İrfan Küçükköy

İrfan Küçükköy

Mücadele Birliği Hareketi’nde Adana’da İlkler

Mücadele Birliği Hareketi’nde Adana’da İlkler

"Kimlerdi O Güzel İnsanlar" (5)

Mücadele Birliği Hareketi’nde Adana’da İlkler

Necmettin Erişen, Adana'dan bir kısmı yeğenleri onbeş kadar İmam Hatipli genci Konya'ya taşıdı. Kültür çalışmalarına katıldılar. Adanaya heyecanla ve azimle döndüler. İçlerinden davamızı başka illerde temsil edecek önderler çıktı. Bir süre Erzurum sorumlusu olan Mustafa Avcı, Çorum'u sıfırdan canlandıran Mustafa Yiğit, Adana Sorumluları Mustafa Ünlü, Recep Kırış, İstanbul il içi çalışmalar sorumlusu Mustafa Dündar bunlar arasındadır.

Adana çalışmaları, Konya çalışmalarının bir uzantısıdır. Adana’dan Konya’ya gelen gençler, şehirlerine döndüklerinde bilenmiş birer Mücadeleci idiler. Yaşları küçüktü (13-17 arası), ama hedefleri büyüktü. Bu gençler, gayeye ulaşmak için büyük gayret gösterecekler, Türkiye’nin muhtelif şehirlerinde önderlik yapacaklardır. Bunlarla ilgi kurmanın şerefini elbette Necmettin Erişen taşıyacaktır. Bu ifadeyi kullanmak bir kadirşinaslık olur.

Önce sürekli Adana civarında sorumluluk üstlenen üç önderi arz edeyim: Mustafa Ünlü, Recep Kırış (daha sonra milletvekili) ve Ökkeş Söğüt.

Bu her üç genç arkadaşımız da vukufiyetlerini her zaman ispat edegelmişlerdir. Mustafa Ünlü, ağırbaşlı, ciddî ve aktif bir arkadaşımızdır. Her yönüyle önderlik özelliklerine sahiptir. Recep Kırış da etkili konuşmaları ile dikkati çekmiştir. Daha sonraki zamanlarda, küçük bir partinin genel başkan yardımcısı olduğu tarihlerde Türkiye’nin gündemini belirliyordu. Yeteneği inkar edilemez. Adana çalışmalarında da aynı tarzda başarılı olmuştur. Ökkeş Söğüt de başarılı bir arkadaşımızdır. Teşkilâta büyük hizmet vermiştir.

Üç önderi arz etmemin manâsı, bunların etrafında yüzlerce aktif eleman, binlerce sempatizan ve onbinlerce taraftar demektir.

Adana’da bunlardan başka ağırlıklı hizmetleri başka illerde geçenler de çoktur. Daha önce ifade ettiğim gibi Mustafa Avcı (Konya, Erzurum), Mustafa Dündar (Adana, İstanbul), Celil Akkoç (Konya, Adana) üst görev alan değerli arkadaşlarımızdır. Mustafa Yiğit, Adana’dan Konya’ya gelenlerin küçüklerindendir. Önce Adana’da, daha sonra sorumlu olarak Çorum’da aktif olacaktır. Konya’ya intikal ettikten sonra da, sorumlu ilklerden Hasan Elmas arkadaşımızın önemli yardımcılarındandır. Önemli hizmetlerde bulunmuştur.

Adana’nın ilçelerinde, Osmaniye’de ve Mersin’de, Adana merkezine bağlı olarak çalışmalar başlamıştır. Özellikle Necmettin Erişen’in memleketi Pozantı ve Kadirli’de hemen başlamıştı.

Mücadele Birliği’nde Adana’da İlkler

Mahmut Dündar

Mücadele Birliği’nin Adana’daki çalışmalarının başlangıcını merhum Necmettin Erişen’le anmak yerinde olur.

N. Erişen, bir grup genci 1967-68 öğretim yılı yaz tatilinde,Mücadele Birliğini tanımaları ve bu konuda belli bir eğitim almaları için İmam Hatip son sınıf öğrencilerinden Mustafa Dündar ve Mustafa Avcı ile bir veya iki sınıf geride olan Mustafa Ünlü, Recep Kırış, Ekrem Açılgangibi bir grup genci Konya’ya götürür.

Konya’dan dönen gençler, Mücadele Birliğini tanıtma çalışmalarına başlarlar.

İlk faaliyetlerden olarak, Adana İmam Hatip Okulu’nun konferans salonunda “İmamı Azam Gecesi” yapılır. M. Avcı ve M. Dündar da konuşma yaparlar. M. Dündar,“İmamı Azamın Tefekkür Cephesi”ni anlatır. Özellikle öğretmenler gençlerin konuşmalarını beğenirler ama böyle bir konuşma metninin bu gençler tarafından hazırlanabileceğine pek ihtimal vermezler. (Konuşma metinleri Konya’dan gelmiştir çünkü.)

Mustafa Dündar, İstanbul, Mustafa Avcı, Konya Yüksek İslam Enstitüsüne kayıt yaptırıp Adana’dan ayrılırlar.

Mustafa Ünlü (İmam Hatipte öğrenci)teşkilat sorumlusu olarak görevlendirilir. Dönem arkadaşları Recep Kırış, Ökkeş Söğüt ve M. Akif Ak ile birlikte sorumluluğu paylaşırlar.

Okul idaresi ile öğretmenlerin çoğunluğu bu çalışmalardan rahatsızdır.Ülkücü ve Milli Nizam çizgisindekiöğrencilerle yer yer sürtüşmeler olur.

1970 yılı, 12 Mart Muhtırası’ndan önce Kuruköprü(meydanı) yakınında Kültür ve Sanat Derneği kuruldu. Dernek binasının çapraz karşısında işyeri olan Mustafa Demirbaş, (merhum) hareketin maddi manevi destekçisi olması hasebiyle herkesin abi deyip saygı ve de güven duyduğu birisi idi. Yaşar Güllü, Ahmet Can, Şefik Dursun, Hayrettin … gibi eğitimcileri de saygı ve güven duyulan isimler arasında zikretmek gerekir.

-Necmettin Erişen’in, Atatürk Caddesi üzerindeki Emirgan Çay Bahçesi’nde verdiği konferans Adana’daki çalışmalara hareket kazandırdı. Konferans cumartesi günü idi, o yıllarda cumartesi öğleye kadar okullarda eğitim öğretim vardı. Konferansın tüm hazırlıkları, çoğunluğu İmam Hatipte okuyan mücadeleci öğrencilerin üstündeydi. O gün konferans hazırlıklarında görev aldığı, bildiri dağıttığı için okula gitmeyen İmam Hatipteki öğrenciler disiplin kuruluna çağrılıp ifadeleri alınmış ve hepsine tektir cezası verilmiş. (Bilgi: Nurettin Karaca)

-Birkaç yıl,halka açık Mehmet Akif ve Çanakkale Programları yapıldı. Programlarda konuşmaların yanında piyesler sahneye kondu.

-En merkezi yerlerden Küçüksaat’teki Santral Palas Oteli’nin salonunda İstanbul’dan gelen Gazi Altun ve Mustafa Dündar Çanakkale Zaferi konulu konferans verdi. Aynı dönemde belediyenin konferans salonunda yapılan başka bir Programda M. Dündar’ın bir konuşması daha oldu. (İkisi de üniversite öğrencisi.)

-1970 yazı olmalı; Tekir Yaylasında, üç çadırda eğitim kampı kuruldu. Çadırlardan birine otağ denirdi. İstanbul’dan gelen M. Dündar kampın sorumlusu idi. Kampta kültür çalışmaları yapılıyor, tefsir okunuyordu. Öğleden sonraları çok kalabalık olan kahvehanelere ikişerli üçerli gruplar halinde gidilip sohbet edenlerden müsaade alarak teşkilatın tanıtımı yapılıyor,memleket meseleleri konuşuluyordu. Bu faaliyetlerle teşkilatı tanıyıp teşkilat üyesi olanlar oldu. Bu çalışmalara uyarma faaliyeti denirdi. Gençlerin yolunu bekleyen bazı kişiler olduğu gibi konuşmalardan rahatsızlık duyanlar hatta şikayette bulunanlar bile oluyordu. Şikayet edilenler Pozantı Karakolu’na ifadeye çağrılıyordu.

-Öğrenci ağırlıklı bekar evleri vardı. Bu evler aynı zamanda kültür çalışmalarının yapıldığı mekanlardı.

Abidinpaşa (Bankalar) Caddesi üzerinde Ümit Kitabevi vardı. Sonra Atatürk Caddesinde Çukurova Kitabevi açıldı. Ümit Kitabevinde Hasan Ertürk, Kalekapısı Camii’nde imam olan Ekrem Açılgan, Salim Kocaer, bazen de Yeşil Mescit’te imam olan Nurettin Karaca, imam Hatipte öğrenci Mahmut Dündar dururdu. Asıl sorumlu Hasan Ertürk idi. Çukurova Kitabevi, Cumali Yürekli’nin sorumluluğunda idi.

-Mustafa Ünlü’nün1975’te ayrılmasının ardından sorumluluk İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nde öğrenci olan (daha sonra milletvekili)Recep Kırış’a verildi. Daha sonra İmam Hatip te öğretmen Celil Akkoç sorumluluğu devraldı.

-1973 te Kuruköprü Meydanı yakınında Akdeniz Tiyatrosu kuruldu. Hemen hepsi öğrenci olan oyuncuların sahneye koyduğu Tarık Buğra’nın “Ayakta Durmak İstiyorum” adlı oyunu Adana Belediyesi Tiyatro salonunda sergilendi, büyük beğeni topladı.

Hareketin sorumluluğunu taşıyan gençlerin çoğunluğu İmam Hatip Okulunda, daha sonra Adana Erkek Lisesinde okuyan gençlerdi. İmam Hatip Okulunu bitirenlerin bazıları o yıllarda İmam Hatiplilere Üniversiteye kayıt kapısı kapalı olduğu için lise fark derslerini vererek düz lise mezunu olarak sınavlara girmeye başladılar.

Çalışmalardan/Adana’dan ayrı kalmamak adına mezunların çoğu Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ne kayıt yaptırırken bazıları da Adana Eğitim Enstitüsü ile Mühendislik Fakültesini tercih etti. İstanbul Hukuk, bazı Yüksek İslam Enstitülerine gidenlerin yanında az da olsa farklı üniversitelere gidenler oldu. Mustafa Ünlü, Recep Kırış Mehmet Akif Ak, Ökkeş Söğüt, Ahmet Şimşek, Muammer Avşar, Salim Kocaer, Mehmet Gül, Muhammet Uysal İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine; Nurettin Karaca, Adana İnşaat Mühendisliğine, Osman Çevik, Yüksek İslam Enstitüsüne; Ekrem Açılgan, Hasan Ertürk, Mustafa Çimen, Cumali Yürekli, Erol Koca İstanbul Hukuk Fakültesinekayıt yaptıranlar olarak söylenebilir. Çoğunluğun İktisadi ve Ticari İlimler Akademisini tercih etmesinin nedeni; devam zorunluluğunun olmamasıydı.

-Bir ara çalışmalar, Cemal Gürsel Caddesi üzerinde Akdeniz Dağıtım Şirketi adına kiralanan binada yürütüldü.

-Bir grup öğretmen tarafından kurulan, ilerleyen zamanda faaliyetleri devam ettirilemeyen Öğretmenler Derneği -dernek yöneticilerinin isteği üzerine- mücadeleci öğretmenler tarafından devralındı.

·

Mustafa Özkan

Anlaşılıyor ki OSMANİYE ilçe olduğu için gündeme gelmiyor. Ökkeş Söğüt Osmaniye Mehmet Sungur Mustafa Özkan Yusuf Tozluklu biraz da Abdülkadir Akpınar vs ben herhafta 400 kadar ymm dağıtırdım. Daha sonraları Ekrem Açılgan Erol Bozdoğan H. İbrahim Bozoğlan arkadaşlarımız çok çalıştılar

Önceki ve Sonraki Yazılar
YAZIYA YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
İrfan Küçükköy Arşivi