash, Ağbal’ın teşvik edici mesajlar verdiğini söyledi. Ash, “Bu sabah Ağbal'dan oldukça şahin mesajlar geldi ve piyasa bunu çok seviyor. Dolar/TL, 7,80'in altını gördü. Ağbal, 2021'de para politikasının sıkı tutulacağını ve döviz rezervlerinin kademeli olarak güçlendireceğini söylüyor. Mesajlar Ortodoks” değerlendirmesini yaptı.

TCMB Başkanı Ağbal’ın açıklamalarıyla yabancılar döviz satışına yöneldi. “2021 Yılında Para ve Kur Politikası”ndaki sunumunda gerektiği zaman daha fazla sıkılaştırma yapabileceklerini söyleyen TCMB Başkanı Naci Ağbal’ın açıklamalarıyla birlikte güne 7,84 seviyesinden başlayan dolar/TL 7,76’ya kadar geriledi. Euro/TL kuru da 9,54’ten 9,44’e kadar geri çekildi. Gün sonunda dolar 7,81 lira, euro da 9,54 lirada dengelendi.

analizgazetesi.com.tr / yazının devamı..

 

Önceki ve Sonraki Yazılar
YAZIYA YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Sedat Yılmaz Arşivi